Известные имена

Ashimhanov D.

Ashimhanov DidahmetAshimhanov Didahmet (1950-2015) – writer, the winner of the International literary prize «Alash».

He was born in Katonkaragay district of East Kazakhstan region. He graduated the journalism faculty at the Kazakh State University in 1978 (now Kazakh National University named after Al-Farabi).
He worked in the newspaper «Flag of Communism» (now «Didar») and as a deputy chief editor of newspaper «Turkestan».
Didahmet Ashimhanov is the author of fiction and nonfiction works «Sary Samauyr», «Ak niet».
His collection of works «Rock Pad» in Russian translation was published in 1990.
Didahmet Ashimhanov was a member of the Writers' Union and the Union Journalists of Kazakhstan, he was twice winner of contest «Zhalyn» magazine. He was awarded the title of «Honorary Citizen Katonkaragay District».

Works by Ashimkhanov D.

 

Әшімханов, Д. Аққабаның толқыны [Мәтін] / Д. Әшімханов. - Алматы: Жалын, 1981. - 118 б.

Әшімханұлы, Д. Жер аңсаған Сарыатан [Мәтін] : әңгімелер мен повестер / Д. Әшімханұлы . - Алматы: Жазушы, 1998. - 272 б.

Әшімханұлы, Д. Сары самауыр [Мәтін] : әңгімелер мен хикаяттар / Д. Әшімханұлы . - Алматы: Раритет, 2006. - 336 б.

Әшімханұлы, Д. Шығармалары [Мәтін]. Т. 1 : повестер мен әңгімелер/ Д. Әшімханұлы. - Астана: Фолиант, 2011. - 392 б.

Әшімханұлы, Д. Көптомдық шығармалар [Мәтін]. Т.1 : Тасқала : повестер мен әңгімелер. - Астана: Нұра-Астана, 2015. - 480 б.

Әшімханұлы, Д. Көптомдық шығармалар [Мәтін]. Т.2 : Ақшоқы. - Астана: Нұра-Астана, 2016. - 480 б.

Әшімханұлы, Д. Кеш [Мәтін] : шығармалары / Д. Әшімханұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2016. - 232 б.

Әшімханұлы, Д. Көптомдық шығармалар [Мәтін]. Т.3 : Теңіз қорқауы : аудармалар: Нұра-Астана, 2017. - 480 б.

Әшімханұлы, Д. Көптомдық шығармалар [Мәтін]. Т.4 : Өмірге құштарлық : аудармалар. - Астана: Нұра-Астана, 2018. - 480 б.

Әшімхан, Д. Есіміңізді қай жерде болса да таза сақтап қалдыңыз.... : [ұлы Дәулет Әшімханның әкесі Дидахмет Әшімханұлы туралы естелігі] / Д. Әшімхан. - Мәтін // Қазақ әдебиеті. - 2020. - 12 маусым. - Б. 8.

***

Ашимханов, Д. Расплата [Текст] : рассказ / Д. Ашимханов // Рудный Алтай. - 1987. - 17 июля.

Ашимханов, Д. Бабушкин самовар [Текст] / Д. Ашимханов // Цветы и камень: сборник рассказов: пер. с каз. - Алма-Ата : Жазушы, 1989. - 284 с.

Ашимханов, Д. Каменная падь [Текст] : повести, рассказы / ред. Г. Мукатов ; пер. с каз. Д. Ашимханова. - Алма-Ата : Жалын, 1990. - 238 с.

 

Translations by Ashimkhanov D.

 

Голсуорси, Д. Девондық адам: новеллалар [Мәтін] / Д. Голсуорси; ауд. Д. Әшiмханұлы. – Астана : Аударма, 2011. - 456 б. - (Әлемдiк классика)

Лондон, Д. Тектік сарын [Мәтін] / Д. Лондон. - Астана: Аударма баспасы, 2011. - 248 б

                                       ***

Абдуллин, Х. Сұрапыл жылдар; Окопта; Қияда құлаған қыран [Мәтін] : әңгiмелер / Х. Абдуллин; ауд. Д. Әшiмханов // Қазақ әдебиетi. - 1981. - 9 январь.

