Известные имена

Құрметті оқырмандар!

2004 жылдан бастап "Шығыс Қазақстан танымал есімдер" дерекқорын толықтыру жұмыстары жүргізілуде. Жобаның мақсаты – Шығыс Қазақстан өңірінің барлық танымал тұлғалары туралы барынша толық ақпарат жинау. Бүгінгі таңда бұл ақпараттық ресурста біздің жерлес ақын-жазушылар, ғалымдар мен ағартушылар, Ұлы Отан соғысына қатысушылар, Алаш қайраткерлері және басқа да бөлімдер ұсынылған. Бұл – отандастарымыздың тұлға мен тағдырларында біздің бірегей өлкеміздің ортақ портретін жасауға көмектеседі.
Библиография 2018 жылға дейін жинақталғанын хабарлаймыз. Кейінірек түскен әдебиеттерді кітапхана сайтының электрондық каталогынан табуға болады: http://pushkinlibrary.kz немесе бізге мына поштаға хабарласа аласыз: spravka@pushkinlibrary.kz
Дерекқорды толықтыру жұмыстары жалғасуда және Сіз де жаңа есім немесе жаңа өмірбаяндық деректерді ұсына аласыз.  Бұл біздің ортақ жұмысымыз әрі біздің ортақ Үйімізді даңққа бөлеген азаматтар алдындағы борышымыз.

abai r pushkin r kray r  

Лухтанов А. Г.

lukhtanov

Лухтанов Александр Григорьевич (1934 ж.) – натуралист-жазушы, өлкетанушы.

Семей өлкесінде тау-кен инженері отбасында дүниеге келген. Қазақ тау-кен-металлургиялық институтын аяқтаған соң, Зырян қаласына жіберіледі. Қорғасын комбинатында маркшейдер болып жұмыс істейді, Қазақстанның бас орнитологы И. А. Долгушин,  натуралист-жазушы М. Д. Зверевпен бірге экспедицияларға қатысады, ленинградтық және мәскеулік жазушылар Н.  И.  Сладков пен С. Кустановичпен бірге қызметтестікте жұмыс істейді.     

А. Г. Лухтанов жасаған фотосуреттер Лондон, Берлин, Прагада жарық көрген Әлемнің құстар жайлы атласына енген. «Птицы Казахстана» бес томдық басылымы, екі томдық «Спортивная охота в СССР», «Дети радуги» табиғат сұлулығы жайлы фотоальбомына және түрлі тілдерде жарық көрген өзге де басылымдарда автордың суреттері орын алған.

Алғашқы «Филин» (1982), «Лесная Пристань» (1985), «Тропинками радости» (1987) кітаптары оны натуралист-жазушы қырынан танытты. Жарияланымдары табиғаттану мен өлкетану сипатындағы жергілікті және республикалық газет пен журналдарда жарияланған.

«Город Верный и Семиреченская область» атты анықтама-энциклопедиялық басылымның авторы. Очерктер сериясы 1853-1921 жж. аралығындағы Верный (революцияға дейінгі Алматы) мен Жетісу облысының тарихын сипаттайды. Ұлымен бірге Тәджікістан, Қырғызстан, Өзбекстан жерлеріне жасалған экспедицияларға қатысқан, нәтижесінде Қазақстан көбелектері туралы бай материал жинайды. Кейін бұл «Бабочки Казахстана» еңбегін ұлы Владимир Александрович Лухтанов ағылшын және неміс тілдеріне аударып, «Дневные бабочки Северо-Западной Азии» деген атпен Германияда жарық көреді.  

А. Г. Лухтанов – «Медвяная роса», «Лесное фотоателье» зерттеу кітаптары мен өлкеміздің саяхатшылары мен зерттеушілеріне арналған - «Алтайское притяжение» еңбегінің авторы.

Оның әңгімелері «Лик Земли : рассказы о природе Казахстана» жинағына енген.

 

 

А. Г. Лухтанов шығармалары

Произведения Лухтанова А. Г.

