Известные имена

Есімдер

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Егорина А. В.

Егорина Анна ВасильевнаЕгорина Анна Васильевна (1946) - география ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспондент-мүшесі 

1946 жылы 4 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы, Үлкен Нарын ауданы (қазіргі Катонқарағай ауданы), Теректі шахтасында шахтерлер отбасында дүниеге келген. 1948 жылы шахта жабылғаннан кейін отбасы Өскемен қаласына көшкен. 1954 жылы он бір жылдық мектепті аяқтап, облыстық дәріханалар басқармасында жинақтаушы болып қызмет атқарған. 1971 жылы Өскемен педагогикалық институтының жаратылыстану-география факультетін тәмамдап, 1971-1975 жж. ШҚО Зырян ауданы Парыгино ауылында орта мектепте география пәнінің мұғалімі, кейін оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарады. 1975-1980 жж. Мұғалімдерді жетілдіру облыстық институтының (Өскемен қ.) биология және география әдістемелік кабинетінің жетекшісі қызметін атқарады. 1980 жылы байқау арқылы Өскемен педагогикалық институтының физикалық география кафедрасының оқытушысы болып қабылданады. 1983 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің физикалық география кафедрасының ізденімпазы болып істейді. 1990 жылы физикалық география, ландшафтың геофизика мен геохимия мамандығы бойынша «Шығыс Қазақстанның табиғи кешеніндегі гидротермиялық компоненттерінің кеңістік-уақыттық ерекшеліктері» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғайды.

1993 жылы ЖАК-ның (ВАК) доцент ғылыми дәрежесіне ие болады. 2001-2004 жж. Алтай мемлекеттік университетінде (Барнауыл қ.) докторантура оқиды. 2004 жылы докторлық диссертациясын қорғап шығады, ал 2010 жылы профессор атағын иеленеді.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Моделирование степени деформации геосистем Восточного Казахстана под воздействием техногенеза» (2012-2014), «Региональная энциклопедия» - «Восточный Казахстан» (2008-2013) ғылыми жобаларының жетекшісі.

Марапаттары: туризмнің дамуына қосқан үлесі үшін облыстық акиматтың дипломы (2004), «Ғылым және білім құрметті қайраткері» құрметті атағы мен кеуде төсбелгісі (2013), «Отандық ғылымның дамуына қосқан үлесі» В.И.Вернадский атындағы күміс медалі (2013).

Бүгінгі күні Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ «Өмір қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының профессоры қызметін атқарады. Қазақ Географиялық қоғамының мүшесі, ҚГҚ Өскемен қаласындағы бөлімшесінің төрайымы, «Вопросы географии Казахстана», «ЭКОсфера», «Записки Усть-Каменогорского филиала «Казахское географическое общество» ғылыми журналдарының редакция мүшесі; Қазақстанның жалпы білім беру мектептеріне арналған «Естествознание» оқулығының редакторы; «Экономическая и социальная география Казахстана» (2005-2013 жж.) атты заманауи оқулығының мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырушы ғылыми-әдістемелік жобаның жетекшісі.

150-ге жуық басылым, 4 монография, Шығыс Қазақстанның физикалық географиясы бойынша аймақтық оқу құралдарының авторы.

А. В. Егоринаның монографиялары

Монографии А. В. Егориной

Климат Юго-Западного Алтая / Под ред. А.В. Егориной.- Усть-Каменогорск: Рудный Алтай, 2003.- 240 с.

Барьерный фактор в развитии природной среды гор.- Барнаул: АлтГУ. 2004.- 344 с.

Климат Усть-Каменогорска и его окрестностей (эколого-географический аспект). Усть-Каменогорск: Шыгыс акпарат, 2009.С. 240. (соавт: Попова К.И., Чурсин А.С.).

Климат и гидрография Зыряновска (эколого-географический аспект). Усть-Каменогорск: Шыгыс акпарат, 2011.С. 148. (соавторы: Попова К.И., Чурсин А.С. и др.).

А. В. Егоринаның оқулықтары

Учебники А. В. Егориной

Физическая география. Восточный Казахстан (очерки природы).- Усть-Каменогорск: Альфа-Пресс,2003.С. 184. (соавт.: Зинченко Е.С., Зинченко Ю.К.)

Экология и устойчивое развитие. Курс лекций. Для студентов вузов, обучающихся по кредитной технологии. Изд. 3-е переработ. и доп., Усть-Каменогорск: Шыгыс акпарат, 2013. С. 120.

Экология и устойчивое развитие. Практикум. Специальные главы. Усть-Каменогорск: Шыгыс акпарат, 2013. С. 90. (Баженова О.П.)

Экология. Учебник. Для студентов вузов.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ им. Д .Серикбаева, 2010.

А. В. Егоринаның мақалалары

Статьи А. В. Егориной

Н.Н. Баранский и роль географии «в осмыслении Вселенной» // Трансформация социально-экономического пространства и перспективы устойчивого развития России. Матер. межд. науч. конф. Барнаул,2006.- С.9-11.

