Известные имена

Кайсенов З. А.

Кайсенов Зейнолла Абдикаримулы - исследователь края, педагог.Кайсенов Зайнолла Абдикаримулы (1938 г.) – исследователь края, педагог.

Родился в 1938 г. 5 сентября в с. Таргын Уланского района Восточно-Казахстанской области.

В 1947-1957 гг. после окончания средней школы с. Таргын, учился в техническом училище № 3 г. Кемерово, Россия.

В 1958-1960 гг. был в рядах Советской Армии.

В 1961-1963 гг. работал в ВНИИЦветмет г. Усть-Каменогорска.

В 1963-1966 гг. закончил Усть-Каменогорский педагогический институт (ныне ВКГУ им. С. Аманжолова), факультет истории.

В 1966-2000 гг. в течении 34 лет, работая педагогом в школах г. Усть-Каменогорска и Уланского района, внес большой вклад в этнографическую исследовательскую деятельность области. Был приглашен в областной институт повышения квалификации, где преподавал курсы по «Краеведению», награжден грамотами.

Автор книг «Найман шежіресі» (2001, 2 книга), «Ұлан ауданының тарихи-әдеби очерктері» (2003, 3 книга), «Шығыс Қазақстан облысының тарихи очерктері» (2007, 4 книга), «Найман шежірелер мен руларының тарихы» (2014).

В 2016 г. вышла в свет его книга «1916 жыл шығыс өңіріндегі халық көтерілісі», посвященная 100-летию движения «Орай шап».

 

 

З. Ә. Қайсеновтың еңбектері

 Труды Кайсенова З. А.

 Кітаптар - Книги

Қайсенов, З. Ұлан ауданы туралы тарихи-әдеби очерктер [Мәтін] / З. Қайсенов . - Өскемен : ШҚМУ, 2005. - 246 б. (Введено оглавление)

Қайсенов, З. Шығыс Қазақстан облысының тарихи очерктері [Мәтін] / З. Қайсенов . - Өскемен : [б.ж.], 2007. - 334 б.

Қайсенов, З.Ә. Найман шежіресі [Мәтін] / З. Қайсенов . - Өскемен : Б.ж., 1998. - 149 б.

Қайсенов, З.Ә. Найман шежіресі [Мәтін]. / З. Қайсенов 2-ші кітап, 2001. - 272 б.

Қайсенов, З.Ә. Найман шежірелер мен руларының тарихы [Мәтін] : найман шежірелерін шолу / З. Қайсенов. - Өскемен : Шыгыс Полиграф, 2014. - 396 б.

Мерзімді басылымдардағы мақалалар

 Статьи в периодических изданиях

1982-1992

 

Қайсенов, З. "Правданың" тілшісі Ж. Болғанбаев [Мәтін] / З. Қайсенов // Коммунизм туы. - 1982. - 13 май

Қайсенов, З. Аяулы азамат туралы сыр [Мәтін] : [Тайынты болысындағы ұлт-азаттық көтерілістің басшыларының бірі С. Жетпісұлы туралы] / З. Қайсенов // Өркен. - 1986. - 16 август

Қайсенов, З. Тауды неге Қоңқай атандырған [Мәтін] / З. Қайсенов // Өркен. - 1988. - 18 июнь

Қайсенов, З. Найман рулары туралы бірер сөз [Мәтін] / З. Қайсенов // Егемен Қазақстан. - 1992. - 27 ақпан

 

1993-1995

 

Қайсенов, З. Көкжарлы [Мәтін] : [Саржомарт руы туралы бірер сөз] / З. Қайсенов // Дидар. - 1993. - 1 сәуір

Қайсенов, З. Өткенді білгің келсе, тарихқа үңіл [Мәтін] : [Ұлан ауданы Тарғын ауылы туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 1993. - 27 мамыр

Қайсенов, З. Тарихи атауларға адал болайық [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 1993. - 3 қазан; 7 қазан; 9 қазан

Қайсенов, З. Ер Тарғын қай халықтың батыры [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 1994. - 6 наурыз

Қайсенов, З. Өлкеміздің тарихы туралы [Мәтін] : [Туған жер шежіресіне шолу / З. Қайсенов // Дидар. - 1994. - 29 желтоқсан.- Б.

 

1996

Қайсенов, З. Қанды кезең іздері [Мәтін] : [Ұлан ауд. Тайынты болысындағы 1916 ж. көтеріліс туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 1996. - 6 ақпан.

Қайсенов, З. Аяулы азамат [Мәтін] : [1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының басшыларының бірі С.Жетпісұлы туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 1996. - 16 шілде.- Б.

Қайсенов, З. Танаш батыр [Мәтін] : [өлкемізде өмір сүрген тарихи тұлға] / З. Қайсенов // Дидар. - 1996. - 10 тамыз.- Б.

Қайсенов, З. Көкжал Барақ [Мәтін] : [тарихи тұлға жайында] / З. Қайсенов // Дидар. - 1996. - 24 қыркүйек.- Б.4.

Қайсенов, З. Байқадам ақын [Мәтін] : [өлкемізде өткен атақты ақын жайында] / З. Қайсенов // Дидар. - 1996. - 14 қараша.- Б.4

***

Кайсенов, З. Конкай-гора [Текст] : [из ист.каз.-джунгар.битв на рубеже 17-18в.в. на территории ВКО] / З. Кайсенов // Рудный Алтай. - 1996. - 14 дек. - С.

 

1997-2010

 

Қайсенов, З. Тау неге Қоңқай аталған? [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 1997. - 21 қаңтар

Қайсенов, З. Өмірде өрнекті із қалдырған [Мәтін] : [Ақын Мұхаметжан Әбенов туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 1997. - 3 маусым

Қайсенов, З. Семей губерниясы немесе облысының құрылуы [Мәтін] : Тарихи дерек / З. Қайсенов // Дидар. - 1997. - 1 шілде

Қайсенов, З. Шығыс өлкесінің тарихы [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 1997. - 26тамыз

Қайсенов, З. Нанымды да нақтылы болса [Мәтін] : [шежіре туралы ой-пікірлерге шолу] / З. Қайсенов // Дидар. - 1997. - 13 қараша

Қайсенов, З. Саржомарт Танаш батыр [Мәтін] : [XV111 ғасырда өмір сүрген] /З. Қайсенов // Дидар. - 1998. - 21 мамыр

Қайсенов, З. Жарылғап батыр [Мәтін] : [Ұлан өңірінде 1690-1760 ж. өмір сүрген] / З. Қайсенов // Дидар. - 1998. - 13 маусым

Қайсенов, З. Саржомарт пен Көкжарлы [Мәтін] /З. Қайсенов // Ұлан таңы. - 1999. - 23 қаңтар

Қайсенов, З. Найманның байжігіт тайпасы [Мәтін] : [Өлкемізді мекендеген найман тайпаларының шежіре тарихын талдау. Соның ішінде Байжігіт тайпасын тарату ] / З. Қайсенов // Дидар. - 2001. - 26 маусым.- Б.3

Қайсенов, З. Шыңқожа батыр [Мәтін] : [Қазақ елінің сан ғасырлық тарихында жоңғар шапқыншылығы ел тағдыры үшін өте ауыр болды."Тоғыз тума" елінің түлегі Шыңқожа батыр туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 2001. - 4 тамыз.- Б.4

Қайсенов, З. Қазымбет батыр туралы аңыз бен ақиқат [Мәтін] : [Үржар, Ақсуат өңірлерін мекендеген Құттымбеттен тараған алты рулы елдің бірі- Қазымбет батырдың ұрпақтары туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 2001. - 2 қазан.- Б.4

Қайсенов, З. Ұлағатты ұстаз еді [Мәтін] : [Облысқа танымал ұстаз Ошақбаев Қалиакпер туралы] / З. Қайсенов // Дидар. - 2002. - 23 қараша.- Б.5

Қайсенов, З. Құрманғалы болыс [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2003. - 26 сәуір.- Б.5

Қайсенов, З. Қызылтастағы суреттер сыры неде ? [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2003. - 11 қазан.- Б.6

Қайсенов, З. Өлке тарихына өрнек салған Мәмбет ұрпақтары [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2004. - 7 тамыз.- Б.5

Қайсенов, З. Әлхан Тілеубердіұлы [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2005. - 17 қаңтар.- Б.3

Қайсенов, З. Тілеуберді Қозыбайұлы [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2005. -   8 ақпан.- Б.3

Қайсенов, З. Шежіре түбі тұңғиық немесе Қармысов Сансызбай ақсақалмен кездесу [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2009. - 6 қаңтар.- Б.6.

Қайсенов, З. Мұстафа Өзтүрік [Мәтін] / З. Қайсенов // Дидар. - 2009. - 12 мамыр.- Б.6.

Қайсенов, З. Найманның Мұрын руы төңірегінде аңыз көп, ақиқаты қайсы? [Мәтін] : [Мұрын руының шығу тарихы туралы. ] / З. Қайсенов // Дидар. - 2012. - 7 шілде.- Б.5.

 

 

З. Ә. Қайсенов туралы мақалалар

Статьи о Кайсенове З. А.

Әміренов, М. Тұнып тұрған тарих [Мәтін] / М. Әміренов // Дидар. - 2008. - 25 қыркүйек.- Б.6.

Туған жердің тарихын білгіңіз келсе... [Мәтін] : [өлкетанушы З. Қайсеновтың жаңа кітабы туралы] // Дидар. - 2010. - 16 наурыз.- Б.4.

Кенжехан, М. Ел кезіп жүріп, тарихи деректерді жинады [Мәтін] : [Белгілі тарихшы, шежіреші З. Қайсенов туралы.] / М. Кенжехан // Дидар. - 2013. - 19 қыркүйек.- б.14.

***

Кудайбергенов, К. Еще раз о найманах [Текст] : [Вышла в свет книга улан.историка З.Кайсенова "Родословная найманов"] / К. Кудайбергенов // Рудный Алтай. - 1999. - 16 марта

Азмухамбетов, Ш. Все века обойти, все нити связать [Текст] : [об историке-краеведе Зейнулле Кайсенове] / Ш. Азмухамбетов // Рудный Алтай. - 2010. - 12 марта. - С. 7.

Вологодская , Г. Интерес к истории – на всю жизнь [Текст] : [встреча с педагогом и краеведом З. Кайсеновым] / Г. Вологодская // Казахстанская правда. - 2018. - 19 сентября. - С. 5.