Известные имена

Ғабитов Т. Х.

Ғабитов Тұрсын Хафизович – философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Әлеуметтік ғылымдар Академиясының академигі, ҚР Білім беру ісінің Құрметті қызметкері, мәдениеттанушы.Ғабитов Тұрсын Хафизович (1947 ж.) – философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Әлеуметтік ғылымдар Академиясының академигі, ҚР Білім беру ісінің Құрметті қызметкері, мәдениеттанушы.

1947 жылы Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы Биағаш ауылында дүниеге келген. 1971 жылы ҚазМУ (қазір ҚазҰУ) бітірген. 1971-1979 жж. университеттте ассистент, 1979-1983 жж. – оқытушы, 1983-1991 жж. – доцент, ал, 1986-1988 жж. – Кабул университетінде кеңесші, 1991-1995 жж. мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі болды.

200-ден аса ғылыми мақала, 35 монография авторы және оқу құралдарының бірлескен авторы болды.

Оның ғылыми жетекшілігімен 3 ғылым докторы, 40 ғылым кандидаты диссертация қорғады.

ҚР ғылым саласын дамытуға қосқан үлесі үшін медалі (2007), Құрмет орденімен (2009) марапатталды.

Ы. Алтынсарин (2009) және А.Байтұрсынов (2009) атындағы сыйлықтың иегері, ғылым, білім және техника саласына қосқан үлесі бойынша «Үздік автор», «Қазақстан ғалымдарының одағы», «Культурология» оқулығы үшін Мәдениет және ақпарат министрлігінің «Онжылдықтың үздік кітабы» конкурстары, «Ұлы Жібек жолы» (2006) халықаралық кітап жәрмеңкесінің лауреаты болды.

«Жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушысы» (2007) мемлекеттік гранты, Қазақстан білімі мен ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін президент стипендиясының иегері.

 

 

 

Т. Х. Ғабитовтың еңбектері

Труды Габитова Т. Х.

 

Ғабитов, Т. Х. Кеңістік пен уақыт аясындағы өркениет [Мәтін] : автореферат / Т. Х. Ғабитов. - Алматы, 1997. - 43 б.

Ғабитов, Т. Заңгер этикасы [Мәтін] : оқу құралы / Т. Ғабитов. - Алматы : Заң әдебиеті, 2003. - 110 б.

Ғабитов, Т. Заңгер этикасы [Мәтін] : оқу құралы / Т. Ғабитов. - Алматы : Заң әдебиеті, 2004. - 110 б.

Ғабитов, Т. Заңгер этикасы [Мәтін] : оқу құралы / Т. Ғабитов. - Алматы : Заң әдебиеті, 2005. - 110 б.

Ғабитов, Т. Х. Заңгер этикасы [Мәтін] / Т. Х. Ғабитов. - Алматы : Заң әдебиеті, 2006. - 110 б.

Ғабитов, Т. Х. Қазақ философиясы [Мәтін] / Т. Ғабитов. - Алматы : Раритет, 2010. - 280 б.

Ғабитов, Т. Х. Заңгер этикасы [Мәтін] : оқу құралы / Т. Х. Ғабитов. - Алматы : Nurpress, 2011. - 110 б.

Ғабитов, Т. Х. Қазақ философиясы [Мәтін] / Т. Ғабитов. - Алматы : Раритет, 2011. - 280 б.

Ғабитов, Т. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі [Мәтін] / Т. Ғабитов. - Алматы : Раритет, 2013. - 400 б.

Ғабитов, Т. Қазақ этикасы [Текст] : оқу құралы / Т. Ғабитов. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 276 б.

***

Габитов, Т. Х. Этика юриста [Текст] : учебное пособие / Т. Х. Габитов. - Алматы : Юридическая литература, 2004. - 129 с.

Габитов, Т. Х. Философия права [Текст] : учебное пособие / Т. Х. Габитов ; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2008. - 224 с.

Габитов, Г. Х. Философия права [Текст] / Г. Х. Габитов. - Алматы : Nurpress, 2010. - 232 с.

 

 

 

Т. Х. Ғабитовтың қатысуымен шыққан басылымдар -

Издания, вышедшие при участии Габитова Т. Х.

 

Ғабитов, Т. Мәдениеттану негіздері [Мәтін] : оқулық / Т. Ғабитов, М. Өмірбекова. - Алматы : Зият, 2003. - 240 б.

Мәдениеттану [Мәтін] : оқулық / Т. Ғабитов, Ж. Мүтәліпов, А. Құлсариева. - М. : Раритет, 2000. - 352 б.

Мәдениеттану [Мәтін] : оқулық / Т. Ғабитов, Ж. Мүтәліпов, А. Құлсариева. - М. : Раритет, 2002. - 408 б.

Ысқақова, Р. Логика [Мәтін] : заң мамандықтары студенттеріне арналған оқу құралы / Р. Ысқақова, Т. Ғабитов. - Алматы : Қаржы-Қаражат, 2002. - 232 б.

Мәдениеттану [Мәтін] : оқулық / Т. Ғабитов, Ж. Мүтәліпов, А. Құлсариева. - М. : Раритет, 2006. - 416 б.

Қазақ ағартушыларының философиясы [Мәтін] / құраст. Т. Ғабитов , Г. Барлыбаева ; ред. Ә. Нысанбаев . - Астана : Аударма, 2007. - 468 б.

