Известные имена

Кайран А.

Кайран Абубакир (1958 г.) – поэт.Кайран Абубакир – поэт.

Родился 28 февраля в 1958 г. в с. Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (бывшая Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат).

В 1981 г. с отличием окончил филологический факультет Семипалатинского педагогического института (ныне Семипалатинский государственный педагогический университет им. Шакарима). В 1981-1983 гг. работал учителем в Куртинском районе Алматинской области.

В 1983-1985 гг. работал заведующим поэтическим отделом республиканского журнала "Балдырған", затем редактором в издательстве "Жалын", заведующим отделом в журнале "Қазақстан мектебі", заведующим отделом в газете "Қазақ әдебиеті", заместителем главного редактора в международном журнале «Дала», заместителем главного редактора журнала «Қазақ тарихы». В настоящее время – главный редактор научно-педагогического журнала «География және табиғат».

В 1980 г. в серии «Бастау» вышла в свет его первая книга. Его стихи вошли в сборники «Ақ сәуле», «Мазасыз әлем» и в коллективных сборниках для детей.

Автор поэтических сборников «Майдандағы жазулар» (2003), «Атбегінің әліппесі» (2005), «Мен ғашықпын ғаламға» (2008) и др.

Лауреат международной литературной премии «Алаш» (2005), призер международных и республиканских поэтических состязаний.


Ә. Қайран шығармалары

Произведения Кайрана А.

Кітаптар – Книги

Қайран, Ә. Маңдайдағы жазулар [Мәтін] : өлеңдер мен балладалар / Ә. Қайран . - Астана : Елорда, 2003. - 216 б.

Қайран, Ә. Мен ғашықпын ғаламға [Мәтін] : өлеңдер мен толғаулар / Ә. Қайран. - Алматы : Жазушы, 2008. - 160 б.

Шығыс Қазақстан қаламгерлерінің кітапханасы : Т. Әбдікәкімов, Ә. Қайран,  Ә. Қаңтарбаев, Ә. Ережеқызы, А. Тасқараұлы [Мәтін]. - Алматы : ҚазАқпарат, 2008. - 304 б.

Қайран, Ә. Мезгіл-мезет мектебі [Мәтін] / Ә. Қайран. - Алматы : Таймас, 2011. - 16 б.

Қайран, Ә. Ерасыл [Мәтін] / Ә. Қайран. - Алматы : Таймас, 2012. - 216 б.

Қайран, Ә. Кенесары [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақтың 100 поэмасы. Т. 6. - Алматы : Жазушы, 2013. - Б. 123-152.

Қайран, Ә. Жасыл жаңбыр [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран. - Алматы : ЖК "Нуракынов", 2014. - 380 б.

Қайран, Ә. Наркескен [Мәтін] : тарихи дастандар, толғаулар, өлеңдер, аудармалар / Ә. Қайран. - Алматы : Нуракынов, 2014. - 400 б.

Қайран, Ә. Тарбағатай [Мәтін] / Ә. Қайран // Ұлағат ордасы [Мәтін] : кітап-альбом. - Астана : Фолиант, 2015. - Б. 98.

Ә. Қайранның  қатысуымен шыққан басылымдар

Издания, вышедшие при участии Кайрана А.

Торайғыров, С. Дүние дөңгелегі айналады [Мәтін] : таңдамалы / С. Торайғыров / ред. Ә. Қайран. - Жидебай : Халықаралық Абай клубы, 2009. - 350 б.

Мерзімді басылымдардағы мақалалар

Публикации в периодических изданиях

 1994-1999

Қайран, Ә. Өз жұлдызын бiлмейтiн бiр адаммын [Мәтін] : Қарашық.  Асау (Асқар Сүлейменовке).  Жұт : өлеңдер / Ә. Қайран // Өркен. - 1994. -  4 маусым. - Б. 4-5 .

Қайран, Ә. Қаулыда қауқар болмаса [Мәтін] : 1994 жылы  23-24 қыркүйекте "Мемлекеттiк тiлдi оқытудың өзектi мәселелерi" деген атпен өткен респ. ғылыми-практикалық семинар кеңестен кейiнгi ойлар // Қазақ әдебиетi. - 1994. - 7 қазан. - Б. 12.

