Известные имена

Аманжолов К. Р.

Amanzholov K RАманжолов Керейхан Рахымжанұлы  (1926-2006 жж.) - тарихшы-ғалым, тарих ғылымының докторы, профессор, Ресей Әскери ғылым академиясының академигі.

Аманжолов Керейхан Рахымжанұлы 1926 жылы  Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында туған. Ленинград жоғары әскери-саяси училищесін, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 1975-1995 жылдары - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих кафедрасында аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі болған. 1995 жылдан - аталмыш институттың Қазақстан тарихы және саясаттану кафедрасының профессоры. Ұзақ жылдар Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақ тарихы кафедрасының профессоры болып үздіксіз қызмет етті.

Ол әскери ғылым саласында 400-ден астам мақаланың, 20-дан астам монография мен оқулықтың, бес әскери іс туралы сөздіктің және өзге де кітаптардың авторы. Қазақстанның бірінші әскери академигі, Зайсан ауданының Құрметті азаматы.

«Парасат» орденімен, «Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін», «Кеңес Армиясына 30 жыл», «Жауынгерлік еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ардагері», «Мінсіз қызметі үшін» медальдарымен, Құрмет грамоталарымен марапатталған. 2006 жылы 17 шілдеде Алматы қаласында қайтыс болды. 

 

 

К. Р. Аманжоловтың еңбектері

Труды К. Р. Аманжолова

 

Аманжолов, К. Р. Екiншi дүние жүзiлiк соғыс (1939-1945) [Мәтін] : оқу құралы / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Рауан, 1995. - 80 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтін] : көне дәуiрден бiздiң заманымыздың ХIV ғасырына дейiнгi кезең : оқу құралы / К. Р. Аманжолов, Қ. Рахметов; ред. Ж. Қайранбаев. - Алматы : Бiлiм, 1996. - 272 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтін] : оқу құралы. / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 1997.

Аманжолов, К. Р. Қазақстанның әскери тарихы [Мәтін] : б. з. д. VI ғасырдан бүгiнгi күнге дейiн / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 1999. - 317 б.

Аманжолов, К. Р. Қазақша әскери терминдердiң түсiндiрме сөздiгi [Мәтін] / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 1999. - 90 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтін] : оқу құралы / К. Р. Аманжолов; ред. А. Естен. -  Алматы : Бiлiм, 2002.

Аманжолов, К. Р. Қазақстан тарихының дәрiстер курсы [Мәтін] : ежелгi заманнан 1917-жылғы Қазан төңкерiсiне дейiн / К. Р. Аманжолов; ред. М. Түменбаев. - Алматы : Бiлiм, 2004.

Аманжолов, К. Р. Алғашқы әскери дайындық [Мәтін] : дидактикалық материалдар. Жалпы бiлiм беретiн мектептiң 11-сыныбына арн. байқау оқу құралы / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Мектеп, 2004. - 44 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтiн] .  1-шi кiтап : Көне дәуiрден бiздiң заманымыздың Х1Ү ғасырына дейiнгi кезең / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 2005. - 304 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтiн] . 2-шi кiтап : ХІV ғасырдан ХVIII ғасырдың бiрiншi жартысына дейiнгi кезең / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 2005. - 320 б.

Аманжолов, К. Р. Түркi халықтарының тарихы [Мәтін] : оқу құралы. 3-шi кiтап : ХVIII ғ. екiншi жартысынан ХХ ғ. бiрiншi ширегiне дейiнгi кезең / К. Р. Аманжолов. - Алматы : Бiлiм, 2005. - 368 б.

Аманжолов К. Р. Алғашқы әскери дайындық [Мәтін] : дидактикалық материалдар: жалпы бiлiм беретiн мектеп. 10-сыныб. арн. оқу құралы / К. Р. Аманжолов, Д. Майхиев; ауд.: Н. Шеңгелбаева, Г. Жұмашева. - Алматы : Мектеп, 2014. - 24 б.

