Известные имена

Рахымжанов К.

Рахымжанов КелісРахымжанов Келіс (1957) - жазушы

1957 жылы Семей облысы Аягөз ауданы Ақшатау кеңшарында туған. 1984 жылы ҚазМУ-дің журналистика факультетін тамамдады. Он жылдай ауыл мектебінде мұғалім болған, 1992-1994 жылдары «Жалын» журналында, 1994-1997 жылдары Қазақ радиосының әдебиет және өнер бөлімінде қызмет істеді. Филология ғылымының докторы (1993), профессор (1994)
2003 жылдан бері М. Әуезов атындағы Әдебиет пен Өнер институтында ғылыми қызметкер болып қызмет атқарып келеді. М. Әуезовтың шығармашылығынан сыр шертетін 20- дан астам ғылыми мақақлалардың авторы. М. Әуезов толық шығармаларының 50 томдығын жарыққа шығаруға қатысқан. 12- томнан бастап ғылыми комментарий жазған.
2006 және 2008 жылдары әңгімелер мен өлеңдер ден тұратын екі кітабы жарық көрген. 2010 жылы кандидаттық диссертация қорғаған. М.О. Әуезовтың драматургиясына байланысты жазылған көптеген мақалалардың авторы.
1991 жылы «Жалын» баспасынан «Ашық сабақ», «Оралу» атты әңгімелер жинағы жарық көрді. Кейінгі жылдары «Қалғұты»(Алматы,2007); «Қанатты жылдар» (Алматы,2008); «Шилі өзен» кітаптары шықты. Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі,

К. Рахымжановшығармалары

Произведения К. Рахимжанова

 

Кітаптар- Книги

 

Рахымжанов, К. Шилі өзен [Мәтін] / К. Рахымжанов. - Алматы : Қайнар, 2008. - 192 б.
Рахымжанов, К. Қалғұты [Мәтін] / К. Рахымжанов. - Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 288 б.

К. Рахымжановтың ғылыми еңбектері

Научные труды К. Рахимжанова

 

Рахымжанов, К. М. Әуезов драматургиясы: өмір шындығы және көркемдік шешім [Мәтін] : филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / К. Рахымжанов. - Алматы, 2010. - 24 б.

К. Рахымжановтың мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации Рахимжанова К. в периодических изданиях и сборниках

 

Рахымжанов, К. М. Әуезовтің кеңестік тақырыптағы  пьесалары [Мәтін] / К. Рахымжанов // Жұлдыз. - 2008. - № 6. - Б.190-193.
Рахымжанов, К. Сезімі сергек қаламгер [Мәтін] : [жазушы Мереке Әбдешұлы Құлкенов жайлы] / К. Рахымжанов // Парасат. - 2011. - № 12. - Б. 10-11.

Рахымжанов, К. Жырлаймын өмір өзіңді [Мәтін] / К. Рахымжанов // Таң-Шолпан. - 2014. - № 5. -  С. 191-194.

Рахымжанов, К. Дулат жырау Бабатайұлының ақындық ерекшеліктері [Мәтін] / К. Рахымжанов // Мөлдір сана. - 2014. - 1 желтоқсан. - Б.11.

Рахымжанов, К. Дулат жырау Бабатайұлының ақындық ерекшеліктері. [Мәтін] / К. Рахымжанов // Мөлдір сана. - 2014. - 14 желтоқсан. - Б.11.

 

К. Рахымжанов туралы әдебиет

Литература о Рахимжанове К.

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Рахымжанов Келіс: б. 632-633.

Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық / Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі. - Алматы : Аруна, 2005. - (Мәдени мұра). - Рахымжанов Келіс: б. 442.

Қазақстан жазушылары : анықтамалық /құрастырған Қ. Саят, Қ. Жұмашева. – Алматы : Ан Арыс, 2009. - Рахымжанов Келіс: б.328.

Қазақстан жазушылары. ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. - Рахымжанов Келіс: б. 256.

 

***

Литература Казахстана [Текст] : знциклопедический справочник / Министерство связи и информации Республики Казахстан; Комитет информации и архивов. -  Алматы : Аруна : Қазығұрт, 2010. - (Мәдени мұра). – Рахымжанов Келис: с. 411.