 

Кітаптар - Книги

 

Лухтанов,А.Г. Филин  [Текст] /А.Лухтанов. - Алма-Ата : Кайнар, 1982. - 92 с.

Лухтанов,А. Г. Лесная пристань [Текст] /А.Лухтанов . - Алма-Ата : Кайнар, 1985. - 184 с.

Лухтанов,А.Г.Тропинками радости [Текст] : рассказы /А.Лухтанов.- Алма-Ата : Жалын, 1987. - 104 с.

Лухтанов, А.Г.Медвяная роса [Текст] /А.Лухтанов . - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2005. - 179 с. 

Лухтанов,А. Г. Алтайское притяжение [Текст] : очерки по истории Восточно-Казахстанской области /А.Лухтанов. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2006. - 459 с.

Лухтанов,А.Г.Лесное фотоателье [Текст] /А.Лухтанов.- Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2006. - 204 с.

Лухтанов, А.Г.Город Верный и Семиреченская область [Текст] : [справочное издание] / А. Лухтанов ; рец. А. Н. Марьяшев. - Алматы : Глобус, 2009. - 224 с.

Лухтанов, А.Г.Военные огороды [Текст] / А. Лухтанов - Алматы : Глобус, 2009. - 188 с.

Лухтанов, А.Г.Путешествие за птицами [Текст] /А.Лухтанов. - Алматы : Глобус, 2009. - 296 с.

Лухтанов,А.Г.В дебрях задумчивой охоты [Текст] : [воспоминания о Зыряновске : фотоальбом] /А.Лухтанов.-Алматы,2012. - 180 с.

Лухтанов,А.Г.В лесах задумчивой охоты [Текст] : воспоминания о Зыряновске : фотоальбом /А.Лухтанов.-Алматы,2012. - 117 с.

Лухтанов,А.Г.Манящие тайны лесных дебрей [Текст] : [фотоохота : пейзажи и животные гор Алтая, Тянь-Шаня, Зайсанской котловины и Семиречья : фотоальбом] / А. Лухтанов. - Алматы , 2012. - 114 с.

Лухтанов,А.Г.Охотники за бабочками [Текст] : [фотоальбом] / А. Лухтанов, В. Лухтанов.-Алматы,2012. - 180 с.

Лухтанов,А. Г. Очерки и рассказы [Текст] : к истории горных восхождений в Казахстане / А. Г. Лухтанов, А. Н. Марьяшев.-Алматы,2014. - 132 с.

 

А. Г. Лухтановтың мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации А.Г.Лухтановав периодических изданиях и сборниках

 

1988-1997

Лухтанов,А. В осеннем лесу [Текст] : рассказ / А.Лухтанов. // Заря Востока. - 1988. - 24 сентября. - С.2.

Лухтанов,А. На пути к Термезу : Из странствий возвратясь [Текст] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1995. - 9,12,14,16, 23, 26 дек. - С.3.

Лухтанов,А. Как я открывал Америку [Текст] : Путевые заметки / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1996. - 6,8,11,13,16,18 апр. - С.3.

Лухтанов,А. Путешествие за Синей птицей [Текст] : [воспоминания зырян.натуралиста о казахст.писателе М.Д.Звереве] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1996. - 31 окт. - С. 7.

Лухтанов,А. Звон капели [Текст] : рассказ / Лухтанов А. // Рудный Алтай. - 1997. - 22 марта.- С.2.

Лухтанов,А. От Зыряновска до Термеза [Текст] : [Путевые очерки из Средней Азии] / Лухтанов А. // Заря Востока. - 1997.-17 январь. - С.5.

 

1998

Лухтанов,А. Александр Гумбольдт в Зыряновске [Текст] : [об исследователе края и Зырян.р-на] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1998. - 20 нояб. - С.2.

Лухтанов,А. Григорий Щуровский о Зыряновске 1844г. [Текст] : [опутешествии геолога ... на Алтай; в част. о г.Зыряновске] / Лухтанов А. // Заря Востока. - 1998. - 11 дек. - С.5.