Аширов, А. Солдаттан қалған тұяқ [Мәтін] : повесть / А. Аширов; ауд. Д. Әшiмханов // Жұлдыз. - 1986. - N 10. - Б. 9-33.

Аширов, А. Шағыр [Мәтін] : әңгiме / А. Аширов; ауд. Д. Әшiмханов // Қазақ әдебиетi.- 1984.- 3 февраль.

Голсуорси, Д. Алманың албырап пiскен шағы [Мәтін] / Д. Голсуорси; ауд. Д. Әшiмхан // Әлем әдебиетi. - 2012. - № 3. - Б. 3-43.

 

Literature about Ashimkhanov D.

 

Негимов, С. Әдебиет әлемі [Мәтін] / С. Негимов. - Алматы: Ана тілі, 2008. - 256 б. - Дидахмет Әшімханов : Б. 45 -48

Ғайсина Қ. Дидахмет Әшімханұлының шығармаларын оқырманға ұсыну тәсілі [Мәтін] : сборник докладов международной студенческой научно-практической конференции / Ғайсина Қ. // Студенческое научное творчество: теория, практика, технологии (14-15 марта 2008 г.). - Усть-Каменогорск, 2008. - С. 45.

Қапанов, Б. Анамдай әлпештеген Асқар Алтай [Мәтін] / Б. Қапанов. - Өскемен, 2011. - 566 б. - Дидахмет Әшімханов : Б. 220-225

Дидахмет [Мәтін] : мақалалар, естеліктер, арнаулар. - Өскемен: Берель, 2015. - 157 б.

Ұлттың рух жыршысы [Мәтін] : Дидахмет Әшімханұлы туралы естеліктер. - Алматы: Ел-шежіре, 2016. - 208 б.

Назырбаев, Қайырды. Катонқарағай қаламгерлері [Мәтін] / Қ. Назырбаев. - Астана: Нұра-Астана, 2017. - 176 б. - Дидахмет Әшімханұлы : Б. 39-42.

Қазіргі қазақ әдебиеті: даму үрдістері, есімдер мен оқиғалар [Мәтін] : ұжымдық монография. - Алматы: Print Express, 2017. - 512 б. - Әшімханұлы Дидахмет : Б. 412-418.

***

Ашимханулы Дидахмет [Текст] // Литература Казахстана : энциклопедический справочник. - Алматы: Аруна : Қазығұрт, 2010. - С. 88.

Встречи на родной земле [Текст] : [Творческий визит писателя Д.Ашимханулы на родную землю, связанный с 50-летним юбилеем] // Луч. - 2000. - 25 июля. - С. 1.

Оркушпаева, Н. Гордость Алтайской земли [Электронный ресурс] : [о республиканской конференции «Современная казахская литература и произведения Д. Ашимханова»] / Н. Оркушпаева // Рудный Алтай. - 2015. - 12 окт. - С. 1, 2. - Режим доступа:

 

Publications in periodicals and collections

 

Әшімханов, Д. Аққабаның толқыны [Мәтін] : новелла / Д. Әшімханов // Арай. - 1975. - 12 июль.- Б.4

Әшімханов , Д. "Мұзтау" [Мәтін] / Д. Әшімханов // Коммунизм туы . - 1976. - 8 июнь. - Б. 5.

Әшімханов, Д. Кенжелер [Мәтін] : новелла / Д. Әшімханов // Арай. - 1976. - 5 август. - Б. 4

Әшімханов, Д. Жұлдызды белбеу [Мәтін] : әңгіме / Д. Әшімханов // Арай. - 1979. - 1 январь.- Б.4. ; 4 январь. - Б. 4. ; 6 январь. - Б. 4.

Әшімханов, Д. Алтай аңғарларында; Сезік пен сезім; Балтабай жолы. [Мәтін] / Д. Әшімханов // Қазақ әдебиеті. - 1982. - 17 сентябрь. - Б.6.

Әшімханұлы, Д. Жүсіпбектің сыншылығы туралы "Мағжанның ақындығына орай" [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Қазақ әдебиеті. - 1991. - 29 қараша. - Б. 10-11.

