Известные имена

Куантайулы Н.

Куантайулы Нуржан – поэт, прозаик, кандидат филологических наук.

Куантайулы Нуржан (1971 г.) – поэт, прозаик, кандидат филологических наук.
Родился 22 января в 1971 г. в с. Улгили Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.
В 1993 году окончил факультет журналистики Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.
В 1993–1994 гг. – главный редактор, обозреватель на Казахском радио, 1995–1996 гг. – вице-президент Фонда поддержки журналистов Союза журналистов Казахстана, 1996–2000 гг. – старший преподаватель, доцент на факультете журналистики КазГНУ им. аль-Фараби, 2000–2002 гг. – обозреватель  республиканской газеты  «Жас Алаш», 2002–2004 гг. – главный редактор газеты «Қазақ университеті», 2004–2005 гг. – политический обозреватель газеты «Айқын», 2005–2009 гг. – первый заместитель главного редактора газеты «Алматы ақшамы».
С 2009 г. – директор Media-центра «Шығыс ақпарат» Восточно-Казахстанской области.
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме ««Жүсіпбек Аймауытовтың көсемсөз мұрасы».
В 2001 г. в издательстве «Қаламгер» вышла его книга стихов «Адырна».
Автор прозаического произведения «Қараөзек», поэтического сборника  «Күмбір».
Лауреат государственной премии «Дарын», премии Союза молодежи Казахстана. 
В 2023 году награжден орденом"Құрмет"

                                                                       

                                                                 Н. Қуантайұлы шығармалары

                                                                  Произведения Куантаева Н. 

                                                                           Кітаптар – Книги

 

Қуантаев, Н.Жүсіпбек Аймауытұлының публицистикасы [Мәтін] : автореферат / Н. Қуантаев . - Алматы : Әл-Фараби атындағы мемлекеттік университеті, 2000. - 16 б.
Қуантайұлы, Н. Қараөзек [Мәтін] : роман / Н. Қуантайұлы . - Алматы: Қаламгер, 2002. - 240 б.
Қуантайұлы, Н. Күмбір [Мәтін] : лирика / Н. Қуантайұлы. - Алматы : Қазығұрт, 2005. - 133 б.
Қуантайұлы, Н. Қолшатыр [Мәтін] : роман, әңгімелер, аудармалар, өлеңдер / Н. Қуантайұлы.  - Алматы : Қаламгер, 2013.  - 372 б.
Қуантайұлы, Н. Алаш Орда баспасөзі және Жүсіпбек Аймауытұлы [Мәтін] / Н. Қуантайұлы. - Өскемен : Altay-Пресс, 2013. - 292 б.
Қуантайұлы, Н. Асыл сөз [Мәтін] : роман, әңгімелер, аудармалар, өлеңдер / Н. Қуантайұлы. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 336 б.

 

                                                     Н. Қуантайұлы туралы әдебиеттер

                                                               Литература о Куантаеве Н.

 

Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. –  Нұржан Қуантайұлы: б. 191.
Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы : Аруна, 2005. - 576 б. – Нұржан Қуантайұлы: б. 336.
Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Нұржан Қуантайұлы: б. 242.
Шығыс жұлдыздары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.- Нұржан Қуантайұлы: б. 106.
Қасымов, Айтмұхамбет. Тарихи жол [Мәтін] : Шығыс Қазақстан облыстық "Дидар"  газетінің даму жолдары / А. Қасымов. - Өскемен : Шығыс Ақпарат, 2011. - 232 б.
Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 б. –  Нұржан Қуантайұлы  : б. 474.                                          

                                                                                        ***

Литература Казахстана [Текст] : знциклопедический справочник . - Алматы : Қазығұрт, 2010. - 528 с. – Нуржан Куантайулы : с. 300.

                                                                                        ***

Кеңшілікұлы, А. Өмірден алынған [Мәтін] : Нұржан Қуантайұлының «Қараөзек» романы туралы/ А. Кеңшілікұлы // Қазақ әдебиеті. - 2015. - 11 желтоқсан. - Б. 14.