Лухтанов,А. Певец Тургусуна [Текст] : [окн. А.Егорова "Таежный затворник"] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1998. - 27 марта.- С.5.

Лухтанов,А. Первооткрыватель Катунских столбов [Текст] : [об исследователе края и Зырян.р-на, нем.путешественнике и враче Ф.Геблере] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1998. - 2 дек. - С.3.

Лухтанов,А. Путешествие горного инженера Григория Спасского [Текст] : [об исследователе края;в т.ч.Зырян.р-на] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1998. - 11 нояб. - С.2.

Лухтанов,А. Родник воды ключевой [Текст] : [окн. А.Егорова "Таежный затворник"] / А. Лухтанов // Семь дней. - 1998. - 30 апр. - С. 6 ; Огни Прииртышья. - 1998.-13 июня. - С.5.

Лухтанов,А. "Человек,бегущий по планете" [Текст] : [вышла в свет кн.зыряновца А.Ташкимбаева о бегуне-марафонце М.Жаланбаеве] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1998. - 18 июля. - С.6.

Лухтанов,А. Шелест поземки по стылой земле [Текст] : рассказ / А. Лухтанов // Алтайский строитель. - 1988. - 5 ноябрь. - С.3.

Лухтанов,А. Экспедиция Ледебура и его спутников [Текст] : [исследование края и Зырян.р-на нем.учеными] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1998. - 13 нояб. - С.7.

 

1999

Лухтанов,А. Автор "Жизни животных" в Казахстане [Текст] : [нем.путешественник А.Брем в Вост.Казахстане] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 17 апр. - С.4.

Лухтанов,А. Александр Гумбольдт [Текст] : [об исследователе края А.Гумбольдте] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 23 февр. - С.2.

Лухтанов,А. Братья Троновы - покорители Белухи [Текст] : [ВКО] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 5 июня. - С.2.

Лухтанов,А. Григорий Щуровский - геолог и путешественник [Текст] : [в Вост.Казахстане] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 27 марта. - С.3.

Лухтанов,А. Зыряновская плутония [Текст] : [об археологических находках на территории Зыряновского карьера] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1999. - 5 нояб. - С.3.

Лухтанов,А. Первооткрыватель Катунских столбов [Текст] : [об исследователе Алтая Ф.Геблере] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 27 февр. - С.4.

Лухтанов,А. Первопроходцы Прииртышья [Текст] : [очерк истории освоения Прииртышья 13-18 в.в.] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 13 февр. - С.3.

Лухтанов,А. Пржевальский в Зайсане [Текст] : [путешествие русского ученого по ВКО] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 24 апр. - С.3.

Лухтанов,А. Путешествие в "Зюнгарию" [Текст] : [русский путешественник Г.С.Карелин в Вост.Казахстане] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 13 марта. - С.2.

Лухтанов,А. Путешествие горного инженера Григория Спасского [Текст] : [об исследователе края Г.И.Спасском] / Лухтанов А. // Рудный Алтай. - 1999. - 18 февр. - С.4.

Лухтанов,А. Свидетель истории Зыряновска [Текст] : [оЗыряновском руднике] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 1999. - 29 окт. - С.4.

Лухтанов,А. Семенов Тян-Шанский - путешественник,государственный деятель,ученый...романтик [Текст] : [исследователь края] / Лухтанов А. // Рудный Алтай. - 1999. - 3 апр. - С.2.

Лухтанов,А. Сказание о Бухтарминском Робин Гуде [Текст] : [история с.Селезневка Зырян.р-на] / Лухтанов А. // Заря Востока. - 1999. - 2 июня. - С. 2.

Лухтанов,А. Флора и ледники Алтая [Текст] : [русский ученый-путешественник В.В.Сапожниковна Рудном Алтае] / Лухтанов А. // Рудный Алтай. - 1999. - 1 мая.- С.3.