Әшімханұлы , Д. Ауылыңа бардың ба ... [Мәтін] : катонқарағай ауылы туралы мақала / Д. Әшімханұлы // Жалын. - 1995. - №9-12. - Б. 9-10.

Әшімханұлы, Д. Қапыда қанат сындырды [Мәтін] : [Жазушы О.Бөкеев қазасына] / Әшімханұлы Д // Қазақ әдебиеті. - 1993. - 21 мамыр.- Б. 5

Әшімханұлы, Д. Алтайды жырлап өтеміз [Мәтін] : [жазушы Д. Әшімханұлы жайында] / Д. Әшімханұлы // Арай. - 1993. - 21 шілде. - Б. 2.

Әшімханұлы, Д. Сапармұрат Түркіменбашы елінде [Мәтін] : [Түркіменстан президенті туралы] / Д. Әшімханұлы // Түркістан. - 1996. - 29 мамыр.- Б.4.

Әшімханұлы, Д. Төрткүл дүниеге танытқан төрт жыл [Мәтін] : [Н.Назарбаевтың "Ғасырлар тоғысында" кітабын оқығанда туған ойлар] / Д. Әшімханұлы // Түркістан. - 1996. - 12 маусым. - Б. 5.

Әшімханұлы, Д. Өкініш [Мәтін] : [Ақын А.Нұрбаев туралы] / Д. Әшімханұлы // Дидар. - 1997. - 18 ақпан. - Б. 5.

Әшімханұлы, Д. Жер аңсаған саратан [Мәтін] : әңгіме-күй / Д. Әшімханұлы // Жалын . - 1998. - № 1-2. - Б. 17-37.

Әшімханұлы, Д. Жерің- жүрегің [Мәтін] : [жазушы және заман] / Д. Әшімханұлы // Дидар. - 1998. - 1 қыркүйек. - Б. 6.

Әшімханұлы, Д. Шығыс Қазақстан ...Әкімі Виталий Метте [Мәтін] : [Шығыс Қазақстандағы қазіргі жағдай туралы] / Д. Әшімханұлы // Түркістан. - 1998. - 30 қыркүйек. - 6 қазан. - Б. 2

Әшімханұлы, Д. Жауапты хатшы Жәмішев[Мәтін] : (Ақын, журналист Әбіраш Жәмішевтің туғанына 70 жыл) / Д. Әшімханұлы // Егемен Қазақстан. - 1998. - 4 желтоқсан. - Б. 7.

Әшімханұлы, Д. Адамзатқа расында алапат апат төніп тұр ма? [Мәтін] : [Стивен Поластың "Нострадамус 1999" кітабы туралы / Д. Әшімханұлы // Түркістан. - 1999. - 10-16қыркүйек. - Б. 4.

Әшімханұлы, Д. "Талант дегеніміз-адам баласын сүйе білу " [Мәтін] : [Дидахмет Әшімханұлының туғанына 50 жыл толуына байланысты сұхбаттасқан Т.Ахметжан ] / Д. Әшімханұлы // Арай. - 2000. - 14маусым.- Б. 5.

Әшімханұлы, Д. Парасат патшасы бол, жаңа ғасыр [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан http//www.turkestan.kz. - 2001. - 1-11қаңтар.- Б.1.

Әшімханұлы, Д. Әлібектен-Әлекеңе дейін [Мәтін] : [Жерлес жазушы Ә.Асқаров -50 жаста] / Д. Әшімханұлы // Ана тілі. - 2001. - 25 қаңтар. - Б. 6

Әшімханұлы, Д. Саяхатшы- Сардар- қайраткер [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан - 2001. - 7 шілде. - Б.7

Әшімханұлы, Д. Қасым Аманжолов [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан - 2001. - 20 қазан. - Б. 7.

Әшімханұлы, Д. Мекемтас Мырзахметов [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Қазақ әдебиеті. - 2001. - 21 қыркүйек . - Б. 8.

Әшімханұлы, Д. Өзбекәлі Жәнібеков [Мәтін] /Д. Әшімханұлы // Түркістан - 2001. - №45. - Б. 7.

Әшімханұлы, Д. Алыстан сермеп, жүректен тербеп... [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан - 2002. - 28 наурыз. - Б. 6.