 

К. Р. Аманжоловтың қатысуымен жарық көрген кітаптар

Книги вышедшие с участием К. Р. Аманжолова

 

Алғашқы әскери дайындық [Мәтін] : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 10-сыныбына арналған оқулық / К. Р. Аманжолов, А. Тасболатов, Д. Майхиев, Б. Аманжолова; ауд.: Н. Шеңгелбаева, С. Бакимбаева, Т. Ермекова, А. Ералиева, Б. Аманжолова. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224 б.

Алғашқы әскери дайындық [Мәтін] : әдiстемелiк нұсқау / К. Р. Аманжолов, А. Тасболатов, Д. Майхиев, Б. Аманжолова; ауд.: Н. Шеңгелбаева, С. Бакимбаева, Т. Ермекова, А. Ералиева, Б. Аманжолова. - Алматы: Мектеп, 2014. - 88 б.

 

К. Р. Аманжоловтың мерзімді басылым беттерінде жарық көрген мақалалары

Статьи К. Р. Аманжолова на страницах периодической печати

 

Аманжолов, К. Р. Түркілер туралы не білеміз [Мәтін] : [тарихи-этнографиялық шолу] / К. Р. Аманжолов // Қазақ тарихы. - 1993. - № 2. - Б. 5-10.

Аманжолов, К. Р. Фашизмге қарсы күреске қазақстандықтар үлесі [Мәтін] / К. Р. Аманжолов // Қазақ тарихы. - 1995. - № 2. - Б. 51-55.

Аманжолов, К. Р. Жеңімпазсыз соғыс [Мәтін] : [ауғаныстанда із-түссіз жоғалған қазақстандықтар туралы] / К. Р. Аманжолов, Б. Сайманов // Ақиқат. - 1998. - № 2. - Б. 52-53.

Аманжолов, К. Р. Республика қарулы күштері : ол қалай құрылған еді? [Мәтін] : [Қазақстан жерінде тұңғыш ұйымдастырылған әскери күштер] / К. Р. Аманжолов, Ә. Тортаева // Ақиқат. - 1998. - № 6. - Б. 12-13.

Аманжолов, К. Р. Қазақстанның  қарулы  күштері  және  оның  түрлері [Мәтін] / К. Р. Аманжолов, И. Дулатова // Қазақ тарихы. - 1999. - № 3. - Б. 14-19.

Аманжолов, К. Р. Сақтардың әскери-соғыс өнері [Мәтін] : [ертедегі көшпенділердің әскери -соғыс өнері жайында] / К. Р. Аманжолов, Е. Жақыпов // Ақиқат. - 2000. - № 2. - Б.56-59.

Аманжолов, К. Р. Александр Македонскийдің сақтармен соғысы (б.з.д. 330-328 ж.ж.) [Мәтін] / К. Р. Аманжолов // Ақиқат. - 2004. - № 3. - Б. 51-53.

Аманжолов, К. Р. Генерал Бакич басқарған ақгвардияшылар корпусының жойылуы [Мәтін] / К. Р. Аманжолов, С. Әшімханов // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - 2005. - № 4. - Б. 144-148.

 

К. Р. Аманжолов туралы әдебиеттер

Литература о К. Р. Аманжолове

 

Рахметов, Қ. Әскери ғалым [Мәтін] : [Алтай өңірінің түлегі,Қазақтың қыздар педагогика институтының профессоры К. Р. Аманжолов туралы] / Қ. Рахметов // Дидар. - 1996. - 20 тамыз.

Шығыс Қазақстан облысы. Энциклопедия [Мәтін]. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Аманжолов Керейхан Рахымжанұлы: б. 178.

Жапаров, Б. Ғалым, академик, Аманжолов Керейхан Рахымжанұлы [мәтін] : есте жүрер есімдер / Б. Жапаров // Достық. - 2014. - 7 маусым. - Б. 3.