Восточно-Казахстанская область – «Континент», сжатый до предела // ЭКО-сфера. Вост.-Каз. информационный аналитический ежегодник, Усть-Каменогорск, 2005.- С.4-9.

Концептуальные основы развития туризма в Восточном Казахстане. // Техника и технология для защиты окружающей среды. Матер. межд. научно-практич. конф. Усть- Каменогорск, 2009.

Структура атмосферного увлажнения в условиях барьерности. // Вест. ВКГТУ им. Д.Серикбаева.Усть-Каменгорск, 2005. - №4. -С. 81-82.

Взаимосвязь ороклиматического барьера Большого Алтая с центрами действия атмосферы планетарного масштаба // Труды Университета (КарГТУ), Караганда, 2006. - №3.- С.31-32.

Высотная поясность Юго-Западного-Алтая и особенности структуры барьерных ландшафтов. // Труды Университета (КарГТУ), Караганда, 2006. -№4.- С.21-25.

Барьерные ландшафты Казахстанской части Алтая // Вест. ВКГТУ им. Д.Серикбаева. Усть-Каменогорск, 2006. - № 1.-С. 78-83.

Алтае-Саянский интеррегион в судьбах кочевой цивилизации (соавт.: Ревякин В.С. и др.)// Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Матер.науч. конф Барнаул Изд-во Алт.ГУ,2007 .- С. 24-26.

Барьерный эффект гор – методы оценки. // Ұлт тағылымы. Алматы, 2007. -№3.- С.19-22.

Монгольский антициклон и геосистемы Алтае-Саянской горной страны( Ревякин В.С.) // Материалы IX Убсунурского межд. семпозиума «Экосистемы Центральной Азии: исследования, проблемы охраны и природопользования»,- Кызыл, 2008.- С.211-214.

Исследование антропогенной трансформации ландшафтных комплексов с использованием ГИС-технологий (на примере Юго-Западного Алтая). Совметный выпуск: // Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева , № 3;2013. С. 72-78; // Вычислительные технологии, Ин-т вычислит. технологий Сиб.отдел. РАН (Россия), Т.18, № 4, 2013.- С.72-78, (Ч.3) –(Перемитина С.В. и др.)

Природные предпосылки развития туризма в Восточном Казахстане: тенденции и перспективы // География в школах и вузах Казахстана,2013. - №5.

Оценка климатических условий и климатических ресурсов предгорной и горной частей Восточного Казахстана для рекреационных целей // Вопросы географии и экологии, Алматы, 2013. - № 3. – С. 29-34.

Развитие туристской деятельности в пределах Казахстанской части Алтая на базе действующих природных резерватов. Межд конф. Барнаул: Алт.ГУ, 2013 г.

Барические характеристики циклонов и антициклонов над Евразией. Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, 2009. - С.121-125.

Рекреационный потенциал водных объектов Южного Алтая: материалы XI Международной научно-практической конференции «Экономика. Сервис. Туризм. Культура»: Барнаул, Россия , 28-31 мая 2009 г. – С. 59-63.

Роль методов самостоятельной работы в формировании экологического мышления студентов: материалы XI РНТК «Творчество молодых инновационному развитию Казахстана», г. У-Ка, апрель 2009 - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГТУ, 2009.

Природно-климатические факторы и рекреационный потенциал минеральных и термальных источников санатория «Рахмановские ключи»// Рациональное использование водных ресурсов в контексте устойчивого развития Республики Казахстан: материалы РНПК: 15-16 октября 2009 г. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГТУ, 2009. - С. 89-93

Северная ветвь великого шелкового пути – возможности туристского освоения. // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Экономика. Сервис. Туризм. Культура»: Барнаул, Россия, 29-31 мая 2010 г. –С. 97-101.

Музеи как социально-культурные центры туристические ресурсы. Материалы Международной Научно-практической конференции «Туристские ресурсы – основа развития сферы туризма Алтайского края», Барнаул, Россия. - Октябрь 2011 г.

Anthropogenoustransformation of landscape complexes of South-West Altai. The Journal “International Journal of applied and fundamental research” (Мюнхен, Германия) 17-22 ноября 2013.

Трансформация геосистем Рудного Алтая под воздействием горно-рудного производства. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.- Лондон, Великобритания, 19-26 октября 2013.

 

Источники:

Восточный Казахстан : географическая энциклопедия. – Усть-Каменогорск : Изд-во КАСУ, 2013. – С. 117-118.

Егорина Анна Васильевна : Библиографический указатель / Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева ; Научная библиотека. - Усть-Каменогорск, 2008.

http://www.famous-scientists.ru/11772/

http://www.dissercat.com/content/barernyi-faktor-v-razvitii-prirodnoi-sredy-gor

http://www.science-conf.ru/files/arhiv/econom13.pdf