Қайран, Ә. Қиырдан шығам бөкендей.  Жұт.  Сұлулық [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 1994. - 30 қыркүйек. - Б. 13.

Қайран, Ә. "Ол - бiр құшақ музыка..." [Мәтін]  :  ақын Ж. Жақыпбаевты еске алу / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995.  - 7 ақпан.  - Б.13.

Қайран, Ә. Қайтпас қайсар бiр жүрек [Мәтін]  : Ұлы отан соғысының ардагерi Ш. Серғазин туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995. - 9 мамыр. - Б. 10.

Қайран, Ә. "Алтын ұям - мектебiм" немесе бiлiм беру iсiнiң бiтпес жыры туралы [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995. - 25 шiлде. – Б. 4 .

Қайран, Ә. Ұлылық  ұмытылмас халық барда [Мәтін] : ұлы Абайдың 100 және 125 жылдық  мерейтойлары туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995. - 8 тамыз. – Б.11.

Қайран, Ә. Қазақ деген Арыстан. Өксiк күй. Қабанбай батырдың рухына шағыну.  Нелер таяп келедi.  Қабiр басындағы өлең.  Қысқы бағыттағы сары жапыраққа. Бiр ай [Мәтін] : өлеңдер // Жалын. - 1995. - № 9-10. - Б. 87-93 .

Қайран, Ә. Ауыл азды дегенше... [Мәтін] : қазақ ауылдарының ахуалы туралы / Ә . Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995. - 7 қараша. - Б. 3.

Қайран, Ә. Жұртым деп соққан жүрегi [Мәтін] : Түркияның Анкара университетiндегi тiл оқыту орталығының профессоры З. Сымайыл туралы / Ә . Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1995. - 26 желтоқсан. – Б. 7.

Қайран, Ә. Кел, қаламым, екеумiз бақ сынайық [Мәтін]  : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1996. -23 қаңтар. – Б. 5.

Қайран, Ә. Наурыз нақыштары [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 1996. -19 наурыз. - Б. 15.

Қайран, Ә. Кәделi меймандар немесе "Орыс кiтабын" орғытып өте алмаймыз: Алматы қаласында өткен "Орыс кiтабы" атты көрме-жәрмеңке туралы  [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1996. - 26 наурыз. – Б. 4.

Қайран, Ә. Қызылқұмның келіп ем ыстығымен [Мәтін] : [Қ. Исаұлының "Керімсал"өлеңдер мен балладалар және хамсаят"атты кітабы туралы] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті. - 1996. - 16 сәуір. - Б. 12.

Қайран, Ә.  Қазақ мектебiне қалай қарайсыз? [Мәтін] : [Қазақстандағы қазақ мектептерiнiң қазiргi жағдайы туралы]/  Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1996. - 9 шiлде. - Б. 4.

Қайран, Ә. Түнемел ойды көп iштiм. Құрдасқа  [Мәтін]  : өлеңдер / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 1996. - 5 қараша. - Б. 5.

Қайран, Ә. Ертiс - Баян әуендерi [Мәтін] : Алматыда өткен Павлодар облысының өнерi мен мәдениетiнiң фестивалi туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1997. - 4 наурыз. – Б. 6 .

Қайран, Ә. "Адамға қанша жер қажет?" [Мәтін] : жер туралы мәселелер жайлы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1997. - 15 сәуiр. - Б. 6-7.

Қайран, Ә. "Орыс кiтабының" ортақ көрмесi [Мәтін] : Алматы қаласында  iскерлiк және ынтымақтастық орталығы "Атакентте" өткен "Орыс кiтабы" көрме-жәрмеңкесi туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1997. - 27 мамыр. - Б. 2 .

Қайран, Ә. Жердiң бетi - жансебiлдiң отаны [Мәтін] : өлеңдер // Ә. Қайран / Қазақ әдебиетi. - 1997. - 28 қазан. – Б. 6-7 .

Қайран, Ә. "Болашаққа" кiмдер барады? [Мәтін]  : шетелде бiлiм алатын студенттерге арналған "Болашақ" стипендиясының бүгiнi мен ертеңi туралы баспасөз мәслихатындағы ойлар / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1997.  - 11 қараша. - Б. 4-5.

