Известные имена

Сұлтанбеков З. Қ.

syltanbekovСұлтанбеков Зейнолла Қабдышұлы (1944 ж..) - ғалым, медицина ғылымдарының докторы, доцент (ВАК - 2000 ж.), профессор.

1944 жылы 4 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында дүниеге келген. 1970 жылы Семей мемлекеттік медицина  институтын  (қазір Семей Мемлекеттік медицина академиясы) дәрігер мамандығы бойынша бітірді. Самарқанд қ.  әскери госпиталь дәрігері (1970-1971), Отырар қ. жеке медициналық қызмет бөлімінің басшысы (1971-1972), Өскемен қ. дәрігер-отоларинголог (1971-1972), ШҚО СССР Металлургтер кәсіподағының орталық комитетінде дәрігер (1975-1981), облыстық аурухана бас дәрігерінің орынбасары (1981-1984), профпатология емханасының бас дәрігері (1984-1990),  Өскемен қ. «Гигиена және кәсіби сырқаттар»  ғылыми-зерттеу институты филиалының басшысы (1990-1999), «Профпатология емханасы» директоры, сондай-ақ, Өскемен қ. ғылыми зерттеу орталығы Гигена және эпидемиология департаменті мемлекеттік кәсіпорнының директоры (1999-2002).  2002 ж. бері  «Еңбек гигиенасы және кәсіби сырқаттар Ұлттық орталығы» ШҚ филиалының директоры.

Әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтау ұйымдары бойынша жоғары санатты дәрігер атағының иегері (1996).

200 астам ғылыми еңбек, 5 монография, 20 әдістемелік құрал, 16 ұсыныс өнертабыстар авторы. 

З. К. Сұлтанбековтың ғылыми еңбектері

Научные труды З. К. Султанбекова

 

Султанбеков, З. Қ. Особенности заболеваемости работающих в свинцовом производстве, ее экономическая оценка и прогнозирование [Текст] :  автореферат диссертации кандидата медицинских наук / З. Қ. Султанбеков. - Алма-Ата, 1990. - 22 с.

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Сұлтанбеков, З. Қ. Бар, байлығың денсаулық [Мәтін] / З.Қ. Сұлтанбеков // Дидар. - 1998. - 12 ақпан. - Б.3.

Сұлтанбеков, З. Қ. Өмірді еңбек қана мәнді етеді [Мәтін] / З. Қ. Сұлтанбеков// Дидар. - 2010. - 21 маусым. - Б. 5.

***

Султанбеков, З. К. Система оценки и управление профессиональным риском в титано-магниевом производстве на основе реальных оценок гигиенических условий труда [Текст] / З. К. Султанбеков, С. ККарабалин, Т. А. Таткеев // Медицина. - 2006. - № 4. - С. 65-68.

Султанбеков, З. К. Проблемы охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области [Текст] / З. К. Султанбеков// Гигиена труда и мед.экология. - 2006. - № 1. - С. 3-11.

Султанбеков, З. К. Перспективность методики вариабельности сердечного ритма при донозологической диагностики [Текст] / З. К. Султанбеков // Гигиена, эпидемиология және иммунобиология. - 2009. - № 4. - С. 22-26.

Султанбеков, З. К. Современные методические подходыдонозологической гигиенической диагностики [Текст] / З. К. Султанбеков // Здоровье и болезнь. - 2009. - № 6. - С. 5-11.

Султанбеков, З. К. Актуальные вопросы здоровья населения и охраны окружающей среды крупного промышленного города [Текст] / З. К. Султанбеков // Салауатты өмiр салтын қалыптастырудың, аурудың алдын алудың және денсаулықты нығайтудың өзектi мәселелерi = Актуальные вопросы формирования ЗОЖ, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. - 2010. - № 4. - С. 34-37.

СултанбековЗ. К. Пути совершенствования качества проведения медицинских осмотров работников вредных производств для раннего прогнозирования риска развития профзаболеваний [Текст] / З. К. Султанбеков/ Гигиена труда и медицинская экология.- 2014. - № 3. - С. 64-74.

 

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. - Сұлтанбеков Зейнолла Қабдышұлы: б. 710.

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

http://www.akimvko.gov.kz