Известные имена

Ерсалимов Б.

Ерсалимов БалтабекЕрсалимов Балтабек (1938 г. р.) - журналист, исследователь края, абаевед, член Союза журналистов СССР, Заслуженный работник Казахстана, Почетный гражданин г. Семей и Абайского района.

Родился 28 февраля 1938 года в городе Смипалатинске (ныне г. Семей) Восточно-Казахстанской области. Окончил Государственый университет им С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) по специальности «Журналистика».

Работал скотогонщиком в Семипалатинской конторе «Скотоимпорт», курьером редакции газеты «Прииртышская правда», печатником, наборщиком, верстальщиком, директором областной типографии №16, техническим редактором, литературным сотрудником промышленно-транспортного отдела редакции газеты «Семей правдасы», заведующим городского отдела по трудоустройству населения, директором Семипалатинского областного историко-краеведческого музея, директором Семипалатинской областной филармонии им. Амре Кашаубаева, заместителем секретаря редакции газеты «Семей таны». С 1 января 1998 г. Б. Ерсалимов занимает должность президента республиканского фонда Абая

Награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», «Тыңға 50 жыл».  «Заслуженный работник Казахстана» (1998), «Почетный гражданин Абайского района», «Почетный гражданин города Семипалатинска» (ныне г. Семей) (2002).

За активное участие в Международном антиядерном движении «Невада - Семипалатинск» Балтабек Ерсалимов получил Почетную грамоту от заместителя генерального директора ЮНЕСКО по Казахстану Олжаса Сулейменова. 

Б. Ерсәлімовтың шығармалар

Произведения Ерсалимова Б.
 

Ерсәлімов, Б. Әлемніғң Абайы қазақтың дана ойы [Мәтін] / Б. Ерсәлімов. - Семей : Интеллект, 2014. - 358 б. 

 

Мерзімді басылымдарда және жинақтарда Б. Ерсәлімовтің жарияланымдар

Публикации Ерсалимова Б. в периодической печати и сборниках 

 

Ерсалимов, Б. Абай қоры [Мәтін] / Б. Ерсалимов // Қазақ әдебиеті. - 1992. - 10 қаңтар. - Б. 11.

Ерсәлімұлы, Б. "Абайдың ақын шәкірттері" туралы [Мәтін] / Б. Ерсәлімұлы // Абай. - №3 (27). - 1995.

Ерсәлімұлы, Б. Торғайдай тозған әулеті [Мәтін] / Б. Ерсәлімұлы, М. Жанғалиұлы // Абай. - № 3. – 1996.

Ерсәлімұлы, Б. Асылданмын деп аспаған Әрхам еді [Мәтін] / Б. Ерсәлімұлы // Абай. - № 2. – 1998.

Ерсәлімов, Б. Бақытымның жұлдызы [Мәтін] : [Семей облыстық N16 баспахана тарихы ] / Б. Ерсәлімов // Семей таңы. - 2000. - 6-12қаңтар.

Ерсалимов, Б. Қажы тұрғызған қасиетті шаңырақ [Мәтін] : [Құнанбай мешітіне 150 жыл. Қасиетті шаңырақ еңсесін қайта түзеп,елді имандылыққа шақырып келеді] / Б. Ерсалимов // Семей таңы. - 2001. - № 44. - Б. 3; № 45. – Б. 3.

Ерсалимов, Б. Менің де бақытты күнім [Текст] / Б. Ерсалимов // Семей таңы . - 2002. - 5 шілде. - С. 3.

Ерсалимов, Б. Соңғы сыйлық [Мәтін] : [Семей өңірінен шыққан дарынды қаламгер Мерғали Ибраевтың туғанына 60 жыл толуына орай] / Б. Ерсалимов // Үш анық. - 2002. - № 26. - Б. 3.

Ерсәлімов, Б. Қордың да қомақты үлесі бар [Мәтін] / Б. Ерсәлімов // Семей таңы. - 2005. - 19 тамыз. - Б. 14.

Ерсалимов, Б. Киелі өлеңнің киігі [Мәтін] / Б. Ерсалимов // Ертіс өңірі. - 2005. - 28 сәуір.

