Известные имена

Елікбаев С. Т.

Еликбаев Серик

Елікбаев Серік Төлеубайұлы (10.06.1969 ж.) - ақын, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты.

 

Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Көкжыра ауылында дүниеге келген. 1994 жылы Семей педагогикалық институтын, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аспирантурасын бітірген. (Астана қ.).

 

1994 жылдан 1996 жылға дейін Семей педагогикалық колледжінің оқытушысы (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы). 1996-1997 жылдары Екібастұз педагогикалық колледжінің оқытушысы (Павлодар облысы). 1997-2004 ж.Павлодар мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, доценті. 2004 жылдан бастап Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы аймақтық әдебиеттану орталығы директорының орынбасары, институт проректоры.

 

Қазіргі уақытта ғылыми-педагогикалық жұмыстармен айналысады. 1999 жылы «Назым» өлеңдер жинағын, 2002 жылы «Қазақ өлең өрнектері» атты ғылыми-әдістемелік құрал шығарды. 2001 жылы өлеңдері «Жас ақындар антологиясы» жинағына енген. Бірнеше ғылыми еңбектердің, оқу құралдарының, орта мектепке арналған оқулықтардың авторы. 2000 жылы «Шабыт» халықтық фестивалінде бас жүлдені жеңіп алған.

 

С. Елікбаев мақалалары

Статьи Еликбаева С.

Елiкбаев, С. Т. Өлеңдегi құрылым [Мәтiн] / С. Елікбаев // Павлодар унив. хабаршысы. - 2000. - N 2. – 84 - 87 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi: өткенi, бүгiнi, келешегi [Мәтiн] / С. Елікбаев // Қазақ әдебиетi. - 2004. - 5 қараша. – Б. 8.

Елiкбаев, С. Мұхтар Шаханов өлеңдерiнiң құрылысы [Мәтiн] / С. Елікбаев // Павлодар МУ хабаршысы. Филологиялық серия = Вестник Павлодарского ГУ. Серия филологическая. - 2004. - N 2. – 109 - 112 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетiндегi жат жұрт бейнесi [Мәтiн] / С. Елікбаев // Қазақ әдебиетi. - 2005. - 14 қаңтар. - 8 б.

Елiкбаев, С. Қазақтың бодан әдебиетi: Жетпiс жыл бойы бодандық қамытын киген бодан әдебиет қандай бағыт ұстанды, оның үлгiсi мен өнегесi туралы [Мәтiн] / С. Елікбаев // Қазақ әдебиетi. - 2006. - 24 ақпан. - 8 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетiндегi "қонақ" пен "бөтен" концептiлерi [Мәтiн] / С. Елікбаев // Шәкәрiм. - 2015.- № 4.- 50 - 53 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетiндегi "қонақ" пен "бөтен" концептiлерi [Мәтiн] / С. Елікбаев // Абай. - 2017. - № 6. – 71 - 74 б.

С. Елікбаев шығармалары

Произведения Еликбаева С.

Кітаптар - Книги

Елiкбаев, С. 60-80 жылдардағы өлең құрылымы (ұйқас, тармақ, шумақ ерекшелiктерi) [Мәтiн] : филология ғылымдарының канд.диссерт / Ғыл. жет-шi Қ. П. Жүсiп.- Астана, 2000. - 111 бет

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi.Жалпы бiлiм беретiн мектептiң жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық [Мәтiн] / С. Елікбаев. – Астана : Арман - ПВ, 2006. - 208 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi: жалпы бiлiм беретiн мектептiң қоғам.-гуманит. бағытындағы 11-сыныбына арн. оқулық [Мәтiн] / С. Елікбаев - Астана: Арман - ПВ, 2007. - 336 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi : жалпы бiлiм беретiн мектептiң жарат.-матем. бағытындағы 11-сыныбына арн. оқулық [Мәтiн] / С. Елікбаев – Астана : Арман - ПВ, 2007. - 160 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi : оқушы анықтамасы : 5-11 сыныптар [Мәтiн] / С. Елікбаев. – Астана : Арман-ПВ, 2012. - 320 б.

Елiкбаев, С. Қазақ әдебиетi. Жалпы бiлiм беретiн мектептiң қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арн. оқулық [Мәтiн] / С. Елікбаев.- Астана: Арман-ПВ, 2006.- 352 бет, 23 см.

С. Т. Елікбаевтың өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности С. Т. Еликбаеве

Кітаптар - Книги

Шығыс Қазақстан Облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Елікбаев Серік Төлеубайұлы : б. 325.