Әшімханұлы, Д. Редактор - генератор [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан - 2002. - 26 қыркүйек. - Б. 5.

Әшімханұлы, Д. Әулет басы [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Дидар. - 2003. - 13 қыркүйек.- Б. 5

Әшімханұлы, Д. Сағыныштан жаралған жан еді [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Қазақ әдебиеті. - 2003. - 3 қазан. - Б. 4.

Әшімханұлы, Д. Публицистиканың негізгі міндеті айқай ғой [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Айқын . - 2005.- 29 желтоқсан . - Б. 14

Әшімханұлы, Д. Соғыстың соңғы сардары [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан һttp://www.turkestan.kz. - 2007 . - 11 қаңтар. - Б. 7.

Әшімханұлы, Д. Сүйінерге жараған ұл [Мәтін] /Д. Әшімханұлы // Ақиқат. - 2007. - №5. - Б. 62-66.

Әшімханұлы, Д. Қабанбай ескерткіші - Мақаншыда [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2008.- 19 маусым . - Б. 7

Әшімханұлы, Д. "Жақсы әулеттің нәсілі" еді [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2009.- 9 қаңтар . - Б. 7.

Әшімханұлы, Д. Азамат. Академик. Ақын [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан. - 2009. - 7 мамыр. - Б.11.

Әшімханұлы, Д. Қаламмен мынау қағазға талай гүл еккем... [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2010. - 10 маусым. - Б. 9

Әшімханұлы, Д. "Мен жастардың жүрегіне от жақтым, кәрілердің жүрегіне жылу бердім" [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011.- 17 ақпан . - Б. 1,11

Әшімханұлы, Д. Әйел - ердің, елдің тағдыры [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011.- 3 наурыз . - Б.1.

Әшімханұлы, Д. Мен кімге дауыс беремін? [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011.- 17 наурыз. - Б. 3.

Әшімханұлы, Д. Бір суреттің тағдыры [Мәтін] : әңгіме / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011. - 12 мамыр. - Б.10.

Әшімханұлы, Д. Жаныңда кім жүргенін білген жақсы [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011. - 25 тамыз . - Б. 4.

Әшімханұлы, Д. Адал еді, адам еді, Нұрағам [Мәтін] : қазанама / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011. - 29 қыркүйек. - Б.11

Әшімханұлы, Д. Ақшоқы [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Қазақ әдебиеті. - 2011 - 7 қазан. - Б. 9.

Әшімханұлы, Д. Артыңда інің болса ізің басар [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2011.- 18 тамыз . - Б.12

Әшімханұлы, Д. Дүниедегі тәрбиенің көкесі -еңбек [Мәтін] / Д. Әшімханұлы ; сұхбат: Қ. Зекенұлы // Ертіс өңір. - 2011. - 7 желтоқсан. - Б. 8.

Әшімханұлы, Д. Құдайсыздар [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Таң-Шолпан. - 2012. - № 1. - Б. 3 - 22

Әшімханұлы, Д. Джек Лондон [Мәтін] / Д. Әшімханұлы // Абай. - 2012. - №1-4.- Б.124-130.

Әшімханов, Д. Қасым Қайсенов соғыстың соңғы сардары [Мәтін] / Д. Әшімханов // Өскемен. - 2012. - 3 мамыр.- Б.5.

Әшімхан, Д. Қасым Қайсенов соғыстың соңғы сардары [Мәтін] / Д. Әшімхан // Аудан тынысы. - 2012. - 10 тамыз. - Б. 5

Әшімханұлы , Д. "Кармен" оятқан ой [Мәтін] : Проспер Мерименнің новелларына қайта оралғанда / Д. Әшімханұлы // Түркістан . - 2012. - 13 қыркүйек . - Б. 3.

Дидахмет Әшімханов [Мәтін] // Өскемен. - 2013. - 7 наурыз.- Б.18.

Әшімханов, Д. Роман мен айта алмайтын шындықты бір ғана әңгімемен жеткізуге болады [Мәтін] : [Жазушы Дидахмет Әшімханмен сұхбат.] / Д. Әшімханов // Дидар. - 2013. - 19 қазан.- Б.7.

Әшімхан, Д. Күнделік беттерінен [Мәтін] : Қазақ әдебиеті 1981-1991 / Д. Әшімхан // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 10 қаңтар.- Б.14

Әшімханұлы, Д. Профессор. Редактор. Корректор [Мәтін] /Д. Әшімханұлы// Ақиқат . - 2014. - № 2. - Б. 75-76.

Әшімханұлы, Д. Профессор. Редактор. Корректор [Мәтін] : [Профессор Алдан Әйімбетов туралы танымдық мақала] / Д. Әшімханұлы // Ақиқат . - 2014. - №2.- Б.75-76

Әшімханұлы, Д. Жынды жел [Мәтін] : (Алас тайпасы туралы аңыз) / Әшімханұлы Дидахмет // Түркістан . - 2015.- 28 мамыр (№ 21). - 11

Дидахмет Әшімханұлы, жазушы: Қателігіміздің өзі - қателеспеуге тырысуымызда... [Мәтін] // Түркістан . - 2015.- 11 маусым (№ 23). - 11

Әшімханов, Дидахмет. Жер аңсаған Сарыатан [Мәтін] : Хикаят /   // Адырна. - 2019. - №1.- Б.101-121

Әшімханұлы, Д. Жер аңсаған Сарыатан [Мәтін] : хикаят / Д. Әшімханұлы // Адырна. - 2019. - № 1.- Б.101-121.

 

Literature about Ashimkhanov D.

 

Дидахмет [Мәтін] : мақалалар, естеліктер, арнаулар. - Өскемен : Берель, 2015. - 157 б.

Ұлттың рух жыршысы [Мәтін] : Дидахмет Әшімханұлы туралы естеліктер. - Алматы : Ел-шежіре, 2016. - 208 б.

***

Встречи на родной земле [Текст] : [Творческий визит писателя Д.Ашимханулы на родную землю, связанный с 50-летним юбилеем] // Луч. - 2000. - 25 июля. - С. 1.

Ашимханулы Дидахмет [Текст] // Литература Казахстана : энциклопедический справочник.  -  Алматы:  Аруна : Қазығұрт, 2010. -  С. 88.

Әшімханұлы Дидахмет [Мәтін] // Шығыс жұлдыздары. - Астана : Фолиант, 2011.- Б.39

Оркушпаева, Н. Гордость Алтайской земли [Электронный ресурс] : [о республиканской конференции «Современная казахская литература и произведения Д. Ашимханова»] / Н. Оркушпаева // Рудный Алтай. - 2015. - 12 окт. - С. 1, 2. - Режим доступа : http://www.nomad.su/?a=15-201510130012

 

Articles

 

Назырбаев, Қ. Аққабаның толқыны [Мәтін] : [жазушы Д. Әшімханов жайлы] / Қ. Назырбаев // Арай. - 1981. - 20 июнь.- б.4

Қаңтарбаев, Ә. Туған жер топырағында жатқан игі жақсылардың зираты жоқ шығар [Мәтін] : [Жерлесіміз Д. Әшімханұлының "Жер аңсаған Сарыатан" жинағы туралы] / Ә.Қаңтарбаев // Дидар. - 1998. - 15 желтоқсан. - Б. 6

Қаңтарбаев, Ә. Жас дәурен,бізді қайда бастамадың [Мәтін] / Ә. Қаңтарбаев // Дидар. - 2000. - 10маусым. - Б. 5.

Ысқақ, Қ. Менің інілерім [Мәтін] : [Жазушы драматург Қ.Ысқақовтың Дидахмет Әшімханұлы мен Әлібек Асқаров туралы деректі эссесі] / Ысқақ Қ. // Дидар. - 2000. - 1шілде. - Б. 4 ; 2000. - 4шілде. - Б. 4.

Хасан, С. Самырсын сазы [Мәтін] / С. Хасан // Қазақ әдебиеті. - 2001. - 20 сәуір. - Б. 9.

Жұртбай, Т. Тұспалды тұлға [Мәтін] / Т. Жұртбай // Қазақ әдебиеті. - 2004. - 31 желтоқсан. - Б. 5.