Ерсалимов, Б. Асыл ағам Асылхан [Мәтін] / Б. Ерсалимов // Семей таңы. - 2009. - 18 маусым. - Б. 10.

Ерсәлімұлы, Б. Жаяу сапар [Мәтін] / Б. Ерсәлімұлы // Ертіс өңірі. - 2009. - 20 мамыр. - Б. 9.

Ерсәлім, Б. Абай-рухани идеологиямыз [Мәтін] / Б. Ерсәлім ; сұхбат Қ. Зекенұлы // Ертіс өңірі. - 2010. - 7 шілде. - Б. 10-11.

Ерсәлім, Б. Абай-рухани идеологиямыз [Мәтін] / Б. Ерсәлім ; сұхбат Қ. Зекенұлы // Ертіс өңірі. - 2010. - 7 шілде. - Б. 10-11.

Ерсәлімов, Б. Бұл біз үшін тарихи ескерткіш [Мәтін] / Б. Ерсәлімов // Семей таңы. - 2011. - 11 қазан. - Б. 1.

Ибраев , С. Баламасы жоқ батыл шешім [Мәтін] : семей сынақ полигонының жабылғанына 21 жыл / С. Ибраев // Семей таңы. - 2012. - 28 тамыз. - Б. 3.

Ерсәлімов, Б. Орысша оқыған алғашқы қазақ қызы [Мәтін] : [белгілі қоғам қайраткері, журналист Н. Құлжанова туралы] / Б. Ерсәлімов // Дидар. - 2012. - 27 желтоқсан. - Б. 26.

Ерсәлімов, Б. Екейбай [Мәтін] / Б. Ерсәлімов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 10 мамыр (№ 224). – Б. 7. - Ұлы Отан соғысы ардагері, Семей облыстық атқару комитетінің төрағасы болған Е.Қашағанов туралы.

Ерсәлімұлы, Б. Еліміз бен Елбасымызға құрмет [Мәтін] / Б. Ерсәлімұлы // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 наурыз. - Б. 3.

Ерсалимов, Б. Тектіден қалған тұяқтың жетілуі де, кетілуі де елдігімізге сын [мәтін] / Б. Ерсалимов, М. Балтақайұлы // Семей таңы . - 2014. - 30 қыркүйек. - Б. 3.

Ерсәлімов, Б. Ақылдасқанның айыбы жоқ [Мәтін] / Б. Ерсәлімов // Егемен Қазақстан. - 2016.- 13 мамыр (№ 90). – Б. 4. - ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Жер кодексінің қоғамдық резонанс тудырған бірқатар нормаларына 2017 жылға дейін мораторий жариялауына орай пікір.

Ерсәлімов, Б. Халықтың игілігіне жаратылады [Мәтін] / Б. Ерсәлімов // Егемен Қазақстан. - 2016. - 27 мамыр (№ 100). – Б. 6. - Жер реформасына орай пікір.

***

Ерсалимов, Б. Судьбы крутые повороты [Текст] : [о парт. и гос. работнике Е. К. Кашаганове. Семипалат. регион] / Б. Ерсалимов // Иртыш. - 1998. - 26 февр.

Ерсалимов, Б. "Здесь я полчил путевку в жизнь..." [Текст] : [к 80-летию газеты "Самей таны"] / Б. Ерсалимов // Голос народа. - 1999. - 8 дек. - С. 4.

Ерсалимов, Б. Мой Хаджи-Мукан [Текст] : [директор общественного благотворительного фонда имени Хаджи-Мукана Мунайтпасова А. Б. Бекболатов о создавшемся фонде и о легендарном борце Хаджи-Мукане] / Б. Ерсалимов // Спектр. - 2002. - 22 февраля. - С. 7.

Ерсалимов, Б. Он вобрал в себя всю боль, тревоги и надежды своего народа [Текст] : [к 145-летию со дня рождения Шакарима Кудайбердиева] / Б. Ерсалимов // Спектр. - 2003. - 1 янв. - С. 16.

Ерсалимов, Б. Он рвался на родную землю, и этим был счастлив [Текст] : [об известном ученом, знатном абаеведе Г. М. Мухамедханове] / Б. Ерсалимов // Спектр. - 2003. - 10 янв. - С. 16.

