Известные имена

Стариков С.В.

Стариков С.В.Стариков Сергей Васильевич(1960 ж .)орнитолог, фауна зерттеушісі.

Өскемен педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін аяқтаған соң, Марқакөл қорығында орнитолог, Шығыс Қазақстан тарихи-өлкетану мұражайының табиғат бөлімінде аға ғылыми қызметкер және Өскемен қаласындағы «Экобиоцентр» Шығыс Қазақстан оқу-зерттеу орталығында, кейін өлкетану мұражайында қызмет атқарған. Оның орнитологиялық бағыты – Алакөл шұңқырының солт

Стариков С.В.

үстік-батыс бөлігі, Маңырақ, Сауре, Қара Ертіс сағасы, Зайсан шұңқыры, Тарбағатай, Қалба таулы өлкесі, Алтайдың оңтүстік-батыс бөлігі. Шығыс Қазақстан құстары жайлы 35 зерттеу жұмысын жариялаған. Басты зерттеулері: Зайсан шұңқырындағы электр беру желісінде жыртқыш құстардың жаппай қырылуы (Шығыс Қазақстан); Алакөл шұңқыры солтүстік-шығыс бөлігінің орнитофаунасына материалдар (Шығыс Қазақстан) т.б.  

Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ұлттық саябағының аға ғылыми қызметкері ретінде өзінің зерттеу-бақылау жұмыстарын жалғастырып келеді.

С. В. Стариковтың еңбектері

Труды Старикова С. В.

Стариков, С. В. Маркакольский заповедник [Текст] / С. В. Стариков // Коммунистический труд. - 1988. - 3 марта.

Стариков, С. В. Осада [Текст] / С. В. Стариков // Рудный Алтай. - 1988. - 22 марта. - С. 3.

Стариков, С. В. Массовая гибель хищных птиц на линиях электропередач в Зайсанской котловине (Восточный Казахстан) [Текст] / С. В. Стариков // Selevinia. - 1996/1997. - С. 233-234.

Стариков, С. В. Новые данные о воробьиных птицах казахстанской части плато Укок и истоков р. Бухтарма (юго-восточный Алтай) [Текст] / С. В. Стариков // Особо охраняемые территории Алтайского края и сопредельных регионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда. - Барнаул, 1999. - С. 134-136.

Стариков, С. В. Заметки о птицах казахстанской части плато Укок и истоков р. Бухтарма (юго-восточный Алтай) [Текст] / С. В. Стариков // Особо охраняемые территории Алтайского края и сопредельных регионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда. - Барнаул, 1999. - С. 136-139.

Стариков, С. В. Материалы к орнитофауне северо-восточной части Алакольской котловины (Восточный Казахстан) [Текст] / С. В. Стариков, Н. Н. Березовиков // Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск. - 2002. - № 178. - С. 187-213.

С. В. Стариковтың қатысуымен шыққан кітаптар

Книги, вышедшие при участии Старикова С. В.

Позвоночные Восточного Казахстана [Текст] / К. П. Прокопов,С. В. Стариков, И. В. Браташ. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2000. - 224 с.

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

Асипова, Г. Для птиц нет границ! [Текст] : [о натуралисте С. Старикове] / Г. Асипова // Рудный Алтай. - 2014. - 27 февраля. - С. 13, 21.