 

                                                            Мерзімді басылымдардағы мақалалар

                                                              Публикации в периодических изданиях

                                                                                    1999-2000

 

Қуантайұлы, Н. Баспасөз бен телеэкрандағы терiс тәрбие [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Сақшы. - 1999. - 29 сәуiр. – Б. 8.
Қуантайұлы, Н. Кенесары соңғы ханы Алаштың [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 1999. – 10 наурыз. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Ардагерлер азайып бара жатыр...[Мәтін] : [Қазақстандағы Ұлы Отан соғысы ардагерлерiнiң жай-күйi туралы] / Н. Қуантайұлы // Сақшы. - 1999. - 6 мамыр. – Б. 8.
Қуантайұлы, Н. Мәңгi-бақи тамшы суды аңсаған... [Мәтін] : Қансонарда.  Көңiл мен көкдөнен.  Атажұрт.  Кiсi баласының дүниеге назасы.  Күзеуде.  Бала қойшы. Құмар ойыны : өлең / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 18 маусым. – Б. 8-9.
Қуантайұлы, Н.  Жүсіпбек Аймауытұлының кейбір әдеби-сын мақалалары хақында [Мәтін] : Ж. Аймауытұлының  әдеби-сын мақалаларына талдау берілген / Н. Қуантайұлы  // ҚазМУ хабаршысы журналистика сериясы. - 1999. - №7. - Б. 76-78.
Қуантайұлы, Н. Президент кубогы Падишада [Мәтін]: [Қазақстан Респ. Президентi кубогы үшiн өткен ат жарысы туралы] / Н. Қуантайұлы  // Сақшы. - 1999. - 2 қыркүйек. – Б. 1,7.
Қуантайұлы, Н. Мағжанның белгісіз өлеңі [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 2000. - 28 қараша. – Б. 5.
Қуантайұлы, Н. Шын тарих қашанда кеш жазылады [Мәтін] : [1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы] Н. Қуантайұлы  // Жас Алаш. - 2000. - 16 желтоқсан. – Б. 4.

                                                                                      2001

Қуантайұлы, Н.  Халел мырзаның қилы тағдыры [Мәтін] : [Саяси қуғын-сүргiн құрбаны Х. Ғаббасов туралы] Н. Қуантайұлы // Жас Алаш.- 2001.- 6 наурыз. - 4 б.
Қуантайұлы, Н. Сәулетті менің ордам қонған жер [Мәтін] : Бөкей Ордасына - 200 жыл / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 2001. - 17 сәуір. - Б. 1.
Қуантайұлы, Н. Халел мырзаның қилы тағдыры [Мәтін] : [саяси қуғын-сүргiн құрбаны Х. Ғаббасов туралы] / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2001. - 6 наурыз. – Б. 4 .
Қуантайұлы, Н. Ешқашан, ешуақытта ұмытуға болмайтын қасірет [Мәтін] : 31 мамыр - қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 2001. - 31 мамыр. – Б. 6.
Қуантайұлы, Н. Қарлықтардың қаласы табылды [Мәтін] : бiрақ оны зерттеу бағыты қалай жүргiзiлуде? / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2001. - 2 маусым. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Алаш орда үкiметi болған ба? [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2001. - 2 маусым. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Қалмаққырған мен әулие үңгiр [Мәтін] : Павлодар облысындағы тарихи жерлер туралы / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2001. - 9 қазан. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Жүсiпбек Аймауытов қай жылы туған? [Мәтін]: жазушының туған жылы туралы мәлiметтер / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш.- 2001. - 9 қазан. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Бәтіңке [Мәтін] : әңгіме / Н. Қуантайұлы // Жұлдыз . - 2001. - № 11. – Б. 59-63.
Қуантайұлы, Н. Алаштың намысты азаматы [Мәтін] / Н. Қуантайұлы  // Жас алаш. - 2001. - 1 желтоқсан. - Б. 3-4.
Қуантайұлы, Н. Журналистердiң ғана майданы емес [Мәтін] : Астанада өткен Қазақстан журналистерiнiң конгресiне орай / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш.- 2002. - 19 наурыз. – Б. 3.

                                                                                         2002

Қуантайұлы, Н. Күшті режиссура болмаса, ұлт театры өспейді [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 2002. - 21 наурыз. - Б. 5.
Қуантайұлы, Н. Күштi режиссура болмаса, ұлт театры өспейдi [Мәтін] : Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының директоры С. Жабықбаевпен сұхбат / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2002. - 21 наурыз. – Б. 5.
Қуантайұлы, Н. Махамбет көркем кiсi болған [Мәтін] : ақын М.Өтемiсұлы туралы / Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. - 2002. - 27 сәуiр. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Дыбыс қалғып, маң бозарып [Мәтін] : Тыныштық. Малта тас. Мөлдiр таң.  Ой : өлеңдер / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2002. -14 маусым . – Б. 7.
Қуантайұлы, Н. Мағжан өлеңдерiнiң текстологиясы [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2002.- 9 тамыз. – Б.10.
Қуантайұлы, Н. Шеше [Мәтін] : әңгiме / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi.- 2002. - 8 қараша. – Б. 8.
Қуантайұлы, Н. Желтоқсан оқиғасын жаңаша көрсетуге ұмтылдым [Мәтін] : әңгімелескен Назым Дүтбаева / Н. Қуантайұлы // Жас алаш. - 2002. - 14 желтоқсан. - Б. 11.