Ерсалимов, Б. Женщина-легенда [Текст] / Б. Ерсалимов ; сост. Я. Иванченко // Наше дело. - 2012. - 4 окт. - С. 10.

Ерсалимов, Б. Назипа - гордость нации [Текст] / Б. Ерсалимов // Казахстанская правда. - 2012. - 21 декабря. - С. 14. 

 

Б. Ерсәлімов туралы әдебиет

Литература о Балтабеке Ерсалимове

 

Омаров, А. Балташтың бағы мен бақыты [Мәтін] : ұлы Абайдың жиені, республикалық "Абай" қорының президенті Балтабек Ерсәлімов жайлы / А. Омаров // Егемен Қазақстан. - 2003. - 1 наурыз. - Б. 4.

Омаров, А. Семейдің Балташы [Мәтін] / А. Омаров // Семей таңы. - 2003. - 21 ақпан. - Б. 12.

Омаров, А. Бүгінгінің Кәкітайы [Мәтін] / А. Омаров // Ертіс өңірі. - 2008. - 20 ақпан. - Б. 12-13.

Хасенов, Р. Х. Өмір өткелдерім [Электрондық ресурс] : [Ұлағатты жерлестер, сұрапыл соғыс куәгерлері, ел азаматтары туралы] / Р. Х. Хасенов . - Семей, 2010. - 355 б.

Исабаев , Е. Көңілге түрлі ой салар [Мәтін] : "Семей таңының" ардагері Б. Ерсәлімов 75 жаста / Е. Исабаев // Семей таңы. - 2013. - 26 ақпан. - Б. 3.

Мерейтой иесіне құрмет көрсетілді [Мәтін] // Семей таңы . - 2013. - 15 наурыз. - Б. 2.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Ерсәлімов Балтабек: б. 330.

Молдашева, Р. Жұрттың бәрі жиен емес Абайға [Мәтін] : жаңа кітап / Р. Молдашева // Семей таңы . - 2015. - 27 қазан. - Б. 2.

Райыс, К. Абайға жиен болу қандай бақыт [Мәтін] : [Абайдың жиені Балташ Ерсәлімов туралы] / К. Райыс // Ертіс өңірі . - 2015. - 4 қараша. - Б. 8.

Ұлы Абайдың жиені [Мәтін] / ред., баспагер: Сайлау Төлеуов. - Семей : Интеллект, 2015. - 194 б.

Сүлеймен, Ж. Абай әлемін айшықтаған Балтекең [мәтін] / Ж. Сүлеймен // Семей таңы . - 2016. - 22 сәуір. - Б. 2.

***

Асылбек, Е. Книга его жизни : творческий дебют Балтабека Ерсалимова [Текст] : [об автобиографической книге директора семипалатинской типографии Б. Ерсалимова "Прожитое-сокровенное"] / Е. Асылбек // Иртыш. - 1998. - 5 февр.

Репрессированные потомки Кунанбая [Текст] // Спектр. - 2005. - 11 авг. - С. 6.

Писатели Семипалатинского региона [Текст] : био-библиографический указатель / Семипалатинская универсальная научная библиотека им. Абая. - Семипалатинск : Талант, 2006. - 82 с.

Боровикова, Е. Балтабек Ерсалимов : "70 лет - еще не вечер" [Текст] / Е. Боровикова // Семипалатинские вести. - 2008. - 28 февр. - С. 4.

Пигаваев, В. Балтабек Ерсалимов : "Главное - сердцем не стареть" [Текст] / В. Пигаваев // Спектр. - 2008. - 20 февр. - С. 4.

Их поздравил аким области [Текст] / Отдел внутренней политики (Абайского р-на) // Спектр. - 2012. - 18 января. - С. 5.

Жунусова, М. Человек счастливой судьбы [Текст] / М. Жунусова // Спектр. - 2013. - 27 февр. - С. 14.

Сыдыкулы, Б. Ступай аршинными шагами ! [Текст] / Б. Сыдыкулы // Спектр. - 2013. - 27 февр. - С. 14. 

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки