Известные имена

Тлеуханов Т.

Тлеуханов ТулекТлеуханов Тулек (1939 г.) - писатель.

Родился 18 июня 1939 года в совхозе «Баканасский» Чубартауского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Закончил в 1964 году филологический факультет Казахского государственного университета имени С.Кирова.

С 1964-1969 годы занимался педагогической деятельностью. Работал завучем, затем директором средней школы. С 1974 работал старшим редактором, заведующим отделом издательства «Жазушы».

Тулек Тлеуханов начал печататься с 1964 года. Им опубликованы сборники рассказов и повестей «Соседка» («Молодая соседка») в 1971г., повесть «Светлая душа» (Добрая душа») в 1973 г., «Наши отцы» в 1984 г., роман «Пролог к жизни» в 1981 году и др.

Т.Тлеуханов перевел на казахский язык произведения А.Маршалла, А.Плавака, Хакима Назира, А.Беляева и других авторов.

Материал предоставлен ВК областной библиотекой им. Абая (г. Семей)

 

Т. Тілеухановтың шығармашылығы

Произведения Т. Тлеуханова

 

Тiлеуханов Т. Көршi келiншек [Мәтін] : әңгiмелер/Т.Тілеуханов - Алматы: Жазушы, 1971.- 96 б.

Тiлеуханов Т. Шарапатты жан [Мәтін] : повесть /Т.Тілеуханов- Алматы: Жазушы, 1973.- 104 б.

Тiлеуханов Т. Өзгенiң бақыты үшiн [Мәтін] : Повесть.- Алматы: Жазушы, 1975.- 176 б.

Тiлеуханов Т. Өмiр арнауы [Мәтін] : әңгiмелер және повесть.- Алматы: Жазушы, 1977.- 192 б.

Тiлеуханов Т. Келешек кiрiспесi [Мәтін] : роман.- Алматы: Жазушы, 1981.- 376бет

Тілеуханов Т. Бiздiң әкелерiмiз [Мәтін] : повесть және әңгiмелер.- Алматы: Жалын, 1984.- 208 б.

Тілеуханов, Т. Мәуелі бәйтерек [Мәтін ] / Т. Тілеуханов. - Алматы : Жазушы, 1986. – 312 б.

Тілеуханов, Т. Базарлы дәурен, балғын шақ [Мәтін] : роман / Т.Тілеуханов. - Алматы : Қазақпарат, 2003. - 350 б.

Тілеуханов, Т. Соңғы сері [Мәтін] : роман / Т. Тілеуханов - Алматы : Қайнар, 2007. - 432 б.

Тiлеуханов Т. "Ең ғажайып хикая" [Мәтін] : роман / Т. Тілеуханов // Жұлдыз.- 2011.- № 8.- 33-87 б.

Тілеуханов, Т. Үш ұрпақ мұңы [Мәтін] : роман / Т.Тілеуханов. - Алматы : Жазушы, 1996. - 560 б.

Тiлеуханов Т. Соңғы серi [Мәтін] : роман / Т. Тілеуханов - Алматы: Қайнар, 2007.- 431 б.

 

Т. Тілеухановтың мерзімді басылым беттерінде жарияланған мақалалары

Статьи Т. Тлеуханова на страницах периодической печати

 

Тiлеуханов Т.Көршi келiншек [Мәтін] : әңгiме Т. Тілеуханов // Қазақстан әйелдерi.- 1965.- N 11.- 21 б.

Тiлеуханов Т.Кездесу [Мәтін] : әңгiме Т. Тілеуханов // Лениншiл жас.- 1969.- 12 июль

Тiлеуханов Т. Даладағы үшеу; Жайлауда [Мәтін] : әңгiмелер Т. Тілеуханов // Жалын.- 1970.- N 5.- 66-84 б.

Тiлеуханов Т.Кезең [Мәтін] : әңгiме Т. Тілеуханов // Лениншiл жас.- 1970.- 3 июнь

Тiлеуханов Т.Екi әңгiме: Асыра сiлтеу болмасын; Ақырғы үмiт [Мәтін] : әңгiме Т. Тілеуханов // Жұлдыз.- 1995.- N 2.- 76-107 б.

Тілеуханов Т. Базарлы дәурен, балғын шақ [Мәтін] : [роман.] / Т.Тілеуханов// Жұлдыз. - 1999. - №6; 1999.- Б.7

Тiлеуханов Т.Соңғы серi [Мәтін] : роман Т. Тілеуханов // Жұлдыз.- 2005.- N 4.- 72-121 б.