Ергөбек, Қ. Ұлттың рух жыршысы [Мәтін] : жазушы Дидахмет Әшімханұлы жайында пайым / Қ. Ергөбек // Қазақ әдебиеті. - 2010. - 11 маусым. - Б.10.

Қаңтарбаев, Ә. Тау мінезді талант [Мәтін] : [жазушы, драматург Дидахмет Әшімханұлы туралы эссе] / Ә. Қаңтарбаев // Егемен Қазақстан. - 2010. - 16 маусым.- Б.10.

Қайсенова, Г. Таудай талант иесі [Мәтін] / Г. Қайсенова // Арай. - 2010. - 28 қазан.- Б.6-7.

Ергөбек, Қ. Ұлттың рух жыршысы [Мәтін] / Қ. Ергөбек// Қазақ әдебиеті . - 2010.- 11 - 17 маусым.- Б. 10.

Кәпқызы, Е. Ұлттық рухты ұмытпайтын [Мәтін] / Е. Кәпқызы // Түркістан . - 2015. - 9 шілде . - Б. 8.

Бөкен, А. Дидаш кетті... (Дидахмет дос рухына) [Мәтін] : өлең / А. Бөкен // Түркістан . - 2015.- 11 маусым . - Б.11

Белгілі қаламгер дүние салды [Мәтін] : [Жазушы Дидахмет Әшімханов өмірден өтті] // Менің өлкем. - 2015. - 28 мамыр. - Б. 3.

Игісін , Ж. Ойланып жүріп, оянбай қалдың... [Мәтін] : [Жазушы Дидахмет Әшімхановқа элегия] / Ж. Игісін // Дидар. - 2015. - 12 маусым.- Б. 20.

Ергөбек, Қ. Қош, жан досым ! [Мәтін] : қазанама (1950-2015) / Қ. Ергөбек // Егемен Қазақстан . - 2015. - 26 мамыр . - Б.15 .

Әлібеков, Ә. Біз сені ұмытпаймыз [Мәтін] : қазанама (1950-2015) / Ә.Әлібеков // Егемен Қазақстан . - 2015. - 26 мамыр. - Б.15

Дидахмет Әшімханұлы [Мәтін] : қазанама (1950-2015) // Егемен Қазақстан . - 2015.- 26 мамыр. - Б. 15

Қаламсап Дидағаңсыз қалды жетім... [Мәтін] // Түркістан . - 2015.- 28 мамыр (№ 21). - 1,11

Сегізбайұлы, К. Бақұл бол, бауырым, Дидасжан!. [Мәтін] : қазанама / К. Сегізбайұлы // Қазақ әдебиеті . - 2015. - 29 мамыр. - 4 маусым . - Б.15

Ыбырайым, Б. Мезгілсіз қаза... [Мәтін] : қазанама / Б. Ыбырайым // Қазақ әдебиеті . - 2015.- 29 мамыр - 4 маусым . - Б.15.

Түменбай, Қ. Аққабаның толқынына асыққандай [Мәтін] : қазанама / Қ.Түменбай // Қазақ әдебиеті . - 2015.- 29 мамыр - 4 маусым . - Б.15

Рәш, М. Не етсем екен?. [Мәтін] : қазанама / М. Мыңбай // Қазақ әдебиеті . - 2015.- 29 мамыр - 4 маусым (№ 21). - 15

Отарбаев, Р. Аманат айтқан [Мәтін] : қазанама / Р. Отарбаев // Қазақ әдебиеті . - 2015.- 29 мамыр - 4 маусым . - Б.15

Шағатай, Ж. Тағдыр кітабының соңғы тарауы [Мәтін] /Ж. Шағатай // Түркістан . - 2015.- 11 маусым . - Б. 1,11

Адырбекұлы, К. Машиналды соғыс. Дидахмет Әшімханұлы. Біздің Головкин [Мәтін] : Үш таған / К. Адырбекұлы // Түркістан . - 2015.- 28 мамыр . - Б.10

Сейфолла, О. Үш әңгімеге үш түйін [Мәтін] : жазушы Дидахмет Әшімханұлының шығармашылығы хақында / О. Сейфолла // Ана тілі. - 2015. - 23-28 сәуір. - Б. 9

Ақатайқызы, Г. Қаламынан ауыл иісі аңқыған қаламгер [Мәтін] : жазушы Дидахмет Әшімханұлы шығармалары хақында / Г. Ақатайқызы // Түркі әлемі. - 2015. - № 6,7.- Б.12

Кенжехан, Мұратхан. Алтай жұрты ардақты жазушысын еске алды [Мәтін] : [Жазушы Д. Әшімхановты еске алу шарасы өткізілді.] / М. Кенжехан // Дидар. - 2015. - 10 қазан.- Б.1-2.