Лухтанов,А. Чихачев у пределов Алтая [Текст] : [об исследователе края П.А.Чихачеве] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 20 марта.- С.3.

Лухтанов,А. Экспедиция Ледебура [Текст] : [об исследователе края К.Ледебуре] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 20 февр. - С.3.

Лухтанов,А. Экспедиция Палласа [Текст] : [исследование Прииртышья П.-С. Палласом] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 1999. - 16 февр. - С.2.

 

2000-2002

Лухтанов,А. Паганель из Усть-Бухтарминска [Текст] : [опутешествии австрийского энтомолога А.Киндермана по Восточному Казахстану] / Лухтанов А. // Заря Востока. - 2000. - 9 авг. - С.3.

Лухтанов,А. Лесное фотоателье [Текст] : [Из истории города Зыряновска. Автобиографические заметки] / Лухтанов А. // Семь дней. - 2000. - 29 авг. - С. 3,10,17, 24;Семь дней. - 2000.-1,7, 8, 22 дек. - С. 5;2001.- 5янв.-С.5 ; Семь дней. - 2001.-19, 26 янв. - С. 5 ;  Семь дней. - 2001.-6, 13, 27 апр. - С. 5 ; Семь дней. - 2001.-13 июля. - С. 5;20 июля.-С.5.

Лухтанов,А. Бухтарминское Беловодье [Текст] : [Бухтарминский край имеет очень интересную, и не такую уж далекую историю] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2002. - 1 февр. - С. 4.

Лухтанов,А. Зыряновск: век за веком [Текст] : [Зыряновское месторождение в 1791 г. открыл слесарный ученик Герасим Зырянов. Образцы зыряновских руд есть в хранящейся до сих пор коллекции Веймарского музея Гете, в музее Сант-Петербургского горного института, в музеях Москвы] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2002. - 5 апр.- С.3.

Лухтанов,А. Исследователи казахстанского Алтая [Текст] : [история нашего края дошла до нас благодаря большой заслуге наших исследователей] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2002. - 14 июня. - С. 8;21июня.-С.8.

Лухтанов,А. Исследователи казахстанского Алтая [Текст] : [история нашего края дошла до нас благодаря большой заслуге наших исследователей] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2002. - 5 июля. - С. 8;12 июля.-С.8.

Лухтанов,А. Исследователи казахстанского Алтая [Текст] : [история нашего края дошла до нас благодаря большой заслуге наших исследователей] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2002. - 9 авг. - С. 10.

 

2003 - 2005

Лухтанов,А. Письмо из Зыряновска, написанное в 1792 году [Текст] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 2003. - 22 нояб. - С.7.

Лухтанов,А. Река истории. Судьбы народов [Текст] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2003. - 18, 25 апр. - С. 8.

Лухтанов,А.Альфред Брем спускался в Зыряновскую шахту [Текст] / А.Лухтанов // Заря Востока. - 2004. - 5 янв. - С. 4-5

Лухтанов,А. В гостях у Семипалатинского губернатора [Текст] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2004. - 29 окт. - С. 8.

Лухтанов,А. Именитые гости Зыряновска [Текст] :страницы истории / А. Лухтанов // Заря Востока. - 2004. - 10 апр. - С. 8.

Лухтанов,А. Расстрельное дело кулака Колодкина [Текст] / А. Лухтанов // Семь дней. - 2004. - 10 авг. - С. 10.

Лухтанов,А. В захолустном Усть-Каменогорске издавался первый в Советском Союзе охотничий журнал [Текст] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 2005. - 8 февр. - С. 4.

Лухтанов,А. Зыряновск и Крымская война 1854 года [Текст] / А. Лухтанов // Заря Востока. - 2006. - 12 авг. - С. 8.

Лухтанов,А. Зыряновская горно-заводская волость [Текст] / Лухтанов А. // Заря Востока. - 2005. - 1 окт. - С. 8.