Тiлеуханов Т.Көп жылдық көркемдiк iзденiстiң жемiсi [Мәтін] : С.Досановтың "Ұйық" атты жаңа романы туралы /Т. Тілеуханов // Әдебиет айдыны.- 2006.- 19 қаңтар ( N 2).- 5 б.

Тiлеуханов Т. Тор iшiнде [Мәтін] : әңгiме Т. Тілеуханов // Қазақ.- 2007.- 24 тамыз (N 34). - 6-7 б.

Майтанов Б. Әсем де мағыналы әлем [Мәтін] / Б. Майтанов// Жұлдыз . - 2009. - № 7. - Б. 181-186

Тілеуханов Т. Сағыныш [Мәтін] : әңгіме / Т.Тілеуханов // Жұлдыз . - 2009. - № 5. - Б. 42-67.

Тілеуханов Т. "Ең ғажайып хикая" [Мәтін] : роман / Т.Тілеуханов// Жұлдыз . - 2011. - № 8. – Б. 33-87.

 

Т. Тілеухановтың аудармалары

Переводы Т. Тлеуханова

 

Маршалл, Алан. Мен секіріп ойнай аламын [Мәтін] : повесть / А. Маршалл ; ауд. Т. Тілеуханов. - Алматы : Жалын, 1981. - 192 б.

Шоқай М. З. Валидовтың "Қазiргi Түркiстан және оның бертiнгi тарихы" деген кiтабы туралы [Мәтін] : /М. Шоқай., ауд. Т.Тiлеуханов // Таңдамалы шығармалар: Үш томдық.- Алматы : Қайнар, 2007.- Т.3.- б. 152-162.

Шоқай М. Советтер қол астындағы Түркiстан [Мәтін] : / М. Шоқай.; ауд. Т.Тiлеуханов // Таңдамалы шығармалар: Үш томдық.- Алматы : Қайнар, 2007.- Т.3.- б. 79-81.

 

Т. Тілехановтың қатысуымен жарық көрген кітаптар

Книги вышедшие с участием Т. Тлеуханова

 

Беласу [Мәтін] : / құраст. Т. Тiлеуханов.- Алматы: Курсив, 2008.- 368 б.

Құмарбекұлы М. Жiгiттер. [Мәтін] : 1-том /М. Құмарбеков., ред. Т. Тiлеуханов.- Алматы: Қайнар, 2008.- 320 б.

Жұртбай Т. Қар астындағы көбелек [Мәтін] : роман-хикаят, хикаяттар. 2-том / Т. Жұртбай., ред. Т. Тiлеуханов.- Алматы: Қайнар, 2008.- 320 б.

Мәмет С. Абай бол, қазақ! [Мәтін] : сыр-сұхбат және публицистикалық ой-толғамдар /С. Мәмет., ред. Т. Тiлеуханов.- Алматы: Қайнар, 2008.- 232 б.

Рахматулла Ж. Кие [Мәтін] : әңгiмелер, хикаяттар / Ж. Рахматулла. ред. Т. Тiлеуханов.- Алматы: Қайнар, 2008.- 191б.

 

Т. Тілеухановтың шығармашылығы туралы

О творчестве Т. Тлеуханова

 

Кітаптар - Книги

 

Қазақстан жазушыларыХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. –Тілеуханов Т. : б. 318.

Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық.-Алматы.- Аружан LTD, 2005.- Тілеуханов Т. : б.521.

Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Тілеуханов Т.: б.404.

Литература Казахстана. Энциклопедический справочник.- Алматы, ТОО «Аруна LTD», 2010. – Тлеуханов Т.: с.470.

Шығыс Қазақстаноблысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Тілеуханов Т.: Б. 767.

Нұрғали Р. Жетi томдық шығармалар жинағы. [Мәтін] : Т.6. /Р. Нұрғали - Астана : Фолиант, 2005. – ТілеухановТ.: б.236-241.

 

Мақалалар - Статьи

 

Тоқтаров Р. Көңiл жылуы [Мәтін] :[ жазушы Т.Тiлеухановтың шығармашылығы жайлы ]//. Р. Тоқтаров // Жұлдыз.- 1999.- №8.- Б.193-195.

Майтанов Б. Әсем де мағыналы әлем [Мәтін] :[ жазушы Т.Тiлеухановтың шығармашылығы туралы] / Б. Майтанов. // Жұлдыз . - 2009. - № 7. - Б. 181-186.

Аманжол Қ. Отыз жетінші жыл [Мәтін] : [жазушы Т. Тілеуханның "Отыз жетінші жылдың балалары" атты романы туралы] / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан . - 2014.- 1 тамыз (№ 148). –Б. 6 .