Известные имена

Ақынжанов М.

Мусатай АхинжановАқынжанов Мұсатай (1905-1986 жж.), публицист, қоғам қайраткері, педагог-ағартушы, аудармашы.

Семей  (казіргі Шыңғыс Қазақстан) оболысының №13 ауылында 9 мамырда дүниеге келген. Семей педагогикалық техникумын, Орынбор халыққа білім беру институтын аяқтаған соң, комсомол жұмысында болып, Семейдің «Еңбекшіл жас» газетіне редакция жасап, педагогикалық еңбекпен шұғылданады. Ұлы Отан соғысына қатысушы, соғыстан кейін С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқытушы болады. Кандидаттық, кейін докторлық диссертация қорғайды. «Қазақ халқының шығу тегі», «Абайдың өмірі мен творчествосы», «Қазақ халқының шығуы және қалыптасуы» тағы басқа жүзден артық ғылыми жұмыстардың авторы. Көркем әдебиет саласы мен аудармашылықты қатар алып жүреді (марксизм-ленинизм классиктері еңбектерін қазақ тіліне аударады).

 М. Ақынжановтың ғылыми еңбектері

Научные труды М. Акынжанова

 

Ақынжанов, М. Қазақ ағартушыларының саяси-қоғамдық көзқарастарының қалыптасуы [Мәтін] / М. Ақынжанов. - Алматы, 1955.

Ақынжанов, М. Абайдың өмірі мен творчествосы [Мәтін] : очерк / М. Ақынжанов. - Алматы : Қазмемкөркемәдеббас, 1955.

Ақынжанов, М. Қазақтың тегі туралы [Мәтін] / М. Ақынжанов. - Алматы, 1957.

Ақынжанов, М. Қазақ халқының шығуы және қалыптасуы [Мәтін] : зерттеу / М. Ақынжанов. - Алматы : Ғылым, 1971.

Ақынжанов, М. Нұрсәуле - Шолпан [Мәтін] : пьесалар / М. Ақынжанов. - Алматы : Жазушы, 1971.

***

Ахинжанов,М.Проблема народности казахских социально-бытовых поэм[Текст]: материалы к дискуссии по казахскому эпосу / М. Ахинжанов.- Алма-Ата, 1958.- 29 с.

Ахинжанов, М. Этногенез казахского народа [Текст] : автореферат дис. на соискание учен. степени доктора ист. наук / М. Ахинжанов. - Алма-Ата, 1958. - 39 с.

 

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. - Ақынжанов Мұсатай: б. 156.

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Ақынжанов, М. Ыбырай Алтынсарин [Мәтін] : пьеса / М. Ақынжанов //  Әдебиет және искусство. - 1956. - № 6.

Ақынжанов, М. Семей таңының 85 жылдығына арналған материалдан   [Мәтін] / М. Ақынжанов // Семей таңы. - 2004. - 16 қаңтар. - Б. 5.