Лухтанов,А. Зыряновское "интеллегентное" общество ХIХ века [Текст] / А. Лухтанов // Деловой Усть-Каменогорск һttp://www.aaa.kz. - 2007. - №9. - С. 31-33.

Лухтанов,А. Сокровища и тайны Рудного Алтая [Текст] :новое в истории открытия Зыряновского месторождения / Лухтанов А. // Нива. - 2005. - №6. - С. 132-153.

Лухтанов,А. Уникум природы - Хатун-Карагайский бор [Текст] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 2005. - 12 апр. - С. 4.

Лухтанов,А. Хан-Алтай [Текст] / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 2005. - 25 янв. - С. 4.

 

2007 - 2008

Лухтанов,А. Первая ГЭС построена в Зыряновске [Текст] / А. Лухтанов // Деловой Усть-Каменогорск һttp://www.aaa.kz. - 2007. - №7. - С. 30-31.

Лухтанов,А. Во глубине сибирских руд [Текст] : выдающийся минералог Н. И. Кокшаров родился в Усть-Каменогорске / А. Лухтанов // Рудный Алтай. - 2008. - 6 мая. - С. 8.

Лухтанов,А. "Да здравствует власть рабочих и крестьян, долой коммунистов и коммунию!" [Текст] : (к истории крестьянских восстаний 1920-1930 гг. в ВК) / А. Лухтанов // Луч. - 2008. - 21, 31 марта. - С. 6.

Лухтанов,А. Маркаколь [Текст] / А. Лухтанов // Деловой Усть-Каменогорск һttp://www.aaa.kz. - 2008. - №2. - С. 33.

Лухтанов,А. П. К. Фролов - выдающийся организатор горного производства на Алтае [Текст] / А. Лухтанов // Деловой Усть-Каменогорск һttp://www.aaa.kz. - 2008. - №1. - С. 30-31.

 

2011-2013

Лухтанов А.Легенда и краса Тянь-Шанских гор [Текст] /А.Лухтанов // Nomad-Kazakhstan. - 2011. - №4-5. - С. 121-128.

Лухтанов, А.Последняя сказка Бартогая [Текст] /А.Лухтанов // Nomad-Kazakhstan. - 2011. - №4-5. - С. 103-110.

Лухтанов,А. Укрощение Тургусуна [Текст] : Уникальный памятник истории и техники забыт и заброшен / А. Лухтанов // Аргументы и факты. Казахстан . - 2011. - 12-18 октября.-С.7.

Лухтанов,А. Потерянная жемчужина Алатау [Текст] / А. Лухтанов // Аргументы и факты. Казахстан . - 2012. - 8-14 августа.-С.19.

Лухтанов,А. Порхающие цветы [Текст] / А. Лухтанов // Nomad-Kazakhstan . - 2012. - № 4. - С.76-85.

Лухтанов, А.Тайны Бухтарминского водохранилища [Текст] / А. Лухтанов // Nomad-Kazakhstan. - 2012. - №5. - С. 54-60.

Лухтанов, А.Г.Тайны на дне [Текст] / А. Г. Лухтанов // 7 дней. - 2013. - 29 августа. - С. 7.

 

А. Г. Лухтановтың өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и творчестве Лухтанова А. Г.

 

Шығыс Қазақстан Облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Лухтанов Александр Григорьевич. - Б. 505.

 

1984 -2004

Пяткова,В. Любитель и знаток природы [Текст] / В. Пяткова // Заря Востока. - 1984. - 5 мая. - С.3.

Богатырев,Ф. Тайны "Лесной пристани" [Текст] / Ф. Богатырев // Рудный Алтай. - 1985. - 18 окт. - С.2.

Лик Земли [Текст] : рассказы о природе / сост. Т.Л. Фроловская. - Алма-Ата : Жалын, 1986. - 384 с.-Лухтанов А. Г. (о нем).

Марьин,Г. Бабочки Лухтанова [Текст] : [о А. Лухтанове] / Г. Марьин // Рудный Алтай. - 1996. - 20 января.- С. 3.

