Известные имена

Имена

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Беристенов Ж. Т.

zhanarbek

Беристенов Жанарбек Танигазыевич (1968) – профессор, кандидат философских наук.

Жанарбек Беристенов родился 2 февраля 1968 года в селе Жетярал Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. В 1995 году окончил Алматинскую государственную академию искусств по специальности «Дизайн интерьера». В 2007 году защитил диссертацию на тему «Философский анализ символической системы казахской культуры».

Ж. Беристенов - деятель культуры Республики Казахстан, в 2012 году награжден премией «Лучший преподаватель высшей школы». Член Союза художников Казахстана. Награжден медалью Европейской научно-промышленной палаты за творческие заслуги в сфере образования и искусства, юбилейной медалью «20 лет Конституции Казахстана»,награжден медалью Кастеева. Включен в научную энциклопедию ученых и философов Казахстана. Член Союза художников Республики Казахстан

Автор 120 научных статей, 8 учебников, 120 научных статей, 4 каталогов альбомов и 2 монографий. Имеет 4 авторских свидетельства. Автор дизайн-проекта Республики Казахстан «Культурное наследие» и пяти других государственных объектов.

Ж. Берістеновтың еңбектері

Труды Ж. Беристенова

Раушан Базарбаева шығармашылығының филосфемасы. Монография. Альбом Каталог.Асыл сөз. 2013.- 230 б.

Заманауи өнері немесе қазақстан бейнелеу өнеріндегі постмодернизм ағымдарының дамуы. «Қазіргі білім кеңістігіндегі мәдениет, өнер және ғылым» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 26-қараша. 2013.- Б. 108-111.
Қазақ көркемөнері: проблемалар, тенденциялар. ҚР Суретшілер одағының 80 жылдығына арналған конференция. 23 қазан 2013жыл. - Б.9-20.
Деконструкция жайлы және философиялық постмодернизм ұғымы. Шулембаевские чтения». Материалы международнойнаучно-практической крнференции, посвященной 75-летию доктора философских наук, профессора К.Ш. Шулембаева. 2-4 марта 2012г. КазНПУ имени Абая: КазНпу им Абая.- Б.92-95.

Қазақтың рәміздік философиясы. Монография.Т.Жүргенов ат. ҚҰӨА. - Алматы:2011.-162 б.

Қазақ және Болгарлардың ұқсас өрнектерінің семантикасы. «Түркі-славян мәдениетінің өзара ықпалдастығы: бүгінгілік көзқраспен». Халықаралық ғылыми симпозиумның материалдары .28-29 қазан. 2011ж. Б. 307-310.

Бейнелеу өнеріндегі музыкалық және музыкадағы бейне феномені.
«Дәстүрлі дүниетанымдық жүйе және қазіргі өнер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Алматы: Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА. 2009 ж. 25 қараша. – Б.115-118.

Қазақ философиясының рәміздік негізі туралы. «Шоқан тағылымы 13» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары.- Ш.Уәлиханов атындағы университет.- Көкшетау, 2008 ж. 24 - 26 сәуір. Б.17- 20.

Берістенов, Ж. Т. Қазақ мәдениетінің рәміздік жүйесіне философиялық талдау [Мәтін] : философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Берістенов Ж. Т. - Алматы : [б. и.], 2007. - 31 б. - Б. ц.

Берiстенов, Ж. Қазақ мәдениетiнiң рәмiздiк жүйесiне философиялық талдау: филос. ғыл. канд. ... дис. / Т.Жүргенов атын. Қазақ ұлттық өнер академиясы ; ғыл. жет. : Байжiгiтов Б.К., Аубакирова Ж.Т..- Алматы, 2007.- 165 б. - Библиогр.: Б.140 -150.

Берістенов, Ж. Тарғытай бабадан қалған байтағым / Ж. Беристенев //Тарихқа толы Тарбағатай IV.- Алматы: Мерей,2019. – 260 б.: Б.10-20.

Мақалалары – Статьи

Берiстенов, Ж. Раушан Базарбаева шығармашылығының көркемдiк философемасы /Ж. Беристенев // Орта Азия сәндiк қолданбалы өнерi = Декоративно-прикладное искусство Центральной Азии.- 2014.- № 4.- Б.5-14.

Берiстенов, Ж. Қазақ руханилылығының қалыптасуы мен дамуының философиялық және этномәдени негiздерi / Ж. Беристенев // Қорғаныс Министрлiгi әскери институтының хабаршысы = Вестн. воен. ин-та Министерства Обороны.- 2009.- № 4. – Б.6-9.

Берiстенов, Ж. Берел жәдiгерлерiнiң дүниетанымдық семантикасы: [Берел қорғаны бұйымдарының қалай сақталғандығы жайлы] / Ж. Беристенев // Қазақстан музейлерi = Музеи Казахстана.- 2006.- N 8.- Б.28-30.- Библиогр.: 5 атау.

Берiстенов, Ж. Елтаңбаның тарихи негiзi: Берел жәдiгерлерiнiң дүниетанымдық семантикасы туралы бiрер сөз /Ж. Беристенев// Қазақ әдебиетi.- 2006.- 23-29 маусым (N 25).- Б.10.

Берiстенов, Ж. Стильдi анықтаудың философиялық мүмкiндiгi / Ж. Беристенев // Жұлдыз.- 2006.- N 2.- Б.178-181.

Берiстенов, Ж. Тасқа қашалған бейнелiк ой үлгiлерi /Ж. Беристенев // ҚазҰУ хабаршысы. Саясаттану сериясы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. = Вестн. КазНУ. Сер. политология. Сер. филос. Сер. культурология.- 2006.- N 1.- Б.140-143.

Берiстенов, Ж. Қатонқарағайдағы ғажайып таңба: Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы Маралды ауылының маңайындағы алып адамның алақанының айна - қатесiз көшiрмесi салынған жартас туралы // Егемен Қазақстан.- 2005. - 27 шiлде (N 164/167).- Б.15.

Берiстенов, Ж. Ғұмырлы кәсiп: Қолөнер шеберi Алтынбек Құмаров туралы /Ж. Беристенев // Егемен Қазақстан.- 2004.- 3 қараша (N 272).- Б7.

Ж. Берістеновтың қатысуымен жарық көрген кітаптар

Книги, изданные с участием Беристенева

Какимов, Қ. Альбом - Каталог. Құраст: Ж. Берістенов. Қаз.орыс.ағыл. Асыл сөз. 2016.- 160 б.