Қайран, Ә. Айналайын Ақмола, сен бiр Орда! [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран / Қазақ әдебиетi. - 1997. - 11 қараша.  – Б. 3.

Қайран, Ә. Тiл саясатының тiрегi кiмдер? [Мәтін] : мемлекеттік  тiл мәртебесi туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1997. - 25 қараша.  – Б. 7.

Қайран, Ә. Сiзге поэзия қажет пе? [Мәтін]  : қазақ поэзиясының жағдайы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi.  - 1998. - 13 қаңтар. - Б. 3-4 .

Қайран, Ә. Атажұртты аңсағандар[Мәтін] : жазушылар одағында проза кеңесiнiң кезектi мәслихатында жазушы Жақсылық Сәмитұлының "Сергелдең" атты романы және Әлiбек Файзуллаұлының "Қатыбезер" атты повестер мен әңгiмелер жинағы талқыланғандығы туралы / Ә . Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 20 қаңтар. - Б. 2-3 .

Қайран, Ә. Өзiңдi [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 1 мамыр. – Б. 1.

Қайран, Ә. "Ал, дүние!.." [Мәтін] : ақын Иран-Ғайыптың шығармашылығы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 10 шiлде. – Б. 11-16 .

Қайран, Ә. Серпiлмейсiң сен неге? [Мәтін] : өлең // Қазақ әдебиетi.- 1998. - 28 тамыз. – Б. 1.

Қайран, Ә. Қарақшы мен қарыға [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 20 қараша. - Б. 8.

Қайран, Ә. Мақпал үндi Мақпал қыз мақпал кеште [Мәтін] : әншi  М. Жүнiсова туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 4 желтоқсан. - Б. 5.

Қайран, Ә. "Жалын" боп жалындаған  [Мәтін] : академик-жазушы З. Қабдоловтың өмiрi мен шығармашылығы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 1 қаңтар. - Б. 1.

Қайран, Ә. Жүрегiмдi жүгендеп тастар болсаң [Мәтін] : өлеңдер / Ә . Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 1 қаңтар. - Б. 8-9.

Қайран, Ә. Жаппастың қыл қобызы ыңыранды[Мәтін] : қобызшы Жаппас Қаламбаев туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 19 ақпан. – Б. 16.

Қайран, Ә. Аққа толған қазандар құтқа толып  [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 19 наурыз. - Б.1 .

Қайран, Ә. Ер туралы естелiк дастанмен тең : қазақ мем. аграрлық ун-тiнде акад. Қ. И. Сәтбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналып өткен еске алу кешi туралы [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 26 наурыз. - Б. 9.

 2000-2009

Қайран, Ә. Үш ұзақ.  Жатақхана.  Ақын.  Өкше [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi.- 2000. - 14 қаңтар. – Б. 8.

Қайран, Ә. Үш ұзақ [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті. - 2000. - 14 ақпан. - Б. 5

Қайран, Ә. Тамшы-ғұмыр, құлайсың қай сағатта? [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2000. - 7 шiлде. – Б. 6 .

Қайран, Ә. Даладай дарқан жүрегi : журналист Атабай Қылышбайұлы туралы [Мәтін] / Ә. Қайран// Қазақ әдебиетi. - 2001. - 8 маусым. – Б. 9 .

Қайран, Ә. Икар -Iңкәрдiң соңғы әнi [Мәтін] : Сiргелi Елшiбек батырдың Түркiстанмен қоштасуы  / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2001. - 3 тамыз. - Б. 8.

Қайран, Ә. Кейiнгi жастар – дүбiрлi [Мәтін] : жастар поэзиясы жайлы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi.  - 2001. - 9 қараша.  - Б. 7.

Қайран, Ә. Тәңiр құты [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран  // Парасат. - 2001. - № 12. - Б. 8.

Қайран, Ә. Кешiрмейдi [Мәтін] : Кенесары ханға арналған өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2002. - 20 қыркүйек. – Б. 4.

Қайран, Ә.  Жалқы жүректiң жары – мұң [Мәтін] : өлеңдер // Қазақ әдебиетi. - 2003. - 10 қаңтар. - Б. 15.

Қайран, Ә. Өтеміз қарғам, өтеміз біздер осылай [Мәтін] / Ә. Қайран // Жас алаш. - 2003. - 30 қаңтар. - Б. 7.

Қайран, Ә. Махаббат-дауыл, долы күш [Мәтін] / Ә. Қайран // Жұлдыз. - 2003. - № 1. - Б. 85-96.

Қайран, Ә. Ашық едi Ақсуаттың аспаны... [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Жас Қазақ үнi. - 2003. - 26.09. - 02.10. - Б. 6.

Қайран, Ә. Бес ене мен пешене [Мәтін] : Тыныштықбек Әбдiәкiмұлына  арналған  өлең / Ә. Қайран // Үш қиян. - 2003. - 16 қазан. – Б. 5.

Қайран, Ә. Жаңа жылдың ойын - сауық жобасы [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақстан мұғалімі. - 2004. - 1 қаңтар. - Б. 6-7.

Қайран, Ә. Сiргелi Елшiбек батырдың Түркiстанмен қоштасуы : жыр / Ә. Қайран // Қазақ тарихы. - 2004. - № 1. – Б. 60-61.

Қайран, Ә. Алдымдағы күбірден қорқам, артымдағы дүбірден қорқам! [Мәтін] : [ақын қазіргі қазақ поэзиясы туралы ой бөліседі] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті. - 2004. - 13 ақпан. - Б. 6.

Қайран, Ә. Ақсуат, Ақжар аймағы- қазақы жұрттың қаймағы [Мәтін] : ауыл шаруашылығы министрлігінің назарына / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2004. - 30 сәуір. - Б. 7.

Қайран, Ә. Күнге сапар шегiп кеттi киелi үн [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2004. - 3 желтоқсан . - Б. 12-13 .

Қайран, Ә. Ұлыстың ұлы күнi - Наурыз [Мәтін] : сахналық сауық-кештiң жалпы жобасы / Ә. Қайран // Қазақ тарихы. - 2005. - № 1. - Б. 120-124 .

Қайран, Ә. Тәңiр құты [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран  // Шекарашы. - 2005. - № 5. - Б. 1.

Қайран, Ә. Қайран өмiр! [Мәтін]  : өлең / Ә . Қайран  // Парасат. - 2005. - № 7. – Б. 21.

Қайран, Ә. Албан.  Ұзақ батырдың ақырғы сөзi [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ тарихы.- 2006. - № 2. – Б. 50.

Қайран, Ә. 1986.  Желтоқсан [Мәтiн] : қаладан қашқан қазақ жiгiтiнiң зары / Ә. Қайран // Қазақ тарихы. - 2006. - № 5. – Б. 79-80.

Қайран, Ә. Жазғыра көрме [Мәтін] : өлең / Ә . Қайран // Аманат. - 2006. - № 5. - Б. 192-193.

Қайран, Ә. Белгiсiздiк [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Ана тiлi. - 2007. - 11 қаңтар. - Б. 15.

Қайран, Ә.  Жер өлең [Мәтін] : өлең / Ә . Қайран / География және табиғат. - 2007. - № 3. - Б. 38.

Қайран, Ә.  Жер. Су. Тас. Көк [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2007. - 23 наурыз. - Б. 9.

Қайран, Ә. Қазақтың бар ма қаныңда қастық?. Сен кiмсiң, қазақ?. Қазақ деген арыстан. Асау. Күз де келдi-ау!. Жазғыра көрме [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Абай.- 2007. - 10 қазан . – Б. 6.

Қайран, Ә. Томаша жұрт томсарып, тозғындады [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2008. – 22 - 28 ақпан . – Б. 9.

Қайран, Ә. Билiк - құзiретiмен бағындырады. Өлең - құдiретiмен табындырады : ақын, "Алаш" сыйлығының иегерiмен сұхбат / әңг. А. Әубәкiр [Мәтін] / Ә. Қайран // Жас Қазақ үнi. - 2008. - 26 ақпан. – Б. 1, 6-7 .

Қайран, Ә. Ауыздықпен алысқан ақтабан жыр [Мәтін] : ақын Сәкен Иманасов - 70 жаста / Ә. Қайран // Жетiсу. - 2008. - 1 мамыр. – Б. 10 .

Қайран, Ә. Тыныштықбектi тануға талпыныс [Мәтін] : ақын Тыныштықбек Әбдiкәкiмұлы туралы / Ә. Қайран // Сын. - 2008. - маусым. - Б. 100-104.

Қайран, Ә. Ағын. От пен гүл. Белгiсiздiк. Қорқытпен сырласу. Тамшы - ғұмыр[Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Ана тiлi. - 2008. - 11 желтоқсан . – Б. 30.

Қайран, Ә. Ай парк Шиллерсiз-ақ қызық өмiр сүрiп жатыр? [Мәтін] : қазiргi кездегi поэзия және ақындардың әлеуметтiк жағдайы туралы ой қозғаған / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2008. - 31 желтоқсан. – Б. 7 .

Қайран, Ә. Қырық қырлы, құпия сыры [Мәтін] : ұлағатты ұстаз М. Мойтықов туралы / Ә. Қайран // Мұғалiм және қоғам. - 2009. - № 2. - Б. 31-34.

Қайран, Ә. Өлең өлмесе бiзде өлмеймiз [Мәтін] / Ә. Қайран  // Қазақ әдебиетi. - 2009. – 13-19 ақпан. - Б. 1.

Қайран, Ә. Бiр мұң кернеп барады тәмәм көктi. Күйшi шалдың күйiгi. Ар аттағанның арылуы.  Бөртостаған.  Әлемге ортақ шерлi күй. Сол ән болсын. Бiздiң сәттер [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2009. - 7-13 тамыз. - Б. 8.

Қайран, Ә. Өлең бақшасындағы өлмейтiн гүл [Мәтін] : қаламгер Б. Үсеновтың "Жүзiк" атты кiтабы жайлы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2009. - 11-17 қыркүйек. - Б. 11.

Қайран, Ә. Тiлдесе бергiн елiңмен [Мәтін] : Төкен Ибрагимовке арналған өлең / Ә. Қайран // Семей таңы. - 2009. - 1 қазан. – Б. 4 .

Қайран, Ә. Арналар кеуiп, ағаштар қурап қалмасын [Мәтін] / Ә. Қайран // Ақ желкен. - 2009. - № 11. - Б. 8-9.

 2010 - ...

Қайран, Ә. Он сегiзге - он сегiз[Мәтін] : Шманов Дәуренбек Қайырбайұлына арналған өлең / Ә. Қайран  / Президент және Халық. - 2010. - 19 ақпан. - Б. 6.

Қайран, Ә. Жұт [Мәтін] : өлең / Ә . Қайран // Жас Алаш. - 2010. - 15 сәуiр. - Б. 3.

Қайран, Ә. Алғашқы сабақ [Мәтін] : өлең // Мұғалiм және қоғам. - 2010. - № 4. - Б. 36.

Қайран, Ә. Кенесары [Мәтін] : тарихи дастан / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2010. - 16 желтоқсан. - Б. 9.

Қайран, Ә. Кенесары [Мәтін] / Ә. Қайран // Жұлдыз. - 2011. - № 1.- Б. 3-34.

Қайран, Ә. Жанымда түнек аунайды... [Мәтін] : поэзия / Ә. Қайран // Таң-Шолпан. - 2011. - № 3. - Б. 104-113.

Қайран, Ә.  Ұлы жүрек [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Мұқағали. - 2011. - № 8. - Б. 44-45.

Қайран, Ә. Алла атымен ақиқатқа бас ұрам. Абайдың ақырғы назасы.  Махаббат.  Сендердi аңсап.  Сол күнi [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2011. - 21-27 қазан. – Б. 9 .

Қайран, Ә. Түркi тiлдес халықтардың iшiндегi шоқтығы биiк елмiз [Мәтін] / Ә. Қайран // Халық сөзi. - 2011. - 6 желтоқсан. - Б. 5.

Қайран, Ә. Екi мың он екiншi жыл келгенде [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2012. - 1 қаңтар. – Б. 1.

Қайран, Ә. Өлең өзегiндегi тылсым [Мәтін] : ақын Б. Беделханның "Уақыттың жүрегi" атты кiтабы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2012.  - 24 ақпан - 1 наурыз. – Б. 5.

Қайран, Ә. Кейiпкер бет-бейнесi әлi де белгiсiз [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2012. - 2 - 8 наурыз. – Б. 8.

Қайран, Ә. Ұлы жеңiстен 23 күн бұрын [Мәтін] : жауынгер Тiлеген Қинайбайұлы туралы / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2012. - 9 мамыр. - Б. 3.

Қайран, Ә. Тілек [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2012. - 27 шілде. – Б. 1

Қайран, Ә. Санадағы сан таңба. Изеңбайдың гармоны. Ала биенiң ажалы. Түйелер трагедиясы [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2012. - 30 қараша - 6 желтоқсан. – Б. 12.

Қайран, Ә. Үш рәмiз. Алтай - Тарбағатай . Өскемен - Семей . Сезiм [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайнар // Отүкен. - 2013. - № 1. – Б. 238-243.

Қайран, Ә. Жетiсу (тарихи толғаныс) [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Қазақ тарихы. - 2014. - № 1. – Б. 50 .

Қайран, Ә. Ел үшiн салған саңлақ сан ұранын [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Тәрбие құралы. - 2014. - № 3. - Б. 3.

Қайран, Ә. Ұлытау [Мәтін]  : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2014. - 19 қыркүйек. – Б. 5.

Қайран, Ә. Отан [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2014. - 16 желтоқсан. -  Б. 13.

Қайран, Ә. Мүсiншiнiң мүмкiндiктерi немесе есiмде қалған естелiктер :  мүсiншi Т. Бинашев туралы [Мәтін] / Ә. Қайран // Оңтүстiк Қазақстан. - 2014. - 9 қыркүйек. – Б. 6 .

Қайран Ә. Ұлытау [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан . - 2014. - 19 қыркүйек . – Б. 5

Қайран, Ә. Сен - рухсың, сен – арсың  [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Жетiсу. - 2015. - 1 қаңтар . - Б. 12 .

Қайран, Ә. Таным мен талғам [Мәтін] : әдебиетке деген оқырманның көзқарасы, талғамы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2015. - 13 - 19 ақпан. – Б. 3.

Қайран, Ә. Ұлағатты ұстаз - 75 жаста [Мәтін] / Ә. Қайран // Биология және салауаттылық негізі. - 2015. - № 3. - Б. 61-64.

Қайран, Ә. Қазығұрттың қыраны [Мәтін] : Р. Сәтiмбековке арналған өлең / Ә. Қайран // Биология және салауаттылық негiзi. - 2015. - № 3. - Б. 62.

Қайран, Ә. Аспаннан түскен аяттар. Iшiңдер, жастар. Иттер. Ерлер-ай, ерлер! [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран  // Жамбыл. - 2015. - № 3. - Б. 101-111.

Қайран, Ә.  Ғасыр өттi [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2015. - 7 - 12 тамыз. - Б. 8.

Қайран, Ә. Бiлiмнiң бұтақ жайған бәйтерегi [Мәтін] : "Қазақстан мектебi" журналының 90 жылдығына орай естелiк-эссе / Ә. Қайран // Қазақстан мектебi. - 2015. - № 8. – Б. 8-10.

Қайран, Ә. Ана тiлi мен Ата заң [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран / Ана тiлi. - 2015. - 27 тамыз -2 қыркүйек . – Б. 1.

Қайран, Ә.  Шырақ [Мәтін] : ақын Жұматай Жақыпбаев туралы естелiк / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2015. - 16 қазан. – Б. 5.

Қайран, Ә. Ата қазақ  арманы[Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2015. - 16 желтоқсан. – Б. 14.

Қайран, Ә. Ұлттың еккен егiнi, ол - ұранын ұлықтап, туын көтеретiн ұрпағы [Мәтін] : ұлт туралы, ұлт болашағы, дiн мәселесi және сапасыз оқулықтар мен ұрпақты ұлтжанды, бiлiмдi етiп тәрбиелеудiң көкейкестi мәселелерi жайында / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2016. - 26 қаңтар. - Б. 6.

Қайран, Ә. Ұлттың еккен егіні [Мәтін] : ол - ұранын ұлықтап, туын көтеретін ұрпағы / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан . - 2016. - 26 қаңтар. - Б. 6

Қайран, Ә. Тарбағатай - Ақсуат [Мәтін] / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2016. - 24 ақпан. - Б. 11.

Қайран, Ә. Аға [Мәтін] : Қ. Шаяхметұлына арналған өлең / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi және мемлекеттiк тiл. - 2016. - № 3. - Б. 5.

Қайран, Ә.  Мұрын ана - Жүзей қыз [Мәтін] : шежіре-аңыз, жыр-толғау / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2016. - 29 маусым. – Б. 11.

Қайран, Ә. Өлеңдер [Мәтін] / Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті . - 2016. - 29-4 ақпан. - Б. 8.

Қайран, Ә. Жұдырықтай жүрегiм : өлеңдер / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2016. - 29 - 4 ақпан. – Б. 8.

Қайран, Ә. Тарбағатай - Ақсуат [Мәтін] / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2016.- 24 ақпан (№ 36). – Б. 11.

Қайран, Ә. Аға [Мәтін] : өлең  Қ. Шаяхметұлына арналған / Ә. Қайран // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл. - 2016. - № 3. - Б. 5.

Қайран, Ә.  Отан  [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Түркi әлемi. - 2016. - мамыр - маусым. – Б. 13.

Қайран, Ә. Кітаби кісілік, кінәмшіл кәнизәк [Мәтін] / Ә. Қайран // Түркістан. - 2016. - 23 маусым. – Б. 4

Қайран, Ә. Мұрын ана - Жүзей қыз[Мәтін] : шежiре-аңыз, жыр-толғау / Ә. Қайран // Егемен Қазақстан. - 2016. - 29 маусым. - Б. 11.

Қайран, Ә. Пiр [Мәтін] : өлең / Ә. Қайран // Түркi әлемi. - 2016. - тамыз. – Б. 4.

Қайран, Ә. Шертпе күйдiң шерiндей [Мәтін] : ақын Абзал Бөкеннiң шығармашылығы туралы / Ә. Қайран // Қазақ әдебиетi. - 2016. - 30 желтоқсан. - Б. 12-13 .

Қайран, Ә. Көңiлдiң кейбiр күйлерi [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайран // Түркiстан. - 2017. - 27 сәуiр. – Б. 11.

Ә. Қайран туралы әдебиеттер

Литература о Кайране А.

Кітаптар - Книги

Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. – Қайран Әбубәкір: б. 173.

Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы : Аруна, 2005. - 576 б. – Қайран Әбубәкір : б. 307.

Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Қайран Әбубәкір: б. 218.

Шығыс жұлдыздары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.

Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.- Қайран Әбубәкір: б. 99.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 б. –  Қайран Әбубәкір: б. 428.

**

Литература Казахстана [Текст] : энциклопедический справочник . - Алматы : Қазығұрт, 2010. - 528 с. – Кайран Абубакир : с. 255.

Мақалалар-Статьи

Еркебұлан, Е. Әбубәкір ақынды оқығанда [Мәтін] : [ақын Ә. Қайранның шығармашылығы туралы] / Е. Еркебұлан // Ертіс өңірі. - 2012. - 28 наурыз. - Б. 13.

Сәбитова, І. Жыр құдіреті - табиғат суреті [Мәтін] : ақын Ә. Қайран шығармашылығы туралы / І. Сәбитова // Жұлдыз . - 2010. - № 6. - Б. 184-190.

Қартов, М. Тереңде жатқан тұнбалар [Мәтін] : Әбубәкір Қайранға арналған өлең / М. Қартов // Жұлдыз . - 2009. - № 1. -  Б. 62 .

Тәңір шебер төккен нұр... [Мәтін] : Әбубәкір Қайранның  Ғасыр өтті атты өлеңі берілген // Қазақ әдебиеті. - 2015. – 7-12 тамыз. - Б. 8.