Хасан, С. Әшімханұлының әлемі [Мәтін] / С. Хасан // Айқын . - 2016.- 25 мамыр . - Б. 7

Байбол, Ә. Дидахмет дидары [Мәтін] / Ә. Байбол // Қазақ әдебиеті . - 2016.- 20 - 26 мамыр . - Б.10.

Әшімхан, Д. Алғашқы оқырманы мен едім [Мәтін] / Д. Әшімхан // Қазақ әдебиеті . - 2016.- 20 - 26 мамыр . - Б.10

Түменбай, Қ. Дидаштың жұбайы - депутат [Мәтін] / Қ. Түменбай // Түркістан . - 2016.- 19 мамыр . - Б. 11

Нұразхан, Е. Қазағым деп қанаттанған [Мәтін] / Е. Нұразхан // Түркістан . - 2016.- 19 мамыр. - Б.11

Кәкенұлы, Ж. Бізді табыстырған биік таулар [Мәтін] /Ж. Кәкенұлы // Түркістан . - 2016.- 19 мамыр . - Б.11

Адырбекұлы ,К. Көзден кетсе де... [Мәтін] / К. Адырбекұлы // Түркістан . - 2017. - 25 мамыр . - Б. 11.

Әнуарбек, Ә. Өмірді сүйген, адамды сүйген жүрекпен... [Мәтін] / Ә. Әнуарбек // Түркістан . - 2016.- 26 мамыр . - Б.10

Кәпқызы, Е. Сөзі саз, өзі нар тұлға [Мәтін] / Е. Кәпқызы // Қазақ әдебиеті . - 2017.- 9 - 15 маусым . - Б. 22

Орда, Г. Қаламы қазақ үшін жорғалаған [Мәтін] / Г. Орда // Түркістан . - 2017.- 6 шілде. - Б. 9

Жер аңсаған Сарыатанға -70 жыл [Мәтін] : [Жазушы Д. Әшімхановтың туғанына 70 жыл] // Алдаспан. - 2020. - 20 ақпан.- Б.13.

Керімбай, С. Ажалдың айналсоқтап жүргенін сезіп еді [Мәтін] / С. Керімбай // Дидар. - 2020. - 30 сәуір.- Б. 25.

Қасымов, А. Көбік сөзден ада қаламгер еді... [Мәтін] / А. Қасымов // Дидар. - 2020. - 13 мамыр.- Б.22; Арай. - 2020. - 29 мамыр. - Б. 6.

Жуанханқызы, Г. Дидахметпен бірге оқыдық [Мәтін] : сыныптасы Гулнар Жуанханқызының жазушы Дидахмет Әшімхановтың 70 жылдығына орай естелігі / Г. Жуанханқызы // Арай. - 2020. - 22 мамыр.- Б. 2

 

Internet resources

 

Әшімхан, Д. Ақшоқы [Электрондык ресурс] : сайт. - Режим доступа : http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1487-akshoki_kura

Әшімхан, Д. Босаға [Электрондык ресурс] : сайт. - Режим доступа : http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1489-bosaga_kura

Әшімхан, Д. Жер аңсаған сарыатан [Электрондык ресурс : сайт. - Режим доступа : http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1493-zher_angsahan_saryatan

Әшімхан, Д. Ит жылы [Электрондык ресурс] : сайт. - Режим доступа: http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1494-it_zhyly

Әшімхан, Д. Құдайсыздар [Электрондык ресурс: сайт. - Режим доступа:http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1495-qudajsyzdar

Әшімхан, Д. Он бірінші күз [Электрондык ресурс] : сайт. - Режим доступа:http://kitap.kz/index.php/catalog/book/1496-on_birinshi_kuz