Ысқақова, Р. Логика [Мәтін] : заң мамандықтары студенттеріне арналған оқу құралы / Р. Ысқақова, Т. Ғабитов. - Алматы : Қаржы-Қаражат, 2009. - 232 б.

***

Алтай, Ж. Философия [Текст] : тесты / Ж. Алтай, Т. Габитов. - Алматы : Раритет, 2007. - 68 с.

 

 

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалар

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Ғабитов, Т. Х. Қазақтың әдеп мәдениеті және құқық [Мәтін] / Т. Х. Ғабитов // Қазақтың ата заңдары [Мәтін] : құжаттар, деректер және зерттеулер : он томдық.

Т. 10 = Древний мир права казахов = Eski kazak hukuk dunyasi = The ancient world of the kazakh law / ред. Қаймолдинова М. - Алматы : Жеті жарғы, 2009. - 592 б.

Ғабитов, Т. Қазақ этикасының қалыптасуы мен даму үдерістері [Мәтін] / Т. Ғабитов // Қазақ этикасы және эстетикасы [Мәтін] / ғылыми ред. Ә. Нысанбаев. - Астана : Аударма, 2007. - 495 б.

Ғабитов, Т. Қазақ этикасының категориялары мен ұстындары [Мәтін] / Т. Ғабитов // Қазақ этикасы және эстетикасы [Мәтін] / ғылыми ред. Ә. Нысанбаев. - Астана : Аударма, 2007. - 495 б.

Ғабитов, Т. Өзгенің үйіне өз заңымен кірмес болар [Мәтін] : діни мәдениеттілік пен сауаттылық хақында бірер сөз / Т. Ғабитов, Қ. Затов // Егемен Қазақстан . - 2013. - 18 шілде (№ 173). – Б. 2.

Ғабитов, Т. Х. Экологиялық мәдениет және қазақ халқының табиғатты қорғау құндылықтары [Мәтін] / Т. Х. Ғабитов, С. М. Каупенбаева // ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы = Вестник КазНУ. Серия Философия. Серия Культурология. Серия Политология. - 2013. - № 4. - Б. 37-45.

Ғабитов, Т. Қазақ бейнелеу өнерінің мәдени ерекшеліктері [Мәтін] / Т. Ғабитов, Ғ. Халидуллин // Ақиқат. - 2015. - № 7. – Б. 102-108.

Ғабитов, Т. Дәстүрлі мәдениеттің эрозияға ұшырауы [Мәтін] / Т. Ғабитов // Қазақ әдебиеті . - 2016.- 28 қазан - 3 қараша (№ 43). – Б. 8.

Ғабитов, Т. "Батыр" - тарихи-мәдени феномен [Мәтін] / Ғабитов Тұрсын // Қазақ әдебиеті . - 2016.- 18 - 24 қараша (№ 47). – Б. 9.

Ғабитов, Т. Нысаналы сенім [Мәтін] / Т. Ғабитов // Егемен Қазақстан . - 2017.- 25 мамыр (№ 98). – Б. 9.

Ғабитов, Т. Жаңашылдық дәстүрмен үйлессе [Мәтін] / Т. Ғабитов // Қазақ әдебиеті. - 2017.- 26 мамыр - 1 маусым (№ 22). – Б. 1,3.

Габитов, Т. Х. Духовность и толерантность как ориентиры религиозной культуры казахов / Т. Х. Габитов // Влияние религии на современный мир [Текст] : материалы международной научно-практической конфереции / Институт философии, политологии и религиоведения комитета науки ; Министерства образования и науки Республики Казахстан. - Алматы : Институт философии и политологии и религиоведения КН МОН РК, 2013. - С. 108-118.

 

 

Т. Х. Ғабитов туралы әдебиет

Литература о Габитове Т. Х.

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Ғабитов Тұрсын Хафизұы: б. 308.

Шығыс жұлдыздары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. Т. 1. Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. — Астана : Фолиант, 2011. — Б. 208.

Үсенбаев, Е. Көрнекті мәдениеттанушы [Мәтін] / Е. Үсенбаев // Парасат. - 2011. - № 4. - Б. 11.

Нұрланқызы, Г. Ұлттың қадір-қасиеті немесе қазақ қоғамының тектілік туралы түсінігі [Мәтін] / Г. Нұрланқызы // Қазақ әдебиеті. - 2016. - 30 желтоқсан (№ 52). – Б. 1,8-9.

Нысанбаев, Ә. Мәдениеттану майталманы [Мәтін] / Ә. Нысанбаев, Б. Сатершинов // Егемен Қазақстан. - 2017. - 20 қараша (№ 223). – Б. 9.

***

Актуальные проблемы современной башкирской филологии и творческое наследие профессора А. Н. Киреева [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 20 декабря 2012 года. - Уфа : [б. и.], 2013. - 468 с.

Габитов, Т. Х. Роль социальных институтов в формировании экологической культуры индивида [Текст] / Т. Х. Габитов, С. М. Каупенбаева // ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы = Вестник КазНУ. Серия Философия. Серия Культурология. Серия Политология. - 2013. - № 1. - С. 55-62.

 

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

Тұрсын Хафизұлы Ғабитов [Электрондық ресурс] // Алаш айнасы : сайты. – Режим доступа : http://alashainasy.kz/omir/tursyin-hafizulyi-gabitov-57719/ (24.02.2018)

Тұрсын Хафизұлы Ғабитов [Электрондық ресурс] // Уикипедия – ашық энциклопедиясы : сайты. – Режим доступа : https://kk.wikipedia.org/wiki/Тұрсын_Ғабитов (24.02.2018)