                                                                                            2003

Қуантайұлы, Н.  Иса Байзақов: " ...Әлде мен жаумын ба ? " [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Ертіс өңірі. - 2003. - 3 қаңтар. - Б. 25.
Қуантайұлы, Н. Наджибулланың өзi мен кеткен бiр құпиясы [Мәтін]: Ауғанстан президентi болған М.Наджибулла туралы дерек / Н. Қуантайұлы // Ақ жол Қазақстан. - 2003. - 10 қаңтар. – Б. 12.
Қуантайұлы, Н. Алаш -Алаш-орда болғанда [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Ақ жол Қазақстан. - 2003. - 14 ақпан. – Б. 12.
Қуантайұлы, Н. Жүсіпбек Аймауытұлы " [Мәтін] : жаңадан табылған шығармалар [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Жұлдыз. - 2003. - № 3. - Б. 3-31.
Қуантайұлы, Н. Қазақтың алғашқы журналист қызы [Мәтін] : журналист Нәзипа Құлжанова туралы / Н. Қуантайұлы // Ақ жол Қазақстан.- 2003.- 7 наурыз. – Б. 12.
Қуантайұлы, Н. Дулат - азаттық ақыны [Мәтін] : ХХ ғ. алғашқы жарт. өмiр сүрген Дулат Бабатайұлы туралы / Н. Қуантайұлы // Ақ жол Қазақстан.- 2003. - 4 шiлде. – Б. 12.

                                                                                            2005

Қуантайұлы, Н.  Елесiн таппай көп iздiң... [Мәтін] : Әйнек. Көктем. Iңiр. Бұлт. Қолшатыр.  Күзеуде / Н. Қуантайұлы // Таң-Шолпан.- 2005. - № 1. – Б. 22-29 .
Қуантайұлы, Н. Қазақ тарихына қатысты құнды құжаттар Қытайда жатыр [Мәтін] : бiр топ ғалымдармен дөңгелек стол / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 5 сәуiр. – Б. 4-5.
Қуантайұлы,  Н. Ұлт жоқшысы немесе шын зиялыны қайдан таптық? [Мәтін]  / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 29 наурыз. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Бiздiң iстер [Мәтін] : М. Дулатұлының дүниеге келгенiне 120 жыл / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 16 сәуiр. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Демографиялық саясат немесе халықтың саны мен сапасы [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 12 мамыр. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. "Азия дауысы" кiмге керек?" [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 21 мамыр . – Б. 6-7.
Қуантайұлы, Н. Әндiжан оқиғасы - сыңар езу саясаттың жемiсi [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 28 мамыр. – Б. 10.
Қуантайұлы, Н. Апорт өсетiн алма бақ құрдымға кеткелi тұр [Мәтін] : Бутаковка ауылындағы алма бағы туралы / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 30 маусым. – Б. 6.
Қуантайұлы, Н. Израильдегi процесс [Мәтiн] : Израиль мен Палестина арасындағы шекараны межелеп бөлу келiсiмiне сәйкес жүргiзiлген әлеуметтiк - саяси процесс аяқталуға тиiс / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 23 тамыз. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Украинадағы отставка: кiм ұтылды, кiм ұтты? [Мәтiн] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 15 қыркүйек. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Еңбек [Мәтiн] : еңбек жайлы ой / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы.  - 2005. - 22 қазан.  – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Мұны көрсе, Шәкен Айманов не дер едi? немесе "Қазақфильм" киностудиясы жекешеленуге бет алды [Мәтiн] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 12 қараша. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Қазақ көшi [Мәтін] : iркiлiс пен iзденiс / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 4 қазан. – Б. 6-7.
Қуантайұлы, Н. Эволюция жолы [Мәтін] : алтынды ердiң сауыры немесе Елбасының сенiмдi серiктерi сенiмдi ақтады / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2005. - 10 желтоқсан. – Б. 1-2.

                                                                                               2006

Қуантайұлы, Н. Имперализм сырқаты "Өркениеттер қақтығысы" - империя пиғылын бүркейтiн термин [Мәтін] : пайғамбарды келемеждеу рухани жаныштау жайлы / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2006. - 14 ақпан. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Саяси модернизация [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2006. - 28 наурыз. – Б. 1.
Қуантайұлы, Н. Мұғалiм [Мәтiн] : мұғалiмдер күнiне арналған мақала / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2006. - 30 қыркүйек . – Б. 10.
Қуантайұлы, Н. Алматыға кемiнде 1200 жыл [Мәтiн] : қала жайында / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы.- 2006. - 7 қазан. – Б. 4-5.

                                                                                                 2007

Қуантайұлы, Н.  Қысқы элегия. Баяғы ауыл жоқ.  Соғымсыз қыс. Қансонарда [Мәтін] : өлеңдер / Н. Қуантайұлы // Ақ желкен. - 2007. - № 1. – Б. 20-21.
Қуантайұлы, Н. Ақ көбiк толқын [Мәтін] : өлең / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi.- 2007.- 12-18 қаңтар (№ 1/2). – Б. 8.
Қуантайұлы, Н. Мың жасаған мегаполис немесе Алматының 1000 жылдығы тойлануы тиiс [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2007. - 16 қаңтар  Б. 6-7.
Қуантайұлы, Н. Әлеуметтiк саясат [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2007. - 3 наурыз. – Б. 3.
Қуантайұлы, Н. Қазақ әскери өнерiнiң тарихы қашан жазылады? [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2007. - 5 мамыр. – Б. 4 .

                                                                                                 2008

Қуантайұлы, Н. "Күштi мемлекет" концепциясы Ресейдiң реңiн аша ала ма? " [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2008. - 6 наурыз. – Б. 6.
Қуантайұлы, Н. Әңкәр ғып қойған қайтейiн, дүние шiркiн... : Тебiнде.  Көңiл мен көк дөнен.  Ақын мен шаһар [Мәтін] : өлеңдер / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2008. - 14-20 наурыз. – Б. 9.
Қуантайұлы, Н. Күн өрмелеп төбеге. Ой.  Көктем. Жауыр диалог. Айқұлаған. Мөлдiр таң.  Әйнек [Мәтін] : өлеңдер / Н. Қуантайұлы // Кентавр.- 2008. - 25 сәуiр - 15 мамыр. – Б. 6.
Қуантайұлы, Н. Ресей құрылтайы Алаш автономиясын таныған едi [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2008. - 27 қыркүйек. – Б. 7.
Қуантайұлы, Н. Сталинмен келiссөз жүргiзген тұлға [Мәтін] : Қазақтан шыққан тұңғыш қаржыгер Х. А. Ғаббасов туралы / Н. Қуантайұлы // Алматы ақшамы. - 2008. - 4 қазан . – Б. 12.
Қуантайұлы, Н. Қасат қарды теуiп шыққан бәйшешек... [Мәтін]  : өлеңдер // Қазақ әдебиетi. - 2008. - 25 желтоқсан . – Б. 49.

 2009

Қуантайұлы, Н. Өскемен қаласында қазақ тiлiнде қалалық газет жарық көрмек [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2009. - 26 маусым - 2 шiлде . – Б. 9.
Қуантайұлы, Н. Ұлы Абай отарлау езгісін көрмеген дегенге сенесіз бе? [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Дидар. - 2009. - 4 шілде. - Б. 7.

                                                                                            2010 - ...

Қуантайұлы, Н.  Ахаңның оң қолы [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Дидар. - 2010. - 11 қараша. - Б. 7.
Қуантайұлы, Н. Бiр жаздағы екпiндi құрылыс [Мәтін] : Шығыс Қазақстан облысындағы бой көтерген нысандар жайында / Н. Қуантайұлы // Айқын. - 2010. - 27 қараша . – Б. 7.
Қуантайұлы, Н. Байыз таппас көңілім... [Мәтін] : [жерлесіміз, ақын Н. Қуантайұлының 40 жылдық мерейтойына орай бір топ өлеңдер топтамасы  мен қысқаша өмірбаяны берілген] / Н. Қуантайұлы // Ертіс өңірі. - 2011. - 19 қаңтар. - Б. 13.
Қуантайұлы, Н. Қияда [Мәтін] : "Қараөзек" романынан үзiндi / Н. Қуантайұлы // Amanat. - 2011. - № 5. – Б. 45-100.
Қуантайұлы, Н. Дөңгеленген дүние - ай [Мәтін] : әңгіме / Н. Қуантайұлы // Егемен Қазақстан. - 2011. - 15 шілде. - Б. 5.
Қуантайұлы, Н. Басылымның айтары айдарынан басталады [Мәтін] / әңг. Ә. Бапанова / Н. Қуантайұлы // Семей таңы. - 2011. - 18 қазан . – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Шығыс шамшырағы [Мәтін] : Шығыс Қазақстан облысының "Дидар", "Рудный Алтай" газеттерi туралы / Н. Қуантайұлы // Егемен Қазақстан. - 2011. - 29 қазан. - Б. 6.
Қуантайұлы, Н. Тану мен талғампаздық [Мәтін] : дайындаған Айнара Ашанова / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2012. - 9-15 қараша. - Б. 1,6.
Қуантайұлы, Н. Бес томға жүк болар едi [Мәтін] : "Қазақ" газетiнiң шыққанына 100 жыл толуына орай / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2013. - 5 - 11 сәуiр. – Б. 2.
Қуантайұлы, Н. "Қазақта" шыққан материалдар бес томға жүк болар еді [Мәтін] : ["Қазақ" газетінің жарыққа шыққанына 100 жыл толуына орай] / Н. Қуантайұлы // Дидар. - 2013. - 26 сәуір. - Б. 15.
Қуантайұлы, Н. Бiз сияқты халқы тым аз елде мемлекеттiк кiтап тарату жүйесi болуы керек [Мәтін]  / әңг. А. Қасым / Н. Қуантайұлы // Алаш айнасы.- 2013. - 11 қазан . – Б. 6.
Қуантайұлы , Н. Біз сияқты халқы тым аз елде мемлекеттік кітап тарату жүйесі болу керек [Мәтін] / Н. Қуантайұлы ; сұхбат. А. Қасым // Ертіс өңірі . - 2013. - 20 қараша. - Б. 12.
Қуантайұлы, Н. "Қартқожа" романының алғашқы редакциясы бар екенiн бүгiнгi оқырман бiлмейдi [Мәтін]  : Ж. Аймауытұлының шығармалары жайында сұхбат. / Н. Қуантайұлы // Дидар. - 2013. - 28 қараша. – Б. 25.
Қуантайұлы, Н. Өлеңдерi қандай мөлдiр болса, жаны да сондай таза болатын [Мәтін] : қазанама : ақын Серiк Ғабдуллаұлының қазасына орай / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2014. - 24 - 30 қаңтар. - Б. 15.
Қуантайұлы,  Н. Мэйдзи реформасы және Алаш Орда [Мәтін] : [жас ғалым, жазушы Н. Қуантайұлымен сұхбат] / Н. Қуантайұлы; сұхбат. Б. Тұрсынбайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 18-24 сәуір. - Б. 1,3.
Қуантайұлы, Н. Қараөзек [Мәтін] : роман / Н. Қуантайұлы // Өркениет. - 2014. - № 4. – Б. 3-92.
Қуантайұлы, Н. Оқиғаны сараптау мен талдау модельге көшкені жөн [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2016. - 7 сәуір. – Б. 4.
Қуантайұлы, Н. Құнанбайды емдеген Ырғызбай әулие кесенесі қайта бой көтерді [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Айқын. - 2015. - 11 сәуір. – Б. 6.
Қуантайұлы, Н.  Қалаулы шығарма жазу қаламақының көлемiне байланысты деу қате  [Мәтін] : ақын, жазушымен шығармашылығы және жазушылық өнер жайында сұхбат/ әңг. А.Қасым / Н. Қуантайұлы // Заң газетi. - 2016. - 19 сәуiр. – Б. 5.
Қуантайұлы, Н. XXІ ғасыр әдебиет ғасыры болады [Мәтін] : Қараөзек романы жайлы сұхбат / Н. Қуантайұлы // Айқын . - 2016. - 4 наурыз. – Б. 12-13.
Қуантайұлы, Н. XXI ғасыр әдебиет ғасыры болады [Мәтін] / Н. Қуантайұлы   // Ертіс өңірі. - 2016. - 23 наурыз. - Б. 12.
Қуантайұлы, Н. Мұғалiм [Мәтін] / Н. Қуантайұлы // Егемен Қазақстан. - 2017. - 6 наурыз. – Б. 8.
Қуантайұлы, Н. Алаш әлі зерттеліп біткен жоқ [Мәтін] : Алаш зиялыларының шығармашылық мұраларын зерделеу және оны жандандыру мәселесiне қатысты жазушымен сұхбат / Н. Қуантайұлы // Дидар. - 2017. - 11 мамыр. - Б. 29.