Известные имена

Жунусов А.

Жунусов Ахмет писатель

Жунусов Ахмет (1926-1998) - писатель.

Родился 20 июля в 1926 г. в селе Кызыл-тас Аксуатского района Семипалатинской области (ныне Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области). После окончания педагогического института в г. Урумчи в КНР работал редактором журнала «Шұғыла», в 1961-1995 гг. - учителем казахского языка и литературы в средней школе села Аксуат. С 1995 г. и до конца жизни работал в газете «Ана тілі».

Автор сборников рассказов и повестей «Жанасыл» (1964), «Следы жизни» (1971), «Лихой период» (1975).

Скончался 2 апреля 1998 года.

А. Жүнісовтің шығармалары
Произведения Жунусова А.
Кітаптар – Книги

Жүнiсов, А. Жанасыл [Мәтін]: әңгімелер / А. Жүнісов. - Алматы : Жазушы, 1964. - 124б.

Жүнiсов, А. Өмiр iзi [Мәтін] / А. Жүнісов. - Алматы : Жазушы, 1971. -136б.

Жүнiсов, А. Аласапыран кез [Мәтін] : әңгімелер мен повестер /А. Жүнісов. -

Алматы : Жазушы, 1978. - 160 б.

Жүнісов, А. Жолаушы [Мәтін] : әңгімелер мен повесть / А. Жүнісов ; ред.: Т. Есимжанов, Б. Шаханов; суретші М. Алин. - Алматы : Жазушы, 1978. - 144 б.

Жүнісов, А. Жұлдызды жылқышы [Мәтін] / А. Жүнісов. - Алматы : Қайнар, 1986. - 96 б.

Жүнiсов, А. Ақжелек[Мәтін] / А. Жүнісов.- Алматы: Жазушы, 1989. -176б.

Жүнiсов, А. Бабалар дәстүрi[Мәтін]: қазақтың байырғы тұрмыс-салт ғұрыптары / А. Жүнісов.- Алматы, 1992. - 79б.

Жүнісов, А. Фәниден бақиға дейін [Мәтін] : (қазақтың байырғы тұрмыс-салт,әдет-ғұрыптары)/ А. Жүнісов. - Алматы : Қайнар, 1994. - 128 б.

А. Жүнісовтің мерзімдібасылымдар мен жинақтардағымақалалары
Публикации Жунусова А. в периодических изданиях и сборниках
Әңгімелер – Рассказы

Жүнiсов, А. Шымылдықтағы үкi [Мәтін] : әңгiме / А. Жүнісов // Қазақстан әйелдерi. - 1963. - № 2. - Б. 22 - 24.

Жүнiсов, А. Қызыл ерiннiң қызығы; Бiр сауыт, бiр тауық; Балықтың тiлiн басқа бiледi [Мәтін] : қысқа әңгiмелер / А. Жүнісов // Мәдениет және тұрмыс. - 1967. - № 1. - Б. 24.

Жүнiсов, А. Өткелдер [Мәтін]: әңгiме / А. Жүнісов // Жұлдыз.- 1970.- № 3.-Б. 82-98.

Жүнiсов, А. Қаңтардан қашқан қаздар [Мәтін]: әңгiме / А. Жүнісов // Қазақ әдебиетi. - 2006. - № 116, 26 мамыр. - Б. 8 - 9.

Мақалалар – Статьи

Жүнiсов, А. Бәйтерек сынбады,иiлдi [Мәтін]: М.Әуезов туралы естелiктер/ А. Жүнісов // Семей таңы. - 1987. - 24 сентябрь.

Жүнiсов, А. Өртенбей қалған қолжазба [Мәтін] : Шәкәрiмнiң творчествосының Қытай жерiндегi таралуы / А. Жүнісов // Семей таңы. - 1989. - 18 февраль.

Жүнiсов, А. "Тұсыңнан атой салып өттiм, қазақ" [Мәтін] : Қазақстанда қайта ақталған арыстарды Шыңжаң қазақтары да ұмытпайды. Шәкәрiм, Ахмет, Мағжан, Жүсiпбек, Мiржақыптар жайлы / А. Жүнісов // Семей таңы.- 1989. - 6 май.

Жүнiсов, А. Үш алып туралы үш-төрт сөз [Мәтін] : ақындар Ш. Құдайбердиев, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев туралы/ А. Жүнісов //Семей таңы.- 1989.- 6 май.

Жүнiсов, А. Дүлдүлдiң дүбiрi[Мәтін]: Мiржақып Дулатовтың "Оян қазақ" кiтабы / А. Жүнісов // Семей таңы. - 1990. - 15 август.

Жүнiсов, А. Тағы да хотон халқының тарихы [Мәтін] : Монғолиядағы хотон халқының тарихы/ А. Жүнісов // Шалқар. - 1994. - 10 маусым. -Б. 4.

Жүнiсов, А. Ақ неке[Мәтін]: әдет-ғұрып туралы / А. Жүнісов // Қазақстан әйелдерi. - 1995.- № 6. - Б. 18 - 19.

Жүнiсов, А. "Ақбiлек" немесе Алтай сапары [Мәтін] : Ж.Аймауытовтың Алтай аймағына сапары / А. Жүнісов // Дидар. - 1997. - 12 шiлде.

Жүнiсов, А. Пәниден бақиға дейiн [Мәтін] : этнографиялық баян : қыз ұзату, отау көтеру,ата-ененiң баулуы, өлiм-жiтiм жоралары / А. Жүнісов // Жұлдыз. - 2001.- № 2. - Б. 135 - 149.

Жүнiсов, А. Қазақ Сырдан ауғанда [Мәтін] : ақын А.Апашбайұлының "Қазақ Сырдан ауғанда" өлеңiнен үзiндi / А. Жүнісов // Қазақ батырлары. - 2003. - № 8 (тамыз). - Б. 9.

А. Жүнісовтің өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиеттер
Литература о жизни и творчестве Жунусова А.
Кітаптар – Книги

Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. - 392 б. - Жүнісов Ахмет: б. 140.

Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы : Аруна, 2005. - 576 б. - Жүнісұлы Ахмет: б. 233.

Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. - 480 б. - Жүнісов Ахмет: б. 176-177.

Шығыс жұлдыздары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б. Жүнісов Ахмет: б. 79.

Шығыс Қазақстан Облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 б. - Жүнісұлы Ахмет: б. 361.

***

Писатели Казахстана [Текст]. - Алма-Ата, 1982. - Жунусов Ахмет: с. 94.

Литература Казахстана [Текст] : энциклопедический справочник / Министерство связи и информации Республики Казахстан ; Комитет информации и архивов. - Алматы : Аруна; Қазығұрт, 2010. - 528 с. - Жунисулы Ахмет: с. 203.

Мақалалар – Статьи

Жұмаділов, Қ. Жинақ елең еткізді [Мәтін] :«Жанасыл» кітабы туралы / Қ. Жұмаділов // Лениншіл жас. - 1964. - 26 декабрь.

Шәкеев, Н. Жоңғар даласының әңгімелері [Мәтін] / Н. Шәкеев // Социалистік Қазақстан. - 1965. - 7 октябрь.

Қабышев, М. Екі елге ортақ жазушы [Мәтін] / М. Қабышев // Семей таңы. - 1996. - 13 тамыз.

Рахимов, С. Қаламгер дарынның бір қыры [Мәтін]: жазушы А. Жүнісовтің туғанына 70 жыл / С. Рахимов // Семей таңы.- 1996. - 13 тамыз.

Жұмаділов, Қ. Бөлініп - жарылған ғұмыр [Мәтін] / Қ. Жұмаділов // Қазақ әдебиеті. - 1998. - 10 сәуір. - Б. 15.

Толыбаев, Қ. Оның рухы өр еді [Мәтін] / Қ. Толыбаев // Қазақ әдебиеті.- 1998. -10 сәуір. - Б. 15.

Зәкәрия, Х. Ғибратты туындының тұсаукесері [Мәтін] / Х. Зәкәрия //Дидар. - 2004. -27 сәуір. - Б. 4.

Қалиев, З. Шежірелі өлке жыршысы [Мәтін]/ З. Қалиев // Дидар. - 2006. - 4 сәуір. - Б. 4.