Известные имена

Famous names

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Beristenov Zh. T.

Beristenov Zhanarbek Tanigazyevich (1968) – Professor, Candidate of Philosophical Sciences.

Zhanarbek Beristenov was born on February 2, 1968 in the village of Zhetyaral, Tarbagatai district, East Kazakhstan region. In 1995 he graduated from the Almaty State Academy of Arts with a degree in Interior Design. In 2007, he defended his dissertation on the topic "Philosophical analysis of the symbolic system of Kazakh culture".

Zh. Beristenov is a cultural worker of the Republic of Kazakhstan, in 2012 he was awarded the "Best Teacher of Higher Education" award. Member of the Union of Artists of Kazakhstan. He was awarded the medal of the European Chamber of Science and Industry for creative achievements in the field of education and art, the jubilee medal "20 years of the Constitution of Kazakhstan", awarded the Kasteev medal. It is included in the scientific encyclopedia of scientists and philosophers of Kazakhstan. Member of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan

Author of 120 scientific articles, 8 textbooks, 120 scientific articles, 4 catalogues of albums and 2 monographs. Has 4 copyright certificates. The author of the design project of the Republic of Kazakhstan "Cultural heritage" and five other state objects.

 

Works of J. Beristenov

 

Раушан Базарбаева шығармашылығының филосфемасы. Монография. Альбом Каталог.Асыл сөз. 2013.- 230 б.

Заманауи өнері немесе қазақстан бейнелеу өнеріндегі постмодернизм ағымдарының дамуы. «Қазіргі білім кеңістігіндегі мәдениет, өнер және ғылым» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 26-қараша. 2013.- Б. 108-111.
Қазақ көркемөнері: проблемалар, тенденциялар. ҚР Суретшілер одағының 80 жылдығына арналған конференция. 23 қазан 2013жыл. - Б.9-20.
Деконструкция жайлы және философиялық постмодернизм ұғымы. Шулембаевские чтения». Материалы международнойнаучно-практической крнференции, посвященной 75-летию доктора философских наук, профессора К.Ш. Шулембаева. 2-4 марта 2012г. КазНПУ имени Абая: КазНпу им Абая.- Б.92-95.

Қазақтың рәміздік философиясы. Монография.Т.Жүргенов ат. ҚҰӨА. - Алматы:2011.-162 б.

Қазақ және Болгарлардың ұқсас өрнектерінің семантикасы. «Түркі-славян мәдениетінің өзара ықпалдастығы: бүгінгілік көзқраспен». Халықаралық ғылыми симпозиумның материалдары .28-29 қазан. 2011ж. Б. 307-310.

Бейнелеу өнеріндегі музыкалық және музыкадағы бейне феномені.
«Дәстүрлі дүниетанымдық жүйе және қазіргі өнер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Алматы: Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА. 2009 ж. 25 қараша. – Б.115-118.

Қазақ философиясының рәміздік негізі туралы. «Шоқан тағылымы 13» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары.- Ш.Уәлиханов атындағы университет.- Көкшетау, 2008 ж. 24 - 26 сәуір. Б.17- 20.

Берістенов, Ж. Т. Қазақ мәдениетінің рәміздік жүйесіне философиялық талдау [Мәтін] : философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Берістенов Ж. Т. - Алматы : [б. и.], 2007. - 31 б. - Б. ц.

Берiстенов, Ж. Қазақ мәдениетiнiң рәмiздiк жүйесiне философиялық талдау: филос. ғыл. канд. ... дис. / Т.Жүргенов атын. Қазақ ұлттық өнер академиясы ; ғыл. жет. : Байжiгiтов Б.К., Аубакирова Ж.Т..- Алматы, 2007.- 165 б. - Библиогр.: Б.140 -150.

Берістенов, Ж. Тарғытай бабадан қалған байтағым / Ж. Беристенев //Тарихқа толы Тарбағатай IV.- Алматы: Мерей,2019. – 260 б.: Б.10-20.

 

Articles

 

Берiстенов, Ж. Раушан Базарбаева шығармашылығының көркемдiк философемасы /Ж. Беристенев // Орта Азия сәндiк қолданбалы өнерi = Декоративно-прикладное искусство Центральной Азии.- 2014.- № 4.- Б.5-14.

Берiстенов, Ж. Қазақ руханилылығының қалыптасуы мен дамуының философиялық және этномәдени негiздерi / Ж. Беристенев // Қорғаныс Министрлiгi әскери институтының хабаршысы = Вестн. воен. ин-та Министерства Обороны.- 2009.- № 4. – Б.6-9.

Берiстенов, Ж. Берел жәдiгерлерiнiң дүниетанымдық семантикасы: [Берел қорғаны бұйымдарының қалай сақталғандығы жайлы] / Ж. Беристенев // Қазақстан музейлерi = Музеи Казахстана.- 2006.- N 8.- Б.28-30.- Библиогр.: 5 атау.

Берiстенов, Ж. Елтаңбаның тарихи негiзi: Берел жәдiгерлерiнiң дүниетанымдық семантикасы туралы бiрер сөз /Ж. Беристенев// Қазақ әдебиетi.- 2006.- 23-29 маусым (N 25).- Б.10.

Берiстенов, Ж. Стильдi анықтаудың философиялық мүмкiндiгi / Ж. Беристенев // Жұлдыз.- 2006.- N 2.- Б.178-181.

Берiстенов, Ж. Тасқа қашалған бейнелiк ой үлгiлерi /Ж. Беристенев // ҚазҰУ хабаршысы. Саясаттану сериясы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. = Вестн. КазНУ. Сер. политология. Сер. филос. Сер. культурология.- 2006.- N 1.- Б.140-143.

Берiстенов, Ж. Қатонқарағайдағы ғажайып таңба: Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы Маралды ауылының маңайындағы алып адамның алақанының айна - қатесiз көшiрмесi салынған жартас туралы // Егемен Қазақстан.- 2005. - 27 шiлде (N 164/167).- Б.15.

Берiстенов, Ж. Ғұмырлы кәсiп: Қолөнер шеберi Алтынбек Құмаров туралы /Ж. Беристенев // Егемен Қазақстан.- 2004.- 3 қараша (N 272).- Б7.

 

Books published with Beristenev's participation

 

Какимов, Қ. Альбом - Каталог. Құраст: Ж. Берістенов. Қаз.орыс.ағыл. Асыл сөз. 2016.- 160 б.