Известные имена

Famous names

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Nurgali (Nurgaliev) Rymgali

Nurgali (Nurgaliev) Rymgali (1940-2010) - literary scholar, Doctor of philological sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, International Academy of Informatization. He was born in the village of Kainar, Abaevsky district, Semipalatinsk (now Abai) region. After graduating from the Faculty of Philology of KazGU, he remained in teaching.

R. Nurgali is the author of over 30 scientific and fiction books, about 250 scientific articles. Some works have been published in France, Turkey, India, Korea, China and other countries. His main scientific works are on the history of Kazakh literature and the development of the modern literary process: "The Nature of Tragedy", "Poetics of Kazakh Drama", "Poetics of Drama", "Renewal Tree", "Context" in two volumes. He translated into Kazakh the works of L. Tolstoy, N. Pogodin, A. Keshokov, N. Bragina, and Estonian authors. Under his scientific editorship, the Brief Encyclopedia of the Kazakh SSR and the Children's Encyclopedia were published. He led a group of scientists working over the creation of the Abai encyclopedia. He prepared ten doctors and more than twenty candidates of sciences. Professor Nurgali presented brilliant lectures in many universities of the CIS countries, America, Germany, France, England, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Turkey, Iran, India, China, Korea, Mongolia.

Laureate of the State Prize of the Republic of Kazakhstan. For the last ten years, he worked as the Head of the department of Kazakh literature at the Eurasian National University named after L. Gumilyov.

R. NurgalisScientificWorks

Books

Нұрғалиев, Р. Трагедия табиғаты [Мәтін] : Мұхтар Әуезов - драматург : монография / Р. Нұрғалиев. - Алматы : Жазушы, 1968. - 176 б.

Нұрғалиев, Р. Айдын [Мәтін] : қазақ драматургиясының жанр жүйесі : монография / Р. Нұрғалиев. - Алматы : Өнер, 1985. - 400 б.

Нұрғалиев, Р. Телағыс  [Мәтін] : әдеби дәстүр мен әдеби даму : монография / Р. Нұрғалиев. - Алматы : Жазушы, 1986. - 440 б.

Нұрғалиев, Р. Қазақ революциялық поэзиясы [Мәтін] / Р. Нұрғалиев. - Алматы : Мектеп, 1987. - 206 б.

Нұрғалиев, Р. Ай қанатты арғымақ [Мәтін] : роман, новеллалар / Р. Нұрғалиев. - Алматы :  Жалын, 1990. - 480 б.

Нұрғалиев, Р.  Арқау [Мәтін] : екі томдық шығармалар / Р. Нұрғалиев. - Алматы : Жазушы, 1991. - 576 б.

Нұрғали, Р. Діңгек [Мәтін] : екі томдық [Мәтін] / Р. Нұрғали. - Алматы : Арда, 2009. - 592 б.

***

Нургалиев, Р. Поэтика драмы [Текст] : истоки и тенденции развития казахской драматургии / Р.Нургалиев. - Алма-Ата : Жазушы, 1979. - 248 с.

Нургалиев, Р. Зерно [Текст] : новеллы о целине / Р. Нургалиев; ред. Л. Степанова. - Алма-Ата : Жалын, 1981. - 168 с.

Нургалиев, Р. Древо обновления [Текст] : традиции и современный литературный процесс / Р.Нургалиев. - Алма-Ата : Жазушы, 1989. - 367 с.

 Р. Нұрғали қатысуымен шыққан кітаптар

Книги, вышедшие при участии Р. Нургали

Мұхтар Әуезов тағлымы [Мәтін] : әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер / құраст. Р. Нұрғалиев. - Алматы : Жазушы, 1987. - 432 б.

Шанин, Ж. Арқалық батыр [Мәтін] : пьесалар мен мақалалар / Ж. Шанин; құраст. Р. Нұрғалиев. - Алматы : Өнер, 1988. - 400 б.

Абай [Мәтін] : энциклопедия / ред. Р. Н. Нұрғалиев. - Алматы : Атамұра, 1995.  -  720 б.

Бердібай, Р. Қазақ әдебиеті [Мәтін] : жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану- математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р. Бердібай, Р. Нұрғали, Б. Ыбырайым. - Алматы : Мектеп, 2007. - 384 б.

 Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации в периодических изданиях и сборниках

Нұрғали, Р. Алаштың бас шығармасы [Мәтін] / Р. Нұрғали // Абай. - 2008. - № 3. - Б. 55-63.

Нұрғали,Р. Жұлдыздар әлемі шоғырымен жаратылады... [Мәтін] / Р. Нұрғали // Егемен Қазақстан. - 2009. - 5 желтоқсан. - Б. 5.

Нұрғали, Р. Таудан түскен адам [Мәтін] / Р. Нұрғали // Егемен Қазақстан. - 2009. - 7 қараша. - Б. 5.

  Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

 Семей өңірінің ақын-жазушылары [Мәтін] : био-библиографиялық көрсеткіш / Абай атындағы әмбебап ғылыми кітапхана. - Семей : Талант, 2005. - Рымғали Нұрғалиев:  б. 68.

Ысқақұлы, Д. Қазақ әдебиеттанушылары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық / Д. Ысқақұлы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2013. - Нұрғали Рымғали Нұрғалиұлы: б. 347-348.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. -  Нұрғалиев Рымғали: б. 577.

***

Құрманғали, Қ. Қоңыр күз күмбірі [Мәтін] : [Р. Нұрғалиев туралы] / Қ. Құрманғали. - Алматы : Санат, 2002. - 472 б.

Түменбай, Қ. Күретамыр өмірден өтті [Мәтін] : [Р. Нұрғалиев туралы] / Қ. Түменбай // Ертіс өңірі. - 2010. - 24 ақпан. - Б. 19.

Ақтаев, С. Сыншылардың сойы еді [Мәтін] : [ғалым Р. Нұрғалиев туралы] / С. Ақтаев // Ақиқат. - 2010. - № 5. - Б. 33-35.

Сәрсекеев, Қ. Толық адам [Мәтін] : [академик-жазушы Рымғали Нұрғалиев туралы] / Қ. Сәрсекеев // Егемен Қазақстан. - 2010. - 1 маусым. - Б. 5.

Әбдікұлы, Т.  Алаш идеясы және Рымғали [Мәтін] : [Рымғали Нұрғалиев туралы] / Т. Әбдікұлы // Егемен Қазақстан. - 2011. - 12 ақпан. - Б.8.

Ердембеков , Б. Алаш күретамыры [Мәтін] : [ғалым Р. Нұрғалиев туралы] / Б. Ердембеков // Абай. - 2015. - № 3. - Б. 44-48.

Еспенбетов, А. Рымғали Нұрғали [Мәтін] / А. Еспенбетов // Семей таңы. - 2010. - 15 сәуір. - Б. 3.

Әбдікұлы, Т. Алаш идеясы және Рымғали [Мәтін] / Т. Әбдікұлы // Егемен Қазақстан. - 2011. - 12 ақпан. - Б. 8.

Қасымжанұлы, С. Ай қанатты арыс ұл Абралысымен асқақтайды [Мәтін] :  [Р. Нұрғалиев туралы]   / С. Қасымжанұлы // Семей таңы. - 2011. - 16 ақпан. - Б. 3.

Тұрысбек, Р. Академик Рымғали Нұрғали мұрасы [Мәтін] : (жоғары білім мен кемел ғылым мәселелері) / Р. Тұрысбек // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2012. - № 11. - Б. 85-92;  № 12. - Б. 65-72.

Әбдиманұлы, Ө. Алаштың арда ұлы [Мәтін] : Р. Нұрғалиевтің өмірдерегі / Ө. Әбдиманұлы // Ақиқат. - 2014. - № 7. - Б. 68-73.

***

Кривощапова, Т.Интеллектуальный новатор [Текст] : [к 75-летию ученого-литературоведа Рымгали Нургали] / Т.Кривощапова // Казахстанская правда. - 2015. - 30 мая. - С. 8.

  Интернет - сілтемелер

Интернет – ссылки

Академик Р. Нұрғали Өмірден озды  [Электронды ресурс] [Өмірбаян] : сайт. - Кіру режимі :  https://www.inform.kz/kz/akademik-r-nurgali-omirden-ozdy_a2239057