 

2004-2006

Тарлыкова,О. "Душой прикипел я к алтайской тайге..." [Текст] :[о А. Лухтанове] / О. Тарлыкова // Книголюб. - 2004. - №12. - С. 44-45.

Яковлева,Н. Чудак из страны Зырянии [Текст] :[о А. Лухтанове] / Н. Яковлева // Заря Востока. - 2004. - 30 дек. - С. 11.

Тарлыкова,О. «Душой прикипел я к Алтайской тайге...» [Текст]:[о А. Лухтанове]/О. Тарлыкова// Деловой Усть-Каменогорск.- 2005. - N 9. - С. 36-37.

Яковлева,Н. Чудак из страны Зырянии [Текст]:[о А. Лухтанове]/ Н. Яковлева// Рудный Алтай. - 2005. - 9 апрель. - С. 8.

Мацкевич,Э. Красный сайгак [Текст] : литературные эссе, рассказы и повести/ Э. Мацкевич - Алматы: КАЗакпарат, 2006. - 244 с.- Лухтанов А. (о нем)

Тарлыкова,О. «А за строкой мне видится судьба...» [Текст]:[о А. Лухтанове] / О. Тарлыкова - Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2006.- 300 с.: фото

 

2010-2015

Аксенова,Л. Писатель-краевед, натуралист полон творческих планов [Текст] : [писателю-натуралисту из Зыряновска А. Г. Лухтанову - 75 лет] / Л. Аксенова // Заря Востока. - 2010. - 4 февр. - С. 3.

Аксенова,Л. Певец земли [Текст] : [о писателе-натуралисте А. Лухтанове] / Л. Аксенова // Рудный Алтай. - 2010. - 29 янв. - С. 8.

Тарлыкова,О. Родом из детства [Текст] // Казахстанская правда. - 2011. - 31 мая. - С.12. -О творчестве известного казахстанского писателя-натуралиста, алтайского краеведа А. Г. Лухтанова.

Карчевская,Е. Романтик, путешественник, патриот природы [Текст] :[о А. Лухтанове]/ Е. Карчевская// Свобода слова. - 2013. - 18апреля. - С. 24.

Гончарова , Галина. Александр Лухтанов, фотограф и натуралист [Текст]:[о А. Лухтанове] / Г. Гончарова // 7 дней. - 2014. - 15 мая. - С. 9.

Шашкова Л. Путешественник за птицами [Текст]:[о А. Лухтанове] / Л. Шашкова // Казахстанская правда. - 2015. - 17 февраля. - С. 15.

 

А. Г. Лухтановтың жеке шығармалары туралы әдебиеттер

Литература об отдельных произведениях А. Г. Лухтанова

 

«Легенда о Черном Альпинисте»(2007)

 

Алтаев,М. В стране мальчишеской романтики [Текст] : [окнигеА. Лухтанова «Легенда о Черном Альпинисте»]/ М. Алтаев// Заря Востока.- 1998.-17 апреля.- С. 2.

Ташкимбаев,А. Лухтанов А. «Легенда о Черном Альпинисте" [Текст]: [об одноименной книге А. Лухтанова и А. Марьяшева]/ А.Ташкимбаев, А.Лухтанов// Рудный Алтай.- 1998.-10 марта. - С.2.

 

"Город Верный и Семиреченская область"(2011)

 

Бейсенова,А. История Верного и Семиречья от "А" до "Я" [Текст]/ А. Бейсенова// Деловой Казахстан. - 2012. - 10 февраля (№ 5). - С. 11. -
Об энциклопедии Александра Лухтанова "Город Верный и Семиреченская область".

Город Верный и Семиреченская область [Текст]  // Nomad-Kazakhstan.- 2011. - № 4/5. - С.14. – О новомэнциклопедическомиздании"Город Верный и Семиреченская область" известного краеведа А